Het laden van specifieke services uitstellen

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:193888
Samenvatting
In sommige computers, vooral oudere systemen en de lagererand apparaten, kan het nodig zijn om het laden van een specifieke Windowsservice voor de computer goed opstart. Of u wilt ervoor zorgeneen service is gestart en kan worden gebruikt voordat een andereoplossen van problemen. Dit kan gevolgen hebben voor aspecten zoals een domeincontroller, geen toegang tot het net werk wanneer een protocol of -servicezoals DHCP, probeert te laden voordat de net werk kaart heeft een kans omafhankelijk zijn (bijvoorbeeld Compaq Netflex).
Meer informatie
Moet u eerst controleren of dat wel de afhankelijkheid die u wilt makennog niet bestaat. Hier volgen enkele van de meest voorkomende afhankelijkhedendie al voorkomen in een standaard configuratie:
  Service   Depends on  -------   ----------  Alerter   LanmanWorkstation  Browser   LanmanWorkstation, LanmanServer, LmHosts  ClipSrv   NetDDE  DHCP     Afd, NetBT, TCP/IP  Messenger  LanmanWorkstation, NetBIOS  NetBT    TCP/IP  NetDDE    NetDDEDSDM  NetLogon   LanmanWorkstation, LmHosts  Parallel   Parport  Replicator  LanmanServer, LanmanWorkstation				

De registersubsleutels voor services bevinden zich in het volgende pad en kunneninstellen hoe services worden geladen.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<service name=""></service>
BelangrijkDeze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Zorg ervoor dat u deze zorgvuldig uitvoert stappen. Voor extra bescherming, back-up van het register voordat u aanbrengt wijzigingen. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over back-up en terugzetten van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756Back-up en terugzetten van het register in Windows
Een nieuwe afhankelijkheid maken, selecteert u de subsleutel voor de service uwilt uitstellen, klikt u opBewerken, en klik vervolgens opWaarde toevoegen. Een nieuwe waardenaam "DependOnService' (zonder de aanhalings tekens) maken met een gegevenstype REG_MULTI_SZ, en klik vervolgens opOK. Wanneer deGegevenshet dialoog venster verschijnt, typt u de naam of namen van de services die u wilt starten voordat deze service met één item per regel en klik vervolgens opOK.

De naam van de service die u in het dialoog venster gegevens invoeren wilt is de exactenaam van de service wordt weer gegeven in het register onder de sleutel Services.

Wanneer de computer wordt gestart, wordt deze post na te gaan of de serviceof services die worden vermeld in deze waarde zijn gestart voordat u start deafhankelijke service.

U wilt bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de Server-service worden geladen voordatde Windows Internet Name Service (WINS). Als u de WINS-sleutel in deregister, zult u de DependOnService waarde al bestaat inde WINS-sleutel. In een standaardinstallatie van WINS al afhankelijk is van beideRPCSS (Remote Procedure Call) en NTLMSSP (Windows NT LanMan-beveiligingSupport Provider) services. De Server-service toevoegen aan deze lijstDubbel klik op deDependOnServicewaarde. In de Editor voor meerdere teken reeksen, op de regel onder NTMLSSP, de vermelding 'lanmanserver' (zonder aanhalings tekens) toevoegen en klik vervolgens opOK.

Bovendien moet Windows 2000 en Windows 2003 Active Directory zoeken en gebruiken van de DNS Server-service. De Netlogon-service kan worden vertraagd om ervoor te zorgen dat de DNS Server-service actief is en wordt uitgevoerd voor dynamische DNS-registratie en het opvragen van bestaande domeincontrollers voor Active Directory in de DNS-server data base. Gebruik de DependOnService in de Netlogon en DNS toevoegen aan de lijst met LanmanWorkstation en LanmanServer. Dit Netlogon gestart uitgesteld totdat de DNS Server-service op die computer gestart en of deze gereed is is.

OpmerkingDe Netlogon-service voor DNS op een Windows 2000- of Windows 2003 Server alleen vertraagd wanneer de DNS-service op de dezelfde Windows 2000 of Windows 2003-server.

OpmerkingVermeldingen in dit veld zijn niet hoofdlettergevoelig.

WaarschuwingDeze vermelding handmatig toevoegen kan dat het systeem correct wordt gestart als een "kring." tot stand te brengen In zijn eenvoudigste vorm, zou een dergelijk probleem zich voordoen als u twee verschillende services afhankelijk zijn van elkaar. Geen van beide service zou kunnen beginnen als ze zouden beide vereisen andere eerste worden gestart.

OpmerkingAls u een service die nodig zijn om te beginnen laat in de opstart maar u niet een specifieke service afhankelijkheid, hoeft zoals hierboven uiteengezet, kies een van de diensten welke opstarten laatste als gegevenswaarde voor de waarde "Hangt af van op Service". Services gewoonlijk geselecteerd zijn Spooler en Messen ger.
Referenties
Voor meer informatie raadpleegt u hoofd stuk 8, algemene probleemoplossing inWindows NT Server resourcekit.
register afhankelijkheid boot vertraging kbhowto kbDSupport

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Savybės

Straipsnio ID: 193888 – Paskutinė peržiūra: 09/11/2011 20:19:00 – Peržiūra: 3.0

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)

 • kbinfo kbmt KB193888 KbMtnl
Atsiliepimai