Beschrijving van Schijfcontrole voor Windows (Scandskw.exe) in Windows 98

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL186365
Samenvatting
In dit artikel vindt u een beschrijving van Schijfcontrole voor Windows. Dit hulpprogramma wordt geleverd bij Microsoft Windows 98, Windows 98 Tweede editie en Windows Millennium Edition (ME).
Meer informatie
Met behulp van Schijfcontrole voor Windows (Scandskw.exe), het schijfcontrole- en schijfreparatiehulpprogramma, controleert u de integriteit van de media, inclusief vaste schijven en diskettes, en repareert u de meest voorkomende fouten.

Opmerking: in Windows 98 en Windows 98 Tweede editie wordt Schijfcontrole voor MS-DOS (Scandisk.exe) automatisch gestart nadat het besturingssysteem onjuist is afgesloten of als op de schijf een kritische fout is aangetroffen. Onder Windows ME wordt Schijfcontrole voor Windows (Scandskw.exe) automatisch gestart nadat het besturingssysteem onjuist is afgesloten of als op de schijf een kritische fout is aangetroffen. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:
152404 ScanDisk Runs After Improper Shutdown or Hard Disk Error
Dit zijn de configuratie-instellingen voor Schijfcontrole voor Windows (Scandskw.exe).

Controletype

 • Standaard: bestanden en mappen op fouten controleren;
 • Uitgebreid: standaardtest uitvoeren en schijfoppervlak op fouten controleren. Afhankelijk van de grootte van de schijf kan het geruime tijd duren voordat Schijfcontrole de schijf helemaal heeft gecontroleerd. Als u voor Uitgebreid kiest, zijn de volgende configuratie-instellingen beschikbaar nadat u op Opties hebt geklikt.

  Te controleren gebieden op de schijf

  Klik op Systeem- en gegevensgebieden als u wilt dat Schijfcontrole de gehele schijf, inclusief systeem- en gegevensgebieden, op fysieke beschadigingen controleert. Klik op Alleen systeemgebied als u wilt dat Schijfcontrole alleen het systeemgebied op de schijf controleert. Fouten in het systeemgebied kunnen betekenen dat de schijf moet worden vervangen. De fouten in dit gebied kunnen meestal niet door Schijfcontrole worden hersteld. Klik op Alleen gegevensgebied als u wilt dat Schijfcontrole alleen het gegevensgebied op de schijf controleert.

  Meer oppervlaktecontrolefuncties

  Schakel het selectievakje Geen schrijftest uitvoeren in als u niet wilt dat Schijfcontrole controleert of alle sectoren op de schijf zonder problemen kunnen worden gelezen of beschreven. Schakel het selectievakje 'Beschadigde sectoren in systeem- en verborgen bestanden niet repareren' in als u niet wilt dat Schijfcontrole systeem- en verborgen bestanden repareert op de schijf.

