Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

FILE: VB6Cli.exe verhelpt licentieproblemen met Visual Basic 6.0

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL194751
Samenvatting
VB6Cli.exe is een hulpprogramma waarmee u ontwerptijdlicenties herstelt van de ActiveX-besturingselementen die door Microsoft Visual Basic 6.0 worden geïnstalleerd.

Opmerking Als dit probleem optreedt in Visual Basic 5.0, raadpleegt u het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
181854 FILE: VB5cli.exe verhelpt installatieprobleem bij Visual Basic 5.0-besturingselement
Meer informatie
U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Releasedatum: 26 oktober 1998

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.
  Bestandsnaam       Grootte  ---------------------------------------------------------  VBC6.EXE         32k  ENTDAT.DLL        32k  LRNDAT.DLL        28k  PRODAT.DLL        28k  README.TXT        5k				
Inhoud van het bestand README.TXT bij VB6CLi.exe:

Wat is VB6Cli.exe?

VB6Cli.exe is een hulpprogramma waarmee u problemen met ontwerptijdlicenties van de ActiveX-besturingselementen verhelpt die door Microsoft Visual Basic 6.0 worden geïnstalleerd. U kunt met het hulpprogramma geen besturingselementen van andere leveranciers herstellen of besturingselementen herstellen die normaal niet door Microsoft Visual Basic 6.0 worden geïnstalleerd. U kunt met het hulpprogramma ook geen RDO-objecten (Remote Data Object) in Visual Basic 6.0 Professional Edition gebruiken. Als u RDO in Visual Basic 6.0 Professional Edition probeert te gebruiken, treden de hieronder vermelde symptomen II en IV op. U kunt RDO alleen inschakelen als u Visual Basic 6.0 Enterprise Edition installeert.

VB6Cli.exe corrigeert problemen met de volgende symptomen:

Symptoom I

Als u probeert een besturingselement in een project te plaatsen, geeft Microsoft Visual Basic het volgende foutbericht:
Licentiegegevens voor dit onderdeel zijn niet gevonden. U hebt geen geldige licentie om deze functionaliteit te mogen gebruiken in de ontwerpomgeving.

Symptoom II

Als u probeert een project te compileren, geeft Microsoft Visual Basic het volgende foutbericht:
Compileerfout: toegang geweigerd

Symptoom III

Bij het gebruik van de toepassingswizard geeft Microsoft Visual Basic een foutbericht van de volgende strekking:
60: Methode '~' van object '~' is mislukt

Symptoom IV

Als u probeert een project uit te voeren, geeft Microsoft Visual Basic het volgende foutbericht:
Runtimefout '429': AxtiveX-onderdeel kan geen object maken

Welke ActiveX-besturingselementen gebruikt VB6Cli.exe?

Hieronder vindt u een lijst met ActiveX-besturingselementen die u met VB6Cli.exe kunt herstellen:
ActiveX-besturingselement      Bestandsnaam  Versie    Editie-------------------------------------------------------------------------ADO Data Control 6.0         MSADODC.OCX  6.00.8171  L,P,EChart Control 6.0          MSCHRT20.OCX  6.00.8177   P,EComm Control 6.0          MSCOMM32.OCX  6.00.8169   P,ECommon Dialog Control 6.0      COMDLG32.OCX  6.00.8169  L,P,EData Bound List Controls 6.0    DBLIST32.OCX  6.00.8169  L,P,EDataGrid Control 6.0        MSDATGRD.OCX  6.00.8169  L,P,EDataList Controls 6.0        MSDATLST.OCX  6.00.8169  L,P,EDataRepeater Control 6.0      MSDATREP.OCX  6.00.8169   P,EFlexGrid Control 6.0        MSFLXGRD.OCX  6.00.8169  L,P,EHierarchical FlexGrid Control 6.0  MSHFLXGD.OCX  6.00.3005  L,P,EInternet Transfer Control 6.0     MSINET.OCX  6.00.8169   P,EMAPI Controls 6.0          MSMAPI32.OCX  6.00.8169   P,EMasked Edit Control 6.0      MSMASK32.OCX  6.00.8169   P,EMultimedia Control 6.0         MCI32.OCX  6.00.8169   P,EPictureClip Control 6.0       PICCLP32.OCX  6.00.8169   P,ERemoteData Control 6.0        MSRDC20.OCX  6.00.8169    ERich Textbox Control 6.0      RICHTX32.OCX  6.00.8169  L,P,ESysInfo Control 6.0         SYSINFO.OCX  6.00.8169   P,ETabbed Dialog Control 6.0      TABCTL32.OCX  6.00.8169  L,P,EWindows Common Controls-3 6.0    COMCT332.OCX  6.00.8169   P,EWindows Common Controls 5.0 (SP2)  COMCTL32.OCX  6.00.8022  L,P,EWindows Common Controls 6.0     MSCOMCTL.OCX  6.00.8177  L,P,EWindows Common Controls-2 5.0 (SP2) COMCT232.OCX  6.00.8022  L,P,EWindows Common Controls-2 6.0    MSCOMCT2.OCX  6.00.8177  L,P,EWinsock Control 6.0         MSWINSCK.OCX  6.00.8169   P,EL = Learning EditionP = Professional EditionE = Enterprise Edition				

