Beschrijving van de Setup-schakelopties van Windows 95 en Windows 98

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL186111
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel worden schakelopties beschreven die u met het Setup-programma van Windows 95 en van Windows 98 kunt gebruiken. Sommige schakelopties kunnen zowel met Windows 95 als met Windows 98 worden gebruikt, andere alleen met Windows 98.
Meer informatie

Alleen Windows 98

/m - Met deze schakeloptie worden de geluidsbestanden (.wav-bestanden) van Setup   niet afgespeeld./na - Met deze schakeloptie wordt de programmacontrole overgeslagen. U kunt aan    deze schakeloptie de volgende waarden toekennen:     0: standaardinstelling     1: Geen controle van programma's die op Windows zijn gebaseerd.      Programma's die op MS-DOS zijn gebaseerd, worden echter geblokkeerd.     2: Geen controle van programma's die op MS-DOS zijn gebaseerd.      Programma's die op Windows zijn gebaseerd, worden echter      geblokkeerd.     3: Geen controle van Windows-programma's en geen controle van      MS-DOS-programma's./nd - Met deze schakeloptie wordt de aanwezigheid van het bestand Migration.dll    genegeerd. Deze optie wordt gebruikt om nieuwere versies van bestanden    door Windows 98 te laten overschrijven.   OPMERKING: als het .inf-bestand van een bepaald bestand de vlag ',,,32'   bevat, wordt de nieuwere versie van dit bestand bewaard door Windows 98    Setup./nf - Met deze schakeloptie wordt u niet verzocht om de diskette uit het station    te verwijderen (voor zelfstartende cd-rom's) - Dit effect treedt ook op als de cabinetmap een bestand bevat met de naam BOOTCD. - Dit effect treedt ook op als het bestand Msbatch.inf de regel 'BootCD=1' bevat./nh - Met deze schakeloptie wordt het programma Hwinfo.exe niet uitgevoerd bij    0-procentbestanden en bij RunOnce.

/nx - Met deze schakeloptie wordt de actieve versie van Setupx niet    gecontroleerd./ie - Met deze schakeloptie worden er geen wizardschermen weergegeven voor het   maken van een opstartdiskette. Als u deze optie gebruikt, wordt de map    Windows\Command\EBD niet aangemaakt./iv - Met deze schakeloptie worden de Setup-schermen niet weergegeven tijdens   een upgrade binnen Windows.

Windows 98 en Windows 95

/? - Met deze schakeloptie verschijnt er een korte samenvatting van alle   beschikbare Setup-schakelopties. Hierbij wordt ook informatie weergegeven    over de juiste opdrachtregelsyntaxis./c - Met deze schakeloptie wordt SMARTDrive niet uitgevoerd./d - Met deze schakeloptie wordt de bestaande Windows-configuratie (zoals de   huidige Win.ini- en System.ini-bestanden) niet gebruikt./l - Stel deze schakeloptie in als u een Logitech-muis hebt die u tijdens Setup   wilt gebruiken./n - Met deze schakeloptie wordt Setup zonder muis uitgevoerd.-s - Stel deze schakeloptie in als u een ander Setup.inf-bestand wilt gebruiken./t:<dir> - Met deze schakeloptie kunt u opgeven waar de tijdelijke bestanden van      Setup moeten worden opgeslagen. WAARSCHUWING: als de door u opgegeven      map al bestanden bevat, worden deze verwijderd. 
/ig - Met deze schakeloptie kan Setup worden uitgevoerd op wat oudere Gateway-    en Micron-computers met een vroege BIOS-versie. /ih - Met deze    schakeloptie voert Setup het programma Schijfcontrole (ScanDisk in Windows    95) op de voorgrond uit.
/im - Met deze schakeloptie wordt de controle van het conventionele geheugen   door Setup genegeerd. /iq - Als u de schakeloptie /is gebruikt om   Schijfcontrole over te slaan of als Schijfcontrole is mislukt, controleert   Setup het station op kruislings gekoppelde bestanden. Met de schakeloptie   /iq weerhoudt u Setup van deze controle.
/is - Met deze schakeloptie wordt Schijfcontrole niet door Setup uitgevoerd./it - Met deze schakeloptie wordt er niet gecontroleerd op de aanwezigheid van    'gevaarlijke' TSR-programma's (Terminate-and-Stay-Resident). Deze    programma's veroorzaken dikwijls problemen met Windows Setup. 

/p - Met deze schakeloptie geeft Setup de tekenreeks(en) rechtstreeks door aan   Detectiebeheer (of aan Sysdetmg.dll). De inhoud van de tekenreeks wordt    niet door Setup geïnterpreteerd. De tekenreeks kan een of meer   detectieopties bevatten.   De schakeloptie /p kan niet zelfstandig worden gebruikt. In de volgende   sectie ('Tekenreeksbeschrijving voor de detectieschakeloptie /p') vindt u    meer informatie over de schakeloptie /p. 

