Beschrijving van Windows scripthost (WSH)

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:188135
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Windows Script Host (WSH) in Windows beschreven.
Meer informatie
WSH is een taal onafhankelijke scripthost voor 32-bits Windows-platforms.Microsoft biedt Microsoft Visual Basic Script en Java Scriptscript-engines met WSH. Het fungeert als controller van ActiveX-scriptsmotoren, net als Microsoft Internet Explorer. Omdat het scripthost is niet een volledige Internet-browser, moet een kleinere geheugen footprintdan Internet Explorer. WSH is daarom geschikt voor het uitvoeren vaneenvoudige, snelle taken. Scripts kunnen worden uitgevoerd vanaf het bureau blad door directAls u dubbelklikt op een scriptbestand of vanaf een opdrachtprompt. WSH bevat eenweinig script ing host die ideaal is voor niet-interactieve scriptsbehoeften, zoals aanmeldings scripts, beheerscripts, enzovoort. WSHde protected-modus Windows-host kan uit worden uitgevoerd(Wscript. exe) of de real-modus opdracht shell-host (Cscript. exe).

Installeren van Windows scripthost

Windows Script Host installeren, raadpleegt u de volgende Microsoft-website:OPMERKING: Windows Script Host is opgenomen in Microsoft Internet Explorer 5.

Uitvoeren van Scripts

Uitvoeren van scripts uit in Windows, kunt u een van de volgende methoden gebruiken:
  • Dubbel klik op een. vbs of. JS-bestand.
  • Klik opStart, klik opUitvoeren, en typ vervolgens de naam van een. vbs of. JS-bestand in het vak openen.
OPMERKING: Internet Explorer 4. 0 en later behandelen WSH-objecten als onveilig ActiveXbesturings elementen. Als een website probeert te initialiseren of een WSH-object (voor scriptbijvoorbeeld toegang tot bestanden op uw lokale computer), wordt Internet Explorerniet initialiseren of script het object op hoog of Gemiddeld beveiligingsinstellingenen biedt de volgende waarschuwingen bij een laag beveiligings niveau:

Internet Explorer 5:
Sommige software (ActiveX-besturingselementen) op deze pagina mogelijk onveilig. Het wordt aanbevolen dat u niet het programma uitvoeren. Weet u zeker dat u wilt laten uitvoeren?
Internet Explorer 4. 0, 4. 01, 4. 01 Service Pack 1:
Een ActiveX-besturingselement op deze pagina kan onveilig zijn. Wilt u toestaan te initialiseren en worden geopend door scripts?
Inschakelen Internet Explorer 4. 0 of hoger om te initialiseren en uitvoeren in scripts WSHobjecten uit een webpagina zonder waarschuwingen (niet aanbevolen), selecteer eenaangepaste instelling voor de beveiligingszone waar de webpagina zich bevindt, enSchakel deActiveX-besturingselementen die niet zijn gemarkeerd als veilig initialiseren enoptie.

Houd er rekening mee dat websites ook koppelingen naar. vbs of. js-bestanden op een Web maken kunnenpagina. Wanneer u klikt op een koppeling in Internet Explorer, eenDownloaden van bestandhet dialoog venster verschijnt waarin u ofwel het bestand te openen uit (standaard)de huidige locatie of het bestand op schijf opslaan. Als u klikt opOpen, het bestandis gedownload en uitgevoerd vanaf het lokale bestandssysteem via InternetBeveiligingsinstellingen van de Explorer.

Belangrijk: Als u klikt opOpenin het bestand downloaden in het dialoog venster en klikt u op deAltijd waarschuwen alvorens bestanden van dit type te openenhet selectie vakje uitInternet Explorer vraagt u niet langer een dialoog venster bestand downloaden.Door Internet Explorer geeft u een dialoog venster bestand downloadennogmaals, als volgt te werk:
  1. Klik in deze ComputerMap optiesin het menu Beeld.
  2. Op deBestandstypentabblad en selecteer die de juiste geregistreerd bestands type (. vbs of. js).
  3. Klik opBewerken, en klik vervolgens op deOpenen na downloaden bevestigenselectie vakje in om deze te selecteren.
  4. Klik opOK, en klik vervolgens opOKopnieuw.
WSH-objecten gebruiken zijn verschillende "HTML-virussen" gemeld. Bijvoorbeeld:HTML-CODE.Interne (of HTML.Voeg), HTML-code.Off line, enHTML-CODE.Redirect.Companion. anti virus software dient niet te wordenbeschermen tegen dergelijke virussen indien u veilige computer procedures volgen(geen installatie van software of scripts van onbekende en onbetrouwbare inclusiefbronnen). Virussen die gebruikmaken van WSH-objecten niet zichtbaar of misbruik maken van eenbeveiligings probleem met betrekking tot het pakket Windows of Internet Explorerproducten. Wanneer u software installeren of uitvoeren van scripts van onbekende ofniet-vertrouwde bronnen kunnen de computer gevaar.

Minimum eisen voor WSH

WSH functie de minimaal vereiste is versie van Internet Explorer3. 0 of hoger. WSH is afhankelijk van de Visual Basic Script en Java Scriptmotoren die in Internet Explorer.

Problemen met WSH

Diverse voorbeeldscripts worden in de map Windows\Samples\Wsh. geïnstalleerd. AlsDeze scripts correct worden uitgevoerd, maar andere niet, neem contact op met de auteur van descript voor ondersteuning. Meer informatie en ondersteuning is ook beschikbaarop de volgende Microsoft-website:
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 188135 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 08:50:24 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB188135 KbMtnl
Feedback