Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Informatie verzamelen voor een foutbericht in een blauw scherm na geheugendump in Windows 2000 of Windows NT

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL192463
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u extra informatie kunt verzamelen voor een foutbericht in een blauw scherm. Het is niet zo dat de beschreven stappen altijd een duidelijke oplossing bieden voor de fout. In sommige gevallen vormen ze slechts een symptoom van een ander probleem.
Meer informatie

Gebeurtenislogboekberichten

 • Configureer Windows voor het wegschrijven van gebeurtenislogboekberichten met informatie voor het opsporen van fouten. In Windows NT Server 4.0 worden standaard berichten vastgelegd in het gebeurtenislogboek. Dit is niet het geval voor Windows NT Workstation. Als u wilt instellen dat er automatisch berichten worden opgeslagen in het gebeurtenislogboek, schakelt u het selectievakje Een gebeurtenis in het systeemlogboek schrijven in. Deze optie kunt u vinden in de sectie Systeemherstel van het tabblad Opstarten/Afsluiten in Systeemeigenschappen. Er worden nu automatisch gebeurtenislogboekberichten weggeschreven naar het systeemlogboek.
 • De beschrijving en indeling van het gebeurtenislogboek verschillen van de indeling die wordt weergegeven wanneer de computer het bestand Memory.dmp genereert. De meeste gegevens zijn echter hetzelfde. Hieronder ziet u een voorbeeld van het gebeurtenislogboek:
  Gebeurtenis-id: 1001
  Bron: Save Dump
  Beschrijving:
  De computer is opnieuw gestart na een foutencontrole. Foutencontrole: 0xc000021a (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000). Microsoft Windows NT (v15.1381). Er is een dump opgeslagen in: C:\WINNT\MEMORY.DMP.
  Deze informatie bevat de stopcode 0xc000021a en de vier parameters. Deze kunnen bijzonder handig zijn bij het oplossen van problemen met bepaalde soorten stopcodes. De parameters hebben afhankelijk van het soort stopcode verschillende betekenissen. Als u wilt weten wat de parameters betekenen, zoekt u in de Microsoft Knowledge Base naar de specifieke stopcode. Niet alle stopcodeparameters worden echter behandeld in de Microsoft Knowledge Base.

  Als u de Microsoft Knowledge Base wilt raadplegen, bezoekt u de volgende webpagina van Microsoft:

Inhoud van geheugendump bepalen met Dumpchk.exe

Als u Dumpchk.exe van de cd met Service Pack 3 gebruikt, kunt u alle eerder vermelde gegevens bekijken, evenals het adres van het stuurprogramma dat het stopbericht heeft gegenereerd. Aan de hand van deze gegevens kunt u vaak de richting bepalen waarin u moet zoeken om het probleem op te lossen. Voer Dumpchk.exe pas uit nadat u in de eigenschappen van de opdrachtprompt de hoogte van de schermbuffer hebt ingesteld op 999. Hierdoor kunt u terugbladeren om de uitvoer te bekijken. Gebruik de volgende syntaxis om Dumpchk.exe uit te voeren vanaf de opdrachtprompt:
dumpchk.exe Memory.dmp
Hieronder ziet u een voorbeeld van die gedeelten van de uitvoer waaraan u het meeste hebt:
MachineImageType i386
NumberProcessors 1
BugCheckCode 0xc000021a
BugCheckParameter1 0xe1270188
BugCheckParameter2 0x00000001
BugCheckParameter3 0x00000000
BugCheckParameter4 0x00000000

ExceptionCode 0x80000003
ExceptionFlags 0x00000001
ExceptionAddress 0x8014fb84
Niet alle secties van het bestand bevatten dezelfde informatie. Dit is afhankelijk van het type stopcode. Uit de bovenstaande gegevens kunt u de stopcode (0xc000021a) en de parameters (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000) afleiden, evenals het adres van het stuurprogramma dat de uitzondering heeft veroorzaakt (0x8014fb84). Dit adres kunt u gebruiken om de naam van het stuurprogramma te bepalen. U moet het adres dan gebruiken met het hulpprogramma Pstat.exe, dat deel uitmaakt van de Resource Kit.

Dumpchk.exe controleert eveneens of de dump geldig is.

