OUTLOOK 2000: (CW) Wat zijn off line mappen en hoe worden deze gebruikt?

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL195435
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
OPMERKING: de hierna beschreven procedures zijn alleen van toepassing als u Outlook hebt geïnstalleerd met de optie voor zakelijk gebruik of gebruik in werkgroepen. Met deze optie kunt u gebruikmaken van MAPI-services (Messaging Application Programming Interface). Als u niet meer weet welke installatieoptie u hebt geselecteerd, klikt u in het menu Help op Info. In het dialoogvenster Info staat als het goed is 'Zakelijk of werkgroep' vermeld als u Outlook hebt geïnstalleerd met de optie voor zakelijk gebruik of gebruik in werkgroepen.
Samenvatting
Wanneer u Outlook 2000 met de informatieservice Microsoft Exchange Server gebruikt, kunt u "off line" met mappen werken. Dit betekent dat u de inhoud van een map zonder netwerkverbinding kunt gebruiken. In dit artikel wordt beschreven hoe u off line mappen kunt maken, gebruiken en synchroniseren.

Off line mappen zijn alleen beschikbaar bij Exchange Server.
Meer informatie
Het gebruik van off line mappen vormt de snelste en eenvoudigste manier om met Exchange Server te werken. Met behulp van off line mappen kunt u met de inhoud van een Exchange Server-map werken terwijl u niet verbonden bent met het netwerk (off line), waarna u de mappen kunt synchroniseren zodra u weer een verbinding met het netwerk hebt gemaakt.

Off line mappen worden opgeslagen in een bestand met off line mappen (.ost-bestand). De standaardlocatie voor het .ost-bestand is de huidige Windows-map. Net als persoonlijke mappen (.pst-bestanden) kan het .ost-bestand worden gecomprimeerd om ruimte op de computer te besparen.

Het verschil tussen een bestand met off line mappen en een verzameling persoonlijke mappen is dat het bestand met off line mappen begint als weerspiegeling van uw mappen op de Exchange Server-computer en vervolgens tijdens synchronisatie wordt bijgewerkt door de server. Een verzameling persoonlijke mappen is daarentegen simpelweg een opslaglocatie op de vaste schijf of op een andere server dan de Exchange Server-computer.

Wanneer u off line werkt, werkt u op dezelfde wijze met de inhoud van een off line map als met een map die op een server staat. U kunt bijvoorbeeld items in het off line Postvak IN wijzigen en verplaatsen, berichten verzenden die in het off line Postvak UIT worden geplaatst en off line openbare mappen lezen. Ondertussen blijft u in het on line postvak IN nieuwe berichten ontvangen. U merkt deze veranderingen op de server echter pas op als u een verbinding met het netwerk maakt.

Wanneer u de inhoud van de off line map wilt bijwerken, synchroniseert u de map met de server, waarna u weer off line verder werkt. Met de opdracht Synchroniseren maakt u een inbelverbinding met de server, waarna de aangebrachte wijzigingen worden gekopieerd en de verbinding weer wordt verbroken. Alle items die u uit de off line map of uit de corresponderende servermap verwijdert, worden uit beide mappen verwijderd zodra er is gesynchroniseerd.

Een bestand met off line mappen maken

Als u een bestand met off line mappen wilt maken, gaat u als volgt te werk:
 1. klik in het menu Extra op Services.
 2. Klik op Microsoft Exchange Server en klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Klik op het tabblad Geavanceerd op Instellingen van bestand met off line mappen.
 4. Typ het pad naar het bestand dat u als het bestand met off line mappen wilt gebruiken.
 5. Als het bericht
  padbestandsnaam.ost kan niet worden gevonden. Wilt u dit bestand maken?
  Klik op OK.
 6. Klik op OK en klik vervolgens nogmaals op OK.
OPMERKING: Outlook moet met de Exchange Server-computer verbonden zijn om het bestand met off line mappen te kunnen maken en voor de eerste keer te synchroniseren.

Alle standaard-Outlook-mappen - Postvak IN, Postvak UIT, Verwijderde items, Verzonden items, Agenda, Contactpersonen, Logboek, Notities en Taken - op de Exchange Server-computer zijn nu gereed voor off line gebruik. U kunt niet selectief bepalen welke map wel en welke niet beschikbaar is voor off line gebruik. Zie de sectie "Off line met openbare mappen werken" van dit artikel als u openbare mappen wilt instellen op off line gebruik.

