Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Het spel herkent geen USB-spelbesturing

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL191849
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Als u een Microsoft USB (Universal Serial Bus)-spelbesturing in een spel probeert te gebruiken, wordt de joystick mogelijk niet herkend, ondanks het feit dat de USB-spelbesturing de test onder Spelbesturingen in het Configuratiescherm goed doorstaat.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als u de USB-spelbesturing niet aan besturings-id 1 hebt gekoppeld onder Spelbesturingen in het Configuratiescherm. Sommige spellen werken alleen goed als de USB-spelbesturing aan besturings-id 1 is gekoppeld.
Oplossing
U lost dit probleem op door de USB-spelbesturing aan besturings-id 1 te koppelen.

OPMERKING: als u Motocross Madness version 1.0 wilt spelen, koppelt u alle spelbesturingen los van de computer, behalve de spelbesturing waarmee u het spelprogramma wilt uitvoeren.

Ga als volgt te werk als u de besturings-id 1 wilt toewijzen aan de USB-spelbesturing:

  1. Sluit het spel af dat u aan het spelen bent.
  2. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Configuratiescherm.
  3. Dubbelklik op Spelbesturingen.
  4. Klik op het tabblad Geavanceerd.
  5. Klik onder Toewijzing besturings-id op de spelbesturing naast ID van besturing 1 en klik vervolgens op Wijzigen.
  6. Selecteer de gewenste spelbesturing in de keuzelijst Spelbesturingen en klik vervolgens op OK.
  7. Als de USB-spelbesturing waaraan u nu besturings-id 1 hebt toegewezen, gebruikmaakt van een andere spelbesturings-id, klikt u achtereenvolgens op die betreffende besturings-id, op Wijzigen, op Geen en op OK.
  8. Klik nogmaals op OK en sluit het Configuratiescherm.
missing not recognized function
Eigenschappen

Artikel-id: 191849 - Laatst bijgewerkt: 08/23/2005 23:57:03 - Revisie: 2.2

Microsoft Combat Flight Simulator, Microsoft SideWinder Precision 2 1.0, Microsoft Flight Simulator 2000 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2000 Professional Edition, Microsoft Midtown Madness 2.0, Microsoft Monster Truck Madness 2, Microsoft Motocross Madness, Microsoft SideWinder Force Feedback 2, Microsoft SideWinder Force Feedback Wheel, Microsoft SideWinder Freestyle Pro, Microsoft SideWinder Game Controller-software 4.0, Microsoft SideWinder-gamepad Pro, Microsoft SideWinder Plug & Play-gamepad, Microsoft SideWinder Precision Pro 2.0, Microsoft SideWinder Precision Racing Wheel

  • joystick kbhw kbimu kbprb kbtool swpp KB191849
Feedback