Stuurprogrammagegevens opvragen met Pstat.exe

Met Pstat.exe, een hulpprogramma uit de Resource Kit, kunt u een beeld krijgen van de processen en stuurprogramma's die worden uitgevoerd op uw systeem. In dit geval bestaat de belangrijkste informatie uit de lijst met geladen stuurprogramma's die aan het einde van de uitvoer wordt weergegeven. Het enige wat u hoeft te doen, is Pstat.exe uit te voeren vanaf de opdrachtregel. Gebruik de volgende syntaxis om de uitvoer van Pstat.exe door te sluizen naar een bestand:
pstat.exe > bestandsnaam
Hier ziet u een voorbeeld van de lijst met stuurprogramma's aan het einde van de uitvoer:
  MODULENAME	Load Addr Code	  Data	 Paged LinkDate  ----------------------------------------------------------------------  Ntoskrnl.exe	80100000  270272 40064 434816	Sun May 11 00:10:39 1997  Hal.dll 	80010000  20384  2720	 9344	Mon Mar 10 16:39:20 1997  Aic78xx.sys	80001000  20512  2272	 0	Sat Apr 05 21:16:21 1997  Scsiport.sys	801d7000  9824	  32	 15552	Mon Mar 10 16:42:27 1997  Disk.sys	80008000  3328	  0	 7072	Thu Apr 24 22:27:46 1997  Class2.sys	8000c000  7040	  0	 1632	Thu Apr 24 22:23:43 1997  Ino_flpy.sys	801df000  9152	  1472	 2080	Tue May 26 18:21:40 1998  Ntfs.sys	801e3000  68160  5408	 269632	Thu Apr 17 22:02:31 1997  Floppy.sys	f7290000  1088	  672	 7968	Wed Jul 17 00:31:09 1996  Cdrom.sys	f72a0000  12608  32	 3072	Wed Jul 17 00:31:29 1996  Cdaudio.sys	f72b8000  960	  0	 14912	Mon Mar 17 18:21:15 1997  Null.sys	f75c9000  0	  0	 288	Wed Jul 17 00:31:21 1996  Ksecdd.sys	f7464000  1280	  224	 3456	Wed Jul 17 20:34:19 1996  Beep.sys	f75ca000  1184	  0	 0	Wed Apr 23 15:19:43 1997  Cs32ba11.sys	fcd1a000  52384  45344 14592	Wed Mar 12 17:22:33 1997  Msi8042.sys	f7000000  20192  1536	 0	Mon Mar 23 22:46:22 1998  Mouclass.sys	f7470000  1984	  0	 0	Mon Mar 10 16:43:11 1997  Kbdclass.sys	f7478000  1952	  0	 0	Wed Jul 17 00:31:16 1996  Videoprt.sys	f72d8000  2080	  128	 11296	Mon Mar 10 16:41:37 1997  Ati.sys 	f7010000  960	  9824	 48768	Fri Dec 12 15:20:37 1997  Vga.sys 	f7488000  128	  32	 10784	Wed Jul 17 00:30:37 1996  Msfs.sys	f7308000  864	  32	 15328	Mon Mar 10 16:45:01 1997  Npfs.sys	f7020000  6560	  192	 22624	Mon Mar 10 16:44:48 1997  Ndis.sys	fccda000  11744  704	 96768	Thu Apr 17 22:19:45 1997  Win32k.sys	a0000000  1162624 40064 0	Fri Apr 25 21:17:32 1997  Ati.dll 	fccba000  106176 17024 0	Fri Dec 12 15:20:08 1997  Cdfs.sys	f7050000  5088	  608  45984	Mon Mar 10 16:57:04 1997  Ino_fltr.sys	fc42f000  29120  38176 1888	Tue Jun 02 16:33:05 1998  Tdi.sys 	fc4a2000  4480  96	 288	Wed Jul 17 00:39:08 1996  Tcpip.sys	fc40b000  108128 7008	 10176	Fri May 09 17:02:39 1997  Netbt.sys	fc3ee000  79808  1216	 23872	Sat Apr 05 21:00:42 1997  El90x.sys	f7320000  24576  1536	 0	Wed Jul 26 20:04:31 1996  Afd.sys 	f70d0000  1696  928	 48672	Thu Apr 10 15:09:17 1997  Netbios.sys	f7280000  13280  224	 10720	Mon Mar 10 16:56:01 1997  Parport.sys	f7460000  3424  32	 0	Wed Jul 17 00:31:23 1996  Parallel.sys	f7460000  7904  32	 0	Wed Jul 17 00:31:23 1996  Parvdm.sys	f7552000  1312  32	 0	Wed Jul 17 00:31:25 1996  Serial.sys	f7120000  2560  0	 18784	Mon Mar 10 16:44:11 1997  Rdr.sys 	fc385000  13472  1984	 219104	Wed Mar 26 14:22:36 1997  Mup.sys 	fc374000  2208  6752	 48864	Mon Mar 10 16:57:09 1997  Srv.sys 	fc24a000  42848  7488	 163680	Fri Apr 25 13:59:31 1997  Pscript.dll	f9ec3000  0    0	 0  Fastfat.sys	f9e00000  6720  672	 114368	Mon Apr 21 16:50:22 1997  Ntdll.dll	77f60000  237568 20480 0	Fri Apr 11 16:38:50 1997  ---------------------------------------------------------------------  Total  	2377632  255040 1696384				
Aan de hand van het beginadres in de kolom 'Load Addr' kunt u het adres van de uitzondering koppelen aan de stuurprogrammanaam. Als we bijvoorbeeld het adres 8014fb84 nemen, kunt u zien dat het laadadres van Ntoskrnl.exe het adres is dat het dichtst bij het adres van de uitzondering ligt en dat dit programma dus zeer waarschijnlijk de uitzondering heeft veroorzaakt. Met deze informatie kunt u in de Microsoft Knowledge Base zoeken naar bekende problemen die overeenkomen met uw situatie.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
129845 Voorbereiding via blauw scherm voordat u contact opneemt met Microsoft
Eigenschappen

Artikel-id: 192463 - Laatst bijgewerkt: 02/14/2005 16:28:50 - Revisie: 3.1

 • Microsoft Windows® 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • kbinfo KB192463
Feedback