Aangepaste mappen instellen op off line gebruik

Als u aangepaste mappen wilt instellen op off line gebruik, gaat u als volgt te werk:
 1. klik met de rechtermuisknop op de aangepaste map en klik vervolgens op Eigenschappen in het snelmenu.
 2. Schakel op het tabblad Synchronisatie het selectievakjeTijdens off line en on line werkenin onderBeschikbaarheid van de map.
 3. Klik op OK.
U kunt geen .ost-bestand gebruiken dat eerder voor een andere postbus is gebruikt. Als u dit toch doet, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Kan het bestandbestandsnaam.ost niet openen omdat het is geconfigureerd voor gebruik van een andere postbus.
OPMERKING: druk, wanneer u Windows start, niet op Escape als u naar het Windows-wachtwoord wordt gevraagd. Als u dit wel doet kunt u namelijk geen toegang tot het .ost-bestand krijgen, omdat de juiste referentiegegevens niet zijn verstrekt.

Off line met openbare mappen werken

Als u off line met openbare mappen wilt werken, gaat u als volgt te werk:
 1. klik met de rechtermuisknop op de openbare map waar u mee wilt werken en klik vervolgens opKopiërenmapnaamin het snelmenu.
 2. Ga in het dialoogvenster Map kopiëren naar de map Favorieten en klik vervolgens op OK.
 3. Klik in de map Favorieten met de rechtermuisknop op de zojuist gekopieerde map en klik vervolgens op Eigenschappen in het snelmenu.
 4. Klik op het tabblad Synchronisatie en schakel vervolgens het selectievakjeTijdens off line en on line werkenin.
 5. Klik op OK.
De openbare map is nu gereed voor off line gebruik. U kunt nu elke map die u naar de map Favorieten kopieert selectief instellen op off line gebruik.

Mappen synchroniseren

Wanneer u synchroniseert, wordt er een logboekbestand als bericht in de map Verwijderde items weergegeven. Dit logboekbestand bevat gegevens zoals het tijdstip waarop u hebt gesynchroniseerd, de namen van de mappen die zijn gesynchroniseerd en het aantal items dat is toegevoegd.

Als u off line mappen wilt synchroniseren, volgt u een van de volgende methoden:

Een specifieke map synchroniseren

Selecteer de map die u wilt synchroniseren, klik op Synchroniseren in het menu Extra en klik vervolgens op Deze map.

Alle mappen synchroniseren

Klik in het menu Extra op Synchroniseren en klik vervolgens op Alle mappen om alle off line mappen te synchroniseren.

Een groep mappen synchroniseren

Als u een groep mappen wilt synchroniseren, dient u zich er eerst van te verzekeren dat de mappen beschikbaar zijn voor off line gebruik. Wijs vervolgens Synchroniseren in het menu Extra aan, klik op Instellingen voor off line mappen en klik vervolgens op de mappen die u wilt groeperen voor synchronisatie.

Automatisch alle mappen synchroniseren wanneer u Outlook afsluit

Ga als volgt te werk als u alle mappen automatisch wilt synchroniseren wanneer u Outlook afsluit:
 1. klik in het menu Extra op Opties en klik vervolgens op het tabblad Services.
 2. Schakel onder E-mailopties het selectievakje Off line toegang inschakelen in en schakel vervolgens het selectievakjeIndien on line, alle mappen synchroniseren bij afsluitenin.
 3. Klik op OK.
Alle mappen die off line beschikbaar zijn worden automatisch gesynchroniseerd wanneer u Outlook afsluit.

U dient het adresboek te synchroniseren en te downloaden voordat u zich afmeldt bij de Exchange Server-computer. Met name de eerste keer is het van belang dat alle off line mappen worden bijgewerkt.

Om het adresboek te downloaden, gaat u als volgt te werk:
 1. klik in het menu Extra op Synchroniseren en klik vervolgens op Adresboek downloaden.
 2. Klik onderTe downloaden gegevensal naar gelang uw voorkeur op de optieAlle gegevensofMinimale gegevensen klik vervolgens op OK.
Het dialoogvenster Off line adresboek downloaden bevat informatie over de consequenties van het downloaden zonder gedetailleerde gegevens.

De functie Externe e-mail is niet beschikbaar als u off line mappen gebruikt.Als u meer informatie wilt over Externe e-mail en het gebruik ervan, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
195436 OUTLOOK 2000: (CW) Externe e-mail, Off line mappen en Off line werken
.ost ol2k
Eigenschappen

Artikel-id: 195435 - Laatst bijgewerkt: 01/12/2015 16:02:19 - Revisie: 1.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB195435
Feedback