Tekenreeksbeschrijving voor de detectieschakeloptie /p

 • De tekenreeks kan een of meer detectieschakelopties bevatten, die van elkaar worden gescheiden door een puntkomma (;). Als u bijvoorbeeld '/p f' en '/p i' wilt gebruiken, typt u 'setup /p f;i' (zonder de aanhalingstekens).
 • Sommige schakelopties hebben maar twee standen: Aan of Uit. De aanwezigheid en de afwezigheid van een dergelijke optie staat respectievelijk voor Aan en voor Uit. Als u direct na een schakeloptie een minteken (-) toevoegt, wordt de optie uitgeschakeld.
 • De parameters van sommige schakelopties zien eruit als <c>=<params>. Als een schakeloptie meer dan één parameter heeft, worden de verschillende parameters van elkaar gescheiden door een komma (,).
 • De tekenreeks van een detectieoptie mag geen spaties bevatten.
Geldige detectieschakelopties:
a - Hiermee schakelt u veilige detectie in. Bij deze schakeloptie krijgen alle   detectiemodules de opdracht veiligere detectiemethoden te gebruiken. Het   nadeel van veiligere detectiemethoden is dat apparaten mogelijk niet correct  worden gedetecteerd.  Deze schakeloptie is tijdens Setup standaard ingeschakeld. Op alle andere   momenten is deze schakeloptie standaard uitgeschakeld.  Voorbeeld: setup /p ab - Hiermee schakelt u de waarschuwingsmodus in. Bij deze schakeloptie wordt u  gewaarschuwd voordat er een detectiemodule wordt aangeroepen. U kunt dan   elke detectiemodule handmatig doorlopen en desgewenst modules overslaan. Deze schakeloptie is standaard uitgeschakeld. Voorbeeld: setup /p bc - Hiermee schakelt u klassedetectie in. Klassedetectie is een mechanisme waarmee  u aanwijzingen kunt zoeken voor een bepaalde apparaatklasse. Bij   adapterklassedetectie worden de bestanden Config.sys en System.ini bijvoorbeeld  doorzocht op aanwijzingen voor cd-rom-stuurprogramma's. Als er geen aanwijzingen  worden gevonden, geeft Setup een selectievakje weer waarin u moet aangeven of u   een cd-rom-station hebt.Deze schakeloptie is tijdens Setup standaard ingeschakeld. Als u het hulpprogramma Nieuwe hardware en koppelings-/ontkoppelingsdetectie gebruikt, is deze schakeloptie standaard uitgeschakeld.Voorbeeld: setup /p cc- - Setup /p c- hiermee schakelt u veilige klassedetectie uit. Met deze   schakeloptie geeft u Setup de opdracht om altijd alle   netwerkadapterkaarten, geluidskaarten en cd-rom-stations te doorzoeken. Voorbeeld: setup /p c-d=<naam> - Met deze schakeloptie worden alleen de detectiemodules uit de lijst      gedetecteerd. Hierbij staat <naam> voor de naam van een      detectiemodule of van een apparaatklasse.      De namen van de detectiemodules (zoals DetectPIC en DetectAHA154x)      zijn terug te vinden in het bestand Msdet.inf. Apparaatklassen hebben      namen als SCSIAdapter, net, enzovoort.      Voorbeeld: setup /p d=detectpice - Hiermee schakelt u Setup-modusdetectie in.  Deze schakeloptie is tijdens Setup standaard ingeschakeld. Op alle andere   momenten is deze schakeloptie standaard uitgeschakeld.  Voorbeeld: setup /p ef - Hiermee schakelt u de modus Schoon register in. Met deze schakeloptie wordt   de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root verwijderd voordat de   detectie begint. Deze schakeloptie wordt genegeerd als Setup met de   grafische gebruikersinterface (GUI) van Windows 95 wordt uitgevoerd. Deze   schakeloptie wordt altijd genegeerd in Windows 98, in Windows 98 Tweede   editie en in Windows Millennium Edition, zelfs wanneer Setup vanuit DOS   wordt uitgevoerd.
  Deze schakeloptie is standaard uitgeschakeld.  Voorbeeld: setup /p fg=<n> - Hiermee stelt u het informatieniveau in, waarbij u aan <n> de waarde 0,     1, 2 of 3 kunt toekennen.    Met deze schakeloptie kunt u instellen hoeveel informatie op de     ingebouwde voortgangsbalk moet worden weergegeven. Op het maximumniveau     (niveau 3) worden alle bronnen van de gedetecteerde apparaten     weergegeven. Met behulp van deze schakeloptie kunt u nagaan welke     detectiemodule de oorzaak is van een bepaald probleem. Als de muis     bijvoorbeeld niet meer reageert (vastloopt) tijdens de detectie terwijl     het systeem gewoon blijft werken, kunt u niet uit de logbestanden     opmaken door welke module de muis niet meer werkt. Als u deze optie     inschakelt en de muis voortdurend blijft bewegen tijdens Setup, kunt u     precies bepalen welke module actief is op het moment dat de muis     vastloopt.    Deze schakeloptie is standaard uitgeschakeld (0).    Voorbeeld: setup /p g=3i - Hiermee geeft u Setup opdracht geen melding te maken van een eventueel   aanwezig Plug en Play-BIOS. Deze schakeloptie is vooral handig voor   computers met een Plug en Play-BIOS dat niet wordt vermeld in het bestand   Machine.inf
