Outlook Express: Reservekopie maken van het adresboek en de e-mailmappen van Outlook Express

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Voor informatie over de verschillen tussen de e-mailclients Microsoft Outlook en Microsoft Outlook Express klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
257824Outlook 2002: Verschillen tussen Outlook en Outlook Express
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u een reservekopie kunt maken van het adresboek (.WAB) en van de e-mailmappen (.MBX) van Outlook Express. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
Meer informatie

Een reservekopie maken van het Windows-adresboek

Kopieer het WAB-bestand naar een andere map. Als u het WAB-bestand naar een andere map kopieert, hoeft u de bestandsnaam niet te wijzigen:
 1. Sluit Outlook Express af.
 2. Maak een nieuwe map voor het WAB-bestand, bijvoorbeeld:
  C:\Reservekopie
  Als u meer informatie wilt over het maken van een map, klikt u achtereenvolgens op Start, Help en het tabblad Index. Typ nieuwe map en dubbelklik op het onderwerp Nieuwe mappen.

  Opmerking Het is niet verplicht een nieuwe map te maken. U kunt het bestand ook opslaan in een bestaande map.
 3. Zoek het WAB-bestand. Klik hiervoor op Start, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.
 4. Typ *.wab in het vak Naam en klik op Nu zoeken.
 5. Kopieer het bestand gebruikersnaam.wab naar de map die u hebt gemaakt in stap 2, waarbij gebruikersnaam de naam of alias is van de Outlook Express-gebruiker van wie het WAB-bestand is.

  Als u meer informatie wilt over het kopiëren van een bestand, klikt u achtereenvolgens op Start, Help en het tabblad Index. Typ kopiëren en dubbelklik op het onderwerp bestanden of mappen.
Terug naar begin

Een reservekopie maken van e-mailmappen

Kopieer de map met de MBX-bestanden naar een andere map.
 1. Sluit Outlook Express af.
 2. Maak een nieuwe map voor de IDX-, MBX- en Folders.nch-bestanden, bijvoorbeeld:
  C:\Reservekopie
  Als u meer informatie wilt over het maken van een map, klikt u achtereenvolgens op Start, Help en het tabblad Index. Typ nieuwe map en dubbelklik op het onderwerp Nieuwe mappen.

  Opmerking Het is niet verplicht een nieuwe map te maken. U kunt de bestanden ook opslaan in een bestaande map.
 3. De archiefmap met e-mailberichten kunt u vinden door op Start te klikken, Zoeken aan te wijzen en op Bestanden of mappen te klikken.
 4. Typ *.mbx in het vak Naam en klik op Nu zoeken. Onthoud of noteer de locatie van het bestand Inbox.mbx in de kolom In map van de zoekresultaten. Deze mappen staan meestal op een locatie zoals:
  station:\Program Files\Outlook Express\gebruikersnaam\Mail
  station:\Windows\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail
  station:\Windows\Profiles\gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail
  Opmerking Er kan meer dan één Inbox.mbx-bestand zijn, wat erop duidt dat u meerdere archiefmappen hebt. Noteer de locatie van alle Inbox.dbx-bestanden en maak een reservekopie van alle mappen met MBX- en IDX-bestanden. Het is belangrijk een volledige reservekopie van de Outlook Express-archiefmap te maken, zeker als u de bestanden in een nieuwere versie van Outlook Express wilt importeren. Zonder de IDX-bestanden kunnen de MBX-bestanden (met de feitelijke berichten) niet worden geïmporteerd in Outlook Express 5 of hoger.
 5. Kopieer voor elke gevonden berichtenarchiefmap de map met de bestanden naar de map die u in stap 2 hebt gemaakt. Als de namen van deze mappen hetzelfde zijn, kunt u ze direct na het kopiëren een andere naam geven (bijvoorbeeld Reservekopie mail1, Reservekopie mail2, of aan de hand van een ander, duidelijk schema voor naamgeving).

  Als u meer informatie wilt over het kopiëren van een bestand, klikt u achtereenvolgens op Start, Help en het tabblad Index. Typ kopiëren en dubbelklik op het onderwerp Bestanden of mappen.
Als u meer informatie wilt over het maken van een reservekopie van e-mailmappen, klikt u op Inhoudsopgave en index in het menu Help van Outlook Express. Open het tabblad Index, typ reservekopieën van e-mailmappen maken en klik op Weergeven.

Terug naar begin

Het Windows-adresboek terugzetten

Het WAB-bestand terugzetten waarvan u eerder een reservekopie hebt gemaakt:
 1. Sluit Outlook Express af.
 2. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.
 3. Typ *.wab in het vak Naam en klik op Nu zoeken.
 4. Wijzig de naam van het huidige bestand gebruikersnaam.wab in de map van het adresboek.

  Als u informatie wilt over het wijzigen van bestandsnamen, klikt u achtereenvolgens op Start, Help en het tabblad Index. Typ namen van bestanden wijzigen en dubbelklik op het onderwerp Namen van bestanden wijzigen.
 5. Kopieer de reservekopie van huidige bestand gebruikersnaam.wab naar de map van het adresboek.

