FP98: Secure Sockets Layer (SSL) gebruiken voor de beveiliging van pagina's in uw web

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Klik op 292633 voor een Microsoft FrontPage 2002-versie van dit artikel.
Klik op 205698 voor een Microsoft FrontPage 2000-versie van dit artikel.
Klik op 174424 voor een Microsoft FrontPage 97-versie van dit artikel.
Samenvatting
Wanneer u een nieuw FrontPage-web maakt, kunt u de optie Beveiligde verbinding vereist selecteren. Wanneer u deze optie kiest, gebruikt het volledige web de Secure Socket Layer (SSL)-poort voor het coderen van gegevens die naar of door FrontPage worden verzonden. Dit wordt 'veilig ontwerpen' genoemd. U kunt de SSL-poort ook opgeven voor koppelingen naar specifieke pagina's in een normaal, niet-beveiligd web. Dit wordt 'veilig bladeren' genoemd. In dit artikel wordt beschreven hoe u te werk gaat voor veilig ontwerpen en veilig bladeren.
Meer informatie

Veilig ontwerpen

Ga als volgt te werk om SSL te gebruiken voor veilig ontwerpen:
 1. Wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan en klik op FrontPage-web.
 2. Klik in het dialoogvenster Nieuw FrontPage-web op Wijzigen.
 3. Typ in het dialoogvenster Locatie wijzigen de naam van het nieuwe FrontPage-web en schakel het selectievakje Beveiligde verbinding vereist (SSL) in.
 4. Klik op OK.
 5. Klik nogmaals op OK.
Via SSL vindt optimaal beveiligde communicatie plaats (gecodeerd en geverifieerd) tussen de client en de server, op basis van een codering met openbare sleutels.. Bij het verzenden van een beveiligd bericht codeert de verzender het bericht met de openbare sleutel van de ontvanger en vervolgens decodeert de ontvanger het bericht met zijn eigen persoonlijke sleutel. Het bericht is goed beveiligd omdat de ontvanger de enige is die de persoonlijke sleutel voor de decodering van het bericht heeft.

Voor de verificatie wordt een certificaat toegevoegd aan de openbare sleutel. Een certificaat is een digitale handtekening op een verificatiesamenvatting van de beschrijvende naam van de deelnemer, samen met de openbare sleutel van de deelnemer. Het certificaat is gecodeerd met de persoonlijke sleutel van de certificeringsinstantie. Als u de instantie van de openbare sleutel van de deelnemer wilt controleren, voert u de samenvatting van de beschrijvende naam en de openbare sleutel voor de deelnemer in en decodeert u het certificaat voor die openbare sleutel met behulp van de openbare sleutel van de certificeringsinstantie, waarna u controleert of dezelfde samenvatting wordt weergegeven.

Opmerking FrontPage 98 ondersteunt geen 128-bits codering, maar alleen 40-bits codering.

Klik voor meer informatie over het gebruik van beveiligingscertificaten in FrontPage op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
194449 FP98: Socket Code 13101 Error Opening, Creating New Web

Veilig bladeren

Als u via SSL wilt bladeren op bepaalde pagina's, kunt u de poorten op een web combineren met een volledige Uniform Resource Locator (URL), zoals http://example.microsoft.com/default.htm).

Webservers gebruiken een aparte poort voor SSL-verbindingen. In plaats van een koppeling naar default.htm, maakt u een koppeling naar:
https://example.microsoft.com/default.htm
Ga van de standaardpoort (meestal 80) naar de SSL-poort (meestal 443). U gaat van de SSL-poort naar poort 80 met de volgende koppeling: http://example.microsoft.com/default.htm. Ga als volgt te werk om een SSL-koppeling te maken op een pagina in uw web voor veilig bladeren:
 1. Selecteer in FrontPage Editor de tekst die u wilt gebruiken voor de hyperlink.
 2. Klik in het menu Bewerken op Hyperlink.
 3. Verander in het vak URL http:// in https:// en typ de volledige URL van uw pagina.

  Typ bijvoorbeeld het volgende:
  https://example.microsoft.com/default.htm
 4. Klik op OK.
Eigenschappen

Artikel-id: 194072 - Laatst bijgewerkt: 02/13/2014 22:13:03 - Revisie: 2.1

 • Microsoft FrontPage 98 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB194072
Feedback