Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Het scherm wordt zwart of het spel loopt vast na installatie van de software voor Guard Dog

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL189069
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u een van de programma's probeert te starten die aan het begin van dit artikel worden vermeld, reageert de computer niet meer (loopt vast) of verschijnt er een zwart scherm. Bovendien verschijnt het dialoogvenster Programma afsluiten niet wanneer u op CTRL+ALT+DELETE drukt om het programma te sluiten. U moet de computer opnieuw opstarten.

Wanneer u Age of Empires II: Age of Kings start, verschijnt het volgende bericht:
empires2 heeft een ongeldige instructie uitgevoerd in module empires2.icd.
Oorzaak
Dit probleem kan voorkomen als u de Guard Dog-software van CyberMedia uitvoert.
Oplossing
Om dit probleem op te lossen, sluit u Guard Dog af voordat u het spel start. Ga als volgt te werk om Guard Dog af te sluiten:
  1. Druk op CTRL+ALT+DELETE om het dialoogvenster Programma afsluiten te openen.
  2. Klik in de lijst met programma's die worden uitgevoerd op Guard Dog en klik vervolgens op Taak beëindigen.
  3. Klik op Ja als u wordt gevraagd of u Guard Dog wilt afsluiten.
OPMERKING: Guard Dog wordt automatisch gestart wanneer u de computer opnieuw opstart.
Meer informatie
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
1.00 aoe ror ccii cc2 fs98 crash freeze lock msgame kbfaq blank
Rekvizīti

Raksta ID: 189069. Pēdējo reizi pārskatīts: 08/23/2005 23:56:33. Pārskatījums: 2.1

Microsoft DreamWorks Interactive Dilbert's Desktop Games, Microsoft DreamWorks Interactive Chaos Island: The Lost World, Microsoft DreamWorks Interactive The Neverhood, Microsoft Age of Empires, Microsoft Age of Empires II: The Age of Kings, Microsoft CART Precision Racing, Microsoft Close Combat: A Bridge Too Far, Microsoft Flight Simulator 2000 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 98 Standard Edition, Microsoft Golf 1999 Edition, Microsoft Golf 1998 Edition, Microsoft Monster Truck Madness 2, Microsoft Motocross Madness, Microsoft Pinball Arcade

  • ccabtf fs98 kb3rdparty kbfaq kbimu kbprb msgame KB189069
Atsauksmes