Hoe gebruik ik VB6Cli.exe?

Om VB6Cli.exe te kunnen gebruiken, moet u een versie van Microsoft Visual Basic 6.0 hebben geïnstalleerd op de computer waarop u het hulpprogramma wilt gebruiken.

Controleer voordat u VB6Cli.exe gebruikt of er geen andere toepassingen worden uitgevoerd.

Dubbelklik in Windows Verkenner op VB6Cli.exe. Het hulpprogramma detecteert Microsoft Visual Basic 6.0 en installeert de vereiste ontwerptijdlicenties voor de aangetroffen editie.

Als dat is gelukt, verschijnt een bericht van de volgende strekking:
'Enterprise-ontwerplicenties zijn geïnstalleerd'
VB6Cli.exe kent ook een stille modus. Als u VB6Cli.exe met schakeloptie '/q' vanaf de opdrachtregel uitvoert, wordt het hulpprogramma zonder gebruikersinterface uitgevoerd. De resultaatcodes kunnen worden vastgelegd. Andere toepassingen kunnen dan testen of de licenties zijn geïnstalleerd.

Resultaatcodes en foutberichten

Afsluitcode 0  : De licenties voor deze versie zijn geïnstalleerdAfsluitcode 1  : Microsoft Visual Basic 6.0 is niet aangetroffen op deze computerAfsluitcode 2  : Kan geen ondersteuningsprogrammabibliotheek ladenAfsluitcode 3,4 : Tenminste 1 ontwerplicentie is onjuist geïnstalleerdAfsluitcode 5  : Kan geen ontwerplicenties installerenAfsluitcode 6  : Er is een onbekende fout opgetreden in het hulpprogramma VBC6				

Vrijwaring

Het programma dat in dit artikel wordt beschreven, wordt alleen in de huidige vorm geleverd. Microsoft kan niet garanderen dat dit programma in elke situatie kan worden gebruikt. De ondersteuningstechnici van Microsoft helpen u graag bij het gebruik van dit product, hoewel deze hulp niet wordt ondersteund. Het gebruik van dit hulpprogramma is dan ook voor uw eigen risico.
Referenties
Raadpleeg de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen voor meer informatie:
194784 INFO: Besturingselementen die worden geleverd bij Visual Basic 6.0
181854 FILE: VB5cli.exe verhelpt installatieprobleem bij Visual Basic 5.0-besturingselement
177799 PRB: De fout 'Licentiegegevens voor dit onderdeel zijn niet gevonden'
VB6CLI
Eigenschappen

Artikel-id: 194751 - Laatst bijgewerkt: 02/22/2005 12:32:19 - Revisie: 4.5

 • Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
 • kbdownload kbpubtypekc kbmsccsearch kbctrl kbfile kblicensing kbprb kbtophit KB194751
Feedback