Een nieuw bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) voor een e-mailaccount met de installatieoptie Alleen Internet-e-mail maken

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL195723
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Klik op 286146 voor een Microsoft Outlook 2002-versie van dit artikel.
Klik op 195717 voor een Microsoft Outlook 2000-versie van dit artikel.
Opmerking De hierna beschreven procedures zijn alleen van toepassing als u Outlook hebt geïnstalleerd met de optie voor alleen Internet-e-mail. U kunt het installatietype vaststellen door het menu Help te openen en op Info te klikken. Als de optie Alleen ondersteuning voor Internet-mail geïnstalleerd is, wordt 'Alleen Internet-e-mail' weergegeven.

Voor informatie over de verschillen tussen de e-mailclients Microsoft Outlook en Microsoft Outlook Express klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
257824Outlook 2000: verschillen tussen Outlook en Outlook Express
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u een nieuw bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) voor een e-mailaccount met de installatieoptie Alleen Internet-e-mail kunt maken of openen.
Meer informatie
Als uw bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) wordt verplaatst, de naam ervan wordt gewijzigd of als het bestand beschadigd raakt, moet u de nieuwe locatie opgeven of een nieuw bestand maken. Tijdens het starten van Outlook in de modus voor alleen Internet-e-mail wordt u gewaarschuwd als het bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) niet is gevonden of als de bestandsnaam niet wordt herkend.

Een nieuw bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) maken

 1. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik vervolgens op Bestanden of mappen.
 2. Typ *.pst in het vak Naam.
 3. Klik in het vak Zoeken in op Deze computer en klik vervolgens op Nu zoeken.

  Opmerking De map kan een naam hebben als bijvoorbeeld Outlook.pst, Mailbox.pst of <gebruikersnaam>.pst.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) en klik vervolgens op Naam wijzigen in het snelmenu.
 5. Typ een nieuwe bestandsnaam en druk vervolgens op ENTER.
 6. Klik op Sluiten.

Een nieuw bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) maken of openen

Methode 1

 1. Start Outlook. Als er een bericht wordt weergegeven waarin wordt gemeld dat het bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) niet is gevonden, klikt u op OK.
 2. Typ een naam voor het bestand als u een nieuw bestand moet maken, of zoek de map op waar het nieuwe bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) in staat, klik op het bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) en klik vervolgens op Openen.

Methode 2

 1. Wijs Nieuwaan in het menu Bestanden klik vervolgens op Bestand met persoonlijke mappen (.pst).
 2. Typ de naam van het nieuwe bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand), controleer en wijzig de bestandslocatie zonodig en klik vervolgens op Maken.

  Opmerking Gebruik niet de naam Mailbox.pst.
 3. Controleer de gegevens en wijzig deze zonodig. Klik vervolgens op OK.
 4. Als de Mappenlijst niet wordt weergegeven, klikt u in het menu Beeld op Mappenlijst.
 5. Klik met de rechtermuisknop op het nieuwe bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand), klik op Eigenschappen voor <Persoonlijke mappen>, klik op POP-e-mail bezorgen bij dit bestand met persoonlijke mappen en klik op OK.
 6. Klik op Afsluiten in het menu Bestand.
 7. Start Outlook opnieuw.
 8. Klik in de Mappenlijst met de rechtermuisknop op het bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) dat niet aan Outlook Vandaag is gekoppeld, klik op Eigenschappen, Geavanceerd en verzeker u ervan dat het pad van dit bestand anders is dan dat van het bestand dat u in stap 2 hebt gemaakt.
 9. Klik tweemaal op OK.
 10. Klik in de Mappenlijst met de rechtermuisknop op het bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) dat niet aan Outlook Vandaag is gekoppeld en klik vervolgens op Naam van persoonlijke mappen sluiten.

  Opmerking Hiermee wordt de verbinding tussen Outlook en de map verbroken. De map wordt echter niet verwijderd.

Methode 3

Volg deze procedure als u Outlook niet kunt starten:
 1. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik vervolgens op Bestanden of mappen.
 2. Typ *.pst in het vak Naam.
 3. Klik in het vak Zoeken in op Deze computer en klik vervolgens op Nu zoeken.
 4. Klik op het bestand en klik vervolgens op Naam wijzigen in het menu Bestand om de extensie van het bestand in .psx te wijