Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Printers zonder interactie van de gebruiker toevoegen in Windows

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL189105
Samenvatting
Windows 2000 en Windows Server 2003 bieden de mogelijkheid om een printer te installeren met behulp van een opdrachtregel. Dit is vooral handig als u een printer via een aanmeldingsscript of een geplande actie verwijdert uit of toevoegt aan een groep gebruikers.

Hoewel Windows NT 4.0 Zero Administration Kit (ZAK) hulpmiddelen als Con2prt.exe bevat, bieden deze alleen de mogelijkheid om netwerkprinters toe te voegen of te verwijderen. In Windows 2000 kunt u ook lokale printers wijzigen en verwijderen. Het gevolg hiervan is dat een beheerder alle aspecten van de afdrukmogelijkheden van gebruikers kan beheren door de gebruikers een batchbestand of aanmeldingsscript te laten uitvoeren.

Opmerking Windows 2000 of Windows Server 2003 moet op de clientcomputer worden uitgevoerd als u deze opdracht in een aanmeldingsscript wilt uitvoeren of een door de client gestart batchbestand wilt gebruiken. Een Windows NT 4.0-client kan deze opdracht niet verwerken omdat het aanmeldingsscript op de clientcomputer wordt uitgevoerd.

Daarnaast kunnen deze opdrachten vanaf het werkstation van de beheerder of vanaf een server worden uitgevoerd, zodat de printers van daar af op de clientcomputers kunnen worden geïnstalleerd zonder dat de beheerder daadwerkelijk naar de betreffende computer hoeft te gaan.
Meer informatie
In de volgende voorbeelden worden de meestgebruikte toepassingen voor de opdracht aangegeven.

Opmerking Deze opdracht werkt alleen op een computer met Windows 2000 of Windows Server 2003 tegen een server of werkstation met Windows 2000, Windows Server 2003 of Windows NT 4.0.

In dit voorbeeld wordt op de computer met de naam SERVER een Agfa-printerstuurprogramma toegevoegd en een logische printer gemaakt.

Opmerking U kunt beide regels in een batchbestand plaatsen of na elkaar in een opdrachtregel typen. Voor de leesbaarheid zijn beide regels hier over meerdere regels verdeeld.
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\server /m "AGFA-AccuSet v52.3" /h "Intel" /v "Windows 2000" /f %windir%\inf\ntprint.inf

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test Printer" /c\\SERVER /f "%windir%\inf\ntprint.inf" /r "lpt1:" /m "AGFA-AccuSet v52.3"
In dit voorbeeld wordt een AGFA-printer verwijderd van een computer met de naam SERVER:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dl /n "Test Printer" /c\\SERVER
Typ /? na de opdracht voor meer informatie over de beschikbare schakelopties.

Typ het volgende in de opdrachtregel:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /?
Door de bovenstaande opdracht wordt een lijst met beschikbare schakelopties weergegeven met uitgebreide voorbeelden over het gebruik van deze syntaxis.

Typ bovendien bij een opdrachtprompt
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "printer" ?
Met de voorgaande opdracht geeft u aanvullende hulp weer voor het wijzigen van printereigenschappen. In het volgende voorbeeld verandert u het huidige printerstuurprogramma in het opgegeven nieuwe printerstuurprogramma (dat al op de server is geïnstalleerd):
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n\\SERVER\PRINTERSHARENAME DriverName "Lexmark C752 PS3"


Opmerking De volgende syntaxis is een voorbeeld dat correct werkt, mits de standaard-TCP/IP-poorten zijn gemaakt.
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "NORTH-US-SRTEST-TEST24-BOGUS" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z
Als er geen standaard-TCP/IP-poorten zijn gemaakt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Gebruikersinterface van printer
Printeropdracht rundll is mislukt.
Opdracht: /if /b "NORTH-US-SRTEST-TEST24-BOGUS" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z.
U hebt een onjuiste printernaam ingevoerd of de opgegeven printer is niet langer verbonden met de server. Klik op Help voor meer informatie.
push install unattended user interaction 5.00 nt5howto print ntprint scripts automated automatic automatically
Rekvizīti

Raksta ID: 189105. Pēdējo reizi pārskatīts: 10/26/2007 15:42:00. Pārskatījums: 5.3

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

  • kbhowto kbprint kbproductlink KB189105
Atsauksmes