  Als u meer informatie wilt over het kopiëren van een bestand, klikt u achtereenvolgens op Start, Help en het tabblad Index. Typ kopiëren en dubbelklik op het onderwerp bestanden of mappen.
 6. Start Outlook Express.
Terug naar begin

E-mailmappen terugzetten

U kunt een reservekopie van e-mail van Outlook Express alleen terugzetten als u beschikt over de volledige archiefmap met e-mailberichten van Outlook Express, zoals beschreven in de sectie 'Een reservekopie maken van e-mailmappen', of over MBX-bestanden. Bewaar deze reservekopie op een speciaal medium voor reservekopieën of in een andere map op de vaste schijf. Herstel de gegevens door de reservekopie van de MBX-bestanden naar het Outlook Express-archief te kopiëren en vervolgens een nieuw bestand Folders.nch te maken.

De map met de berichtenarchiefbestanden van Outlook Express is standaard een van de volgende mappen:
station:\Program Files\Outlook Express\gebruikersnaam\Mail

-of-

station:\windows_map\Profiles\gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail
U kunt de bestanden in de reservekopiemap naar deze map verplaatsen om bestaande bestanden te vervangen. Het is raadzaam de namen van de bijbehorende IDX- en MBX-bestanden in de archiefmap te wijzigen voordat u ze vervangt door de reservekopieën. Gebruik alleen de MBX-bestanden uit de reservekopie. De IDX-bestanden worden automatisch opnieuw gemaakt wanneer het programma wordt gestart. U kunt ook de naam van het bestand Folders.nch in de archiefmap wijzigen. Het bestand Folders.nch is nodig voor het opbouwen van de mappenlijst in Outlook Express. Dit bestand wordt eveneens automatisch opnieuw gemaakt wanneer u Outlook Express opnieuw start. Met deze procedure kunt u de bestanden in de reservekopiemap verplaatsen naar de werkmap om bestaande bestanden te vervangen.
 1. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.
 2. Typ *.mbx in het vak Naam. Selecteer station C in de vervolgkeuzelijst Zoeken in en schakel het selectievakje Inclusief onderliggende mappen in. Klik op Nu zoeken. Het pad naar de map wordt weergegeven in de kolom In map.
 3. Sluit het venster Zoeken en open Windows Verkenner door te klikken op Start, Programma's aan te wijzen en te klikken op Windows Verkenner.
 4. Ga aan de hand van het pad uit stap 2 naar de map waarin nu berichten van Outlook Express worden opgeslagen. Dit kan bijvoorbeeld de map C:\Winnt\Profiles\JanJansen\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail zijn.
 5. Wijzig in de map C:\Winnt\Profiles\JanJansen\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail de naam van de volgende bestanden door erop te klikken en vervolgens Naam wijzigen te kiezen in het menu Bestand. Het gaat om de volgende bestanden:
  Inbox.idx
  Inbox.mbx
  Folders.nch
  U kunt de bestanden elke gewenste naam geven, bijvoorbeeld Inboxidx.oud, Inbox1.oud, enzovoort.
 6. Open in Windows Verkenner de map met de reservekopie van Outlook Express. In dit voorbeeld is dat D:\Reservekopie.
 7. Kopieer het bestand Inbox.mbx door op het bestand te klikken en vervolgens Kopiëren te kiezen in het menu Bewerken.
 8. Open in Windows Verkenner de map uit stap 2, waar de berichten van Outlook Express worden opgeslagen, C:\Winnt\Profiles\JanJansen\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail in dit voorbeeld, en kies Plakken in het menu Bewerken.
 9. Het bestand Inbox.mbx wordt nu in de map weergegeven.
 10. Sluit Windows Verkenner en start Outlook Express. Het bestand Inbox.mbx, dat uit de map Reservekopie is gekopieerd, wordt nu gebruikt door Outlook Express om uw berichten weer te geven.
Als u meer informatie wilt over het kopiëren van een Windows-adresboek van Outlook Express naar een andere computer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
182833OLEXP: Een Windows-adresboek uit Outlook Express naar een andere computer kopiëren
Als u meer informatie wilt over het maken van een reservekopie van het adresboek, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
175017OLEXP: Adresboeken importeren en exporteren in Outlook Express
Terug naar begin

Gebruikers van Outlook Express 5

Als u Outlook Express 5 gebruikt in plaats van Outlook Express 4.0, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
270670Outlook Express: Reservekopieën maken van Outlook Express-gegevens en de gegevens herstellen
Terug naar begin
oe4faq
Eigenschappen

Artikel-id: 188854 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 08:53:01 - Revisie: 3.0

Microsoft Outlook Express 4.01, Microsoft Outlook Express 4.0, Microsoft Outlook Express 4.01, Microsoft Outlook Express 4.0, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB188854
Feedback