  Voorbeeld: setup /p ij - Hiermee maakt Setup de resultaten van de schakeloptie 'Setup /p i' ongedaan.   Gebruik deze schakeloptie pas nadat het Plug en Play-BIOS van een computer   waarvoor 'Setup /p i' moest worden opgegeven, is bijgewerkt.  Voorbeeld: setup /p j  OPMERKING: in Windows 98 is de schakeloptie '/p j' vereist voor ACPI-  ondersteuning. Windows 98 houdt een BIOS-lijst bij voor ACPI-computers.   Wanneer BIOS-fabrikanten een nieuw geldig ACPI-BIOS maken, wordt dat via   deze schakeloptie door Windows 98 herkend.l=<n> - Hiermee stelt u het logboekregistratieniveau voor Detlog.txt in, waarbij     u aan <n> de waarde 0, 1, 2 of 3 kunt toekennen.    De standaardinstelling is 3 (maximale logboekregistratie).    Voorbeeld: setup /p l=0m - Hiermee schakelt u de modus Mini-Windows in.  Deze schakeloptie is alleen beschikbaar als Setup onder MS-DOS wordt   uitgevoerd.  Voorbeeld: setup /p mn - Hiermee schakelt u de modus zonder herstelagenten in. Met deze schakeloptie   kunt u het herstelmechanisme van het Setup-programma van Windows 95   uitschakelen (er wordt dan bijvoorbeeld geen bestand Detcrash.log gemaakt).  Deze schakeloptie is standaard uitgeschakeld.  Voorbeeld: setup /p no=<traceringsuitvoer> - Hiermee geeft u de traceringsuitvoer op. De informatie             wordt weggeschreven naar het bestand Tracelog.txt in de             huidige map.            Deze schakeloptie is alleen beschikbaar in de Debug-            versie van Sysdetmg.dll.            Voorbeeld: setup /p op - Hiermee schakelt u logboekregistratie van prestaties in. Bij deze   schakeloptie worden de prestaties in de vorm van tijdinformatie   geregistreerd in het bestand DETLOG.TXT.  Deze schakeloptie is standaard uitgeschakeld.  Voorbeeld: setup /p pr - Hiermee schakelt u de modus met herstelagenten in. Bij deze schakeloptie   wordt het bestand Detcrash.log door het detectieprogramma als herstelagent   gebruikt (indien dit bestand wordt gevonden). Als deze optie niet is   ingeschakeld, wordt Detcrash.log door het detectieprogramma genegeerd en   verwijderd.  Deze optie wordt alleen gebruikt als u tijdens Setup 'Installatieherstel'   selecteert.  Voorbeeld: setup /p rs=<naam> - Met deze schakeloptie worden de detectiemodules of de klassen met      detectiemodules uit de lijst genegeerd. Hierbij staat <naam> voor de      naam van een detectiemodule of van een apparaatklasse.      De namen van de detectiemodules (zoals DetectPIC en DetectAHA154x)      zijn terug te vinden in het bestand Msdet.inf. Apparaatklassen hebben      namen als SCSIAdapter, net, enzovoort.      Voorbeeld: setup /p s=detectpict=<n> - Hiermee stelt u het traceringsniveau in, waarbij u aan <n> een waarde     van 0 tot en met 9 kunt toekennen.    Deze schakeloptie is standaard uitgeschakeld (0).    Deze schakeloptie is alleen beschikbaar in de Debug-versie van     Sysdetmg.dll.    Voorbeeld: setup /p t=9v - Hiermee schakelt u de modus Alleen verifiëren in. De detectieprocedure   bestaat uit twee fasen:  1. Verificatie van bestaande apparaten in het register  2. Detectie van nieuwe apparaten  Met deze schakeloptie geeft u het detectieprogramma de opdracht om alleen   fase 1 uit te voeren. Deze schakeloptie wordt door de wizard PCMCIA gebruikt   voor de verificatie van oude apparaten in het register.  Deze schakeloptie is standaard uitgeschakeld.  Voorbeeld: setup /p vx=<bronlijst> - Met deze schakeloptie worden de bronnen in de lijst uitgesloten         van detectie. Hierbij staat <bronlijst> voor een van de volgende         vier mogelijkheden:         - io(xxx-yyy,xxx-yyy,...)         - mem(xxxxx-yyyyy,xxxxx-yyyyy,...)         - irq(x,y,z,...)         - dma(x,y,z,...)        Met deze schakeloptie kunt u bronnen beveiligen, zodat deze niet         door detectiemodules kunnen worden benaderd.        Voorbeeld: setup /p x=io(300-30f,240-24f) 
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 186111 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 08:41:51 - Revisie: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive _ik kbsetup KB186111
Feedback