Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Snel afsluiten uitschakelen in Windows 98

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL187607
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u Snel afsluiten kunt uitschakelen in Windows 98.
Meer informatie
Wanneer u Microsoft Windows 95 of Windows 98 afsluit, wordt de initialisatie van alle apparaatstuurprogramma's ongedaan gemaakt. Als Snel afsluiten is ingeschakeld in Windows 98, wordt de initialisatie van apparaatstuurprogramma's niet ongedaan gemaakt. Daardoor wordt het systeem sneller afgesloten. Snel afsluiten is standaard ingeschakeld. U moet Snel afsluiten mogelijk uitschakelen als u afsluitproblemen in Windows 98 wilt oplossen.

Voer de volgende stappen uit om Snel afsluiten uit te schakelen:
  1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeeminfo.
  2. Klik op Hulpprogramma voor systeemconfiguratie in het menu Extra.
  3. Klik op Geavanceerd op het tabblad Algemeen.
  4. Schakel het selectievakje Snel afsluiten uitschakelen in, klik op OK en klik nogmaals op OK.
  5. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.
Als u Snel afsluiten uitschakelt in Windows 98, veranderen de gegevens voor de waarde FastReboot in de volgende registersleutel van 1 in 0:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown
Als in dit artikel uw probleem met het afsluiten van Windows niet wordt besproken,raadpleegt u de volgende Microsoft-website voor meer artikelen overhet afsluiten van Windows 98:
msconfig w98shutdown
Eigenschappen

Artikel-id: 187607 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 08:47:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto win98 KB187607
Feedback