Geavanceerde opties van Schijfcontrole

Als u op Geavanceerd klikt, verschijnen de volgende configuratie-instellingen:
 • Samenvatting weergeven: zodra Schijfcontrole klaar is met het controleren van een schijf, kunt u Schijfcontrole een overzicht laten weergeven. In dit overzicht vindt u informatie over de schijf en ziet u of Schijfcontrole fouten heeft gevonden en of deze zijn hersteld. Klik op Altijd als u wilt dat Schijfcontrole een overzicht weergeeft telkens wanneer de schijf is gecontroleerd. Klik op Nooit als u niet wilt dat Schijfcontrole een overzicht weergeeft nadat een schijf is gecontroleerd. Klik op 'Alleen als er fouten gevonden zijn' als Schijfcontrole alleen een overzicht moet weergeven als er fouten zijn aangetroffen.
 • Logboekbestand: met Schijfcontrole kunt u een historie van schijfcontrolegebeurtenissen opslaan in een logbestand Scandisk.log. Klik op Logbestand vervangen als u het logbestand Scandisk.log telkens wilt vervangen nadat Schijfcontrole is uitgevoerd. Klik op Aan logbestand toevoegen als u, telkens nadat Schijfcontrole is uitgevoerd, de informatie aan het einde van het logbestand wilt invoegen. Het bestand Scandisk.log bevindt zich in de hoofdmap van de vaste schijf. U kunt dit bestand weergeven met een willekeurige teksteditor (zoals Kladblok). Klik op Geen logbestand als u niet wilt dat Schijfcontrole een logbestand maakt.
 • Kruislings gekoppelde bestanden: via Schijfcontrole kunt u kruislings gekoppelde bestanden lokaliseren. Een kruiskoppeling ontstaat wanneer twee of meer bestanden tegelijkertijd gebruik maken van hetzelfde cluster (gebied op een schijf). Klik op Verwijderen als u alle kruislings gekoppelde bestanden wilt verwijderen die door Schijfcontrole op de vaste schijf worden aangetroffen. Klik op Kopieën maken als Schijfcontrole een kopie van elk afzonderlijk kruislings gekoppeld bestand moet maken op verschillende locaties op de schijf. Klik op Negeren als u niet wilt dat Schijfcontrole kruislings gekoppelde bestanden op de schijf detecteert.
 • Verloren bestandsfragmenten: via Schijfcontrole kunt u bestandsfragmenten opsporen die niet door programma's worden gebruikt. Bestandsfragmenten zijn delen van bestanden op de vaste schijf die verloren zijn geraakt door een programma. Klik op Vrij maken als u alle bestandsfragmenten wilt verwijderen om ruimte op de vaste schijf te winnen. Klik op Naar bestanden converteren als u wilt dat Schijfcontrole de bestandsfragmenten opslaat. Als u bestandsfragmenten op schijf wilt opslaan, worden deze geconverteerd naar bestanden met namen als File0000.chk en opgeslagen in de hoofdmap van de schijf. Het opgeslagen bestand kunt u met elke teksteditor (zoals Kladblok) weergeven. Het bestand kan al dan niet nuttige informatie bevatten.
 • Bestanden controleren op: via de opties in Schijfcontrole controleert u bestandsnamen, bestandsdatums en -tijden en spoort u dubbele bestandsnamen op de schijf op. Klik op Ongeldige bestandsnamen als u wilt controleren of de schijf bestanden met ongeldige bestandsnamen bevat. Klik op Ongeldige datums en tijden als u wilt controleren of de schijf bestanden met ongeldige datums en tijden bevat. Klik op Dubbele bestandsnamen als u wilt controleren of de schijf bestanden met dubbele bestandsnamen bevat.
 • Meer Schijfcontrole-opties

  1. Eerst het hoststation controleren: fouten op een gecomprimeerd station worden vaak veroorzaakt door fouten op het bijbehorende hoststation. Standaard controleert Schijfcontrole het hoststation voor het gecomprimeerde station. Schakel het selectievakje 'Eerst het hoststation controleren' uit als u wilt voorkomen dat Schijfcontrole eerst de hoststations controleert (niet aanbevolen).
  2. De fouten van bestandsnaamlengte in de MS-DOS-modus weergeven - in MS-DOS zijn namen van bestanden of mappen van meer dan 66 tekens lang, niet toegestaan. Standaard controleert Schijfcontrole voor Windows niet op fouten tegen naamlengte in MS-DOS-modus. Schakel het selectievakje 'De fouten van bestandsnaamlengte in de MS-DOS-modus weergeven' in als u wilt dat Schijfcontrole deze fouten wel opspoort. Schijfcontrole gaat dan op zoek naar mappen die niet in MS-DOS-modus kunnen worden geopend omdat het MS-DOS-pad langer is dan 66 tekens. Als u het selectievakje Fouten automatisch repareren niet hebt ingeschakeld, wordt gevraagd of u deze fout wilt negeren en doorgaan, de fout wilt herstellen door de map te verplaatsen of de betreffende map wilt verwijderen. De standaardactie van Schijfcontrole (ongeacht of u het selectievakje Fouten automatisch repareren wel of niet hebt ingeschakeld) is deze fout te negeren en verder te gaan. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over dit probleem:
   132883 Err Msg: Drive C Contains Errors That Must Be Corrected...

Fouten automatisch repareren

Schakel het selectievakje Fouten automatisch repareren in als u wilt dat Schijfcontrole de meeste fouten herstelt zonder daar melding van te maken.

Schijfcontrole uitvoeren

Ga als volgt te werk om Schijfcontrole te starten:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Schijfcontrole.
 2. Selecteer de gewenste opties en functies en klik op Uitvoeren.
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Savybės

Straipsnio ID: 186365 – Paskutinė peržiūra: 01/05/2011 05:56:00 – Peržiūra: 2.0

 • kbenv kbinfo kbtool kbwinme win98 KB186365
Atsiliepimai