Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van gebruikersprofielen en informatieservices in Outlook 2000 (Zakelijk gebruik of gebruik in werkgroep)

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL195478
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Klik op 162203 voor een Microsoft Outlook 97-versie van dit artikel.
Klik op 182159 voor een Microsoft Outlook 98-versie van dit artikel.
Zie 289467 voor een Microsoft Outlook 2002- en 2003-versie van dit artikel.


Opmerking De hierna beschreven procedures zijn alleen van toepassing als u Microsoft Outlook hebt geïnstalleerd met de optie voor zakelijk gebruik of gebruik in werkgroepen. Met deze optie kunt u gebruikmaken van MAPI-services (Messaging Application Programming Interface). Als u niet meer weet welke installatieoptie u hebt geselecteerd, klikt u op Info in het menu Help. Als u Outlook hebt geïnstalleerd met de optie voor zakelijk gebruik of gebruik in werkgroepen, wordt dit in het dialoogvenster Info vermeld.
Samenvatting
In Outlook 2000 kunt u door middel van informatieservices bepalen hoe e-mailsystemen uw berichten adresseren en bezorgen, en hoe uw berichten en mappen worden opgeslagen. In dit artikel worden de informatieservices beschreven die beschikbaar zijn in Outlook, en wordt uitgelegd hoe u deze aan uw gebruikersprofiel kunt toevoegen.
Meer informatie

Gebruikersprofielen

Een gebruikersprofiel is een groep instellingen die definiëren hoe Outlook voor een bepaalde gebruiker wordt ingesteld. Een profiel kan bijvoorbeeld toegang tot een postbus op Microsoft Exchange Server bevatten, en opgeven dat het Outlook-adresboek in het dialoogvenster Adresboek moet worden weergegeven. Een profiel kan elk willekeurig aantal informatieservices bevatten.

Om een profiel te kunnen maken hebt u aanvullende gegevens nodig, die alleen uw internetprovider of systeembeheerder aan u kan verstrekken. Deze gegevens betreffen de naam en het wachtwoord van de account en de namen van de servers die nodig zijn om een verbinding met de e-mailserver te kunnen maken. Neem contact op met uw internetprovider of systeembeheerder om deze gegevens op te vragen.

In het algemeen hebt u slechts een gebruikersprofiel nodig. Als u soms met een andere groep informatieservices wilt werken, kan het handig zijn om voor het gebruik van die services een aanvullend profiel te maken. Als meerdere personen dezelfde computer gebruiken, dient iedere persoon ter beveiliging van zijn of haar persoonlijke items een apart profiel te hebben.

U kunt een bestaand gebruikersprofiel kopiëren, de naam ervan wijzigen en dit vervolgens aan uw behoeften aanpassen om het nieuwe profiel te maken. U kunt Outlook steeds met hetzelfde gebruikersprofiel starten, maar u kunt ook steeds wanneer u Outlook start aangeven welk profiel moet worden gebruikt.

Een gebruikersprofiel toevoegen

Om een gebruikersprofiel aan de computer toe te voegen, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op het pictogram E-mail of E-mail en fax.
 3. Klik op Profielen weergeven.
 4. Klik in het dialoogvenster E-mail en fax op Toevoegen.
 5. Volg de aanwijzingen van de wizard Postvak IN instellen.

Ervoor zorgen dat u gevraagd wordt een gebruikersprofiel te selecteren

Als u meer dan een profiel op de computer hebt ingesteld, kunt u ervoor zorgen dat Outlook u tijdens het starten van het programma vraagt welk profiel u wilt gebruiken. Ga hiertoe als volgt te werk:
 1. Start Outlook.
 2. Klik op Opties in het menu Extra.
 3. Open het tabblad E-mailservices, klik op Te openen profiel opgeven en klik op OK.
 4. Klik op Afsluiten en afmelden in het menu Bestand.
De nieuwe instelling wordt van kracht wanneer u Outlook de volgende keer opstart.

Informatieservices

Informatieservices zijn instellingen die het mogelijk maken om berichten te verzenden, op te slaan en te ontvangen, en om op te geven waar adressen moeten worden opgeslagen. Voordat u een informatieservice kunt gebruiken, moet u deze aan uw gebruikersprofiel toevoegen.

Een gebruikersprofiel kan meerdere informatieservices bevatten. Er kunnen bijvoorbeeld meerdere bestanden met groepen persoonlijke mappen (PST-bestanden) in een profiel voorkomen, en u kunt in één en hetzelfde profiel zowel Internet-e-mail als Exchange Server opnemen. U kunt echter niet altijd twee dezelfde e-mailservices (bijvoorbeeld twee Exchange Server-services) in een profiel opnemen. Bestanden met persoonlijke mappen (PST-bestanden) en Internet-e-mail vormen hierop een uitzondering. Als de service niet dubbel in uw profiel mag voorkomen (zoals bijvoorbeeld geldt voor de Exchange Server-service), wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u een tweede exemplaar van de service probeert toe te voegen:
Kan de actie niet voltooien. Deze informatieservice is al aan uw profiel toegevoegd en kan niet nog een keer worden toegevoegd.
U kunt de bezorglocatie voor inkomende berichten opgeven, evenals de locatie van uw persoonlijke adresboek en het gebruik van bestanden met persoonlijke mappen (PST-bestanden) die u met informatieservices maakt. U kunt ook informatieservices instellen om een verbinding met andere e-mailsystemen te maken. Uw gebruikersprofiel zou bijvoorbeeld twee informatieservices kunnen bevatten: Exchange Server voor het verzenden en ontvangen van berichten en een persoonlijk adresboek voor het opslaan van persoonlijke distributielijsten.

Microsoft Exchange Server

De volledige verzameling Outlook-functies is beschikbaar bij Exchange Server, dat ondersteuning biedt voor berichtenopslag, berichtentransport en een algemeen adresboek op de server. Bij de configuratie Zakelijk en werkgroep biedt Outlook geavanceerde e-mailfuncties, groepsfuncties, persoonlijke-informatiebeheer, documentverkenning en aangepaste werkgroeptoepassingen.

Opmerking De service Exchange Server is opgenomen in Outlook, maar gebruikers moeten een afzonderlijke licentie voor clienttoegang tot Exchange Server aanschaffen.

Opmerking Het is geen aanbevolen handelswijze om de Internet-e-mailservices op te nemen in hetzelfde profiel als de Exchange Server-service. Klik voor meer informatie hierover op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
245446Foutbericht: Er is geen transportserviceprogramma beschikbaar

Internet-e-mail

Met de service Internet-e-mail fungeert Outlook als een complete e-mailclient die is geïntegreerd met bureaubladinformatiebeheer en de Outlook-documentverkenner. U slaat berichten lokaal in een PST-bestand op en maakt via een internetprovider een externe verbinding met een Internet-e-mail-service om berichten te downloaden. U kunt e-mailadressen opslaan in de map Outlook-contactpersonen of in een persoonlijk adresboek.

Microsoft Mail

Als u de service Microsoft Mail gebruikt, slaat u berichten lokaal in een bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) op, maar werkt u hoofdzakelijk met een LAN-verbinding met een postkantoor. Het postkantoor verzorgt het transport van berichten en het centrale adresboek of de e-mailadressenlijst. Bij deze configuratie fungeert Outlook als een complete e-mailclient die is geïntegreerd met elementaire groepsfuncties, bijvoorbeeld voor het verzenden en ontvangen van vergaderverzoeken, persoonlijke-informatiebeheer en de Outlook-documentverkenner.

Een informatieservice toevoegen

Om een informatieservice aan een gebruikersprofiel toe te voegen, gaat u als volgt te werk:
 1. klik in het menu Extra op Services en klik vervolgens op Toevoegen.
 2. Selecteer de informatieservice die u wilt toevoegen in Beschikbare informatieservices en klik vervolgens op OK.
 3. Volg de aanwijzingen voor het toevoegen van specifieke gegevens voor de informatieservice die u hebt geselecteerd.
Als de gewenste informatieservice niet in de lijst staat, dient u deze mogelijk afzonderlijk te installeren.

Aanvullende services

Hieronder volgen de aanvullende informatieservices.

Outlook-adresboek

Het Outlook-adresboek is samengesteld op basis van de contactpersonen in de map Contactpersonen en bevat een item in het veld E-mail of een veld voor een fax- of telefoonnummer. Er kunnen voor elke contactpersoon meerdere e-mailadressen beschikbaar zijn. Wanneer u de contactpersonen in de map Contactpersonen bijwerkt, wordt tegelijkertijd het Outlook-adresboek bijgewerkt. De map Contactpersonen wordt als een apart item onder het Outlook-adresboek weergegeven. Dankzij een nieuwe functie van Outlook 2000 kunt u op basis van uw contactpersonen distributielijsten maken. Daartoe opent u de map Contactpersonen en kiest u Nieuwe distributielijst in het menu Acties.

Persoonlijk adresboek

Een persoonlijk adresboek kan het beste worden gebruikt voor de opslag van persoonlijke distributielijsten waar u vaak berichten aan richt, zoals een lijst van alle leden van een voetbalteam. Als u Exchange Server gebruikt, kunt u ook een adres voor een openbare map aan het persoonlijke adresboek toevoegen. Bestanden met persoonlijke adresboeken hebben de extensie .pab en kunnen op een schijf worden opgeslagen.

Opmerking Dankzij de mogelijkheid om distributielijsten voor contactpersonen te maken, is een persoonlijk adresboek wellicht niet meer nodig.

Bestanden met persoonlijke mappen (PST-bestanden)

Bestanden met persoonlijke mappen (PST-bestanden) zijn mappen die u maakt voor opslag van e-mailberichten op de vaste schijf of op een andere server. U voegt een hoofdbestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) als een service aan het gebruikersprofiel toe. Vervolgens geeft u een bestandsnaam op voor dit bestand. Bestanden met persoonlijke mappen hebben de extensie .pst.
Eigenschappen

Artikel-id: 195478 - Laatst bijgewerkt: 02/12/2014 14:05:55 - Revisie: 3.1

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprofiles kbconfig kbhowto KB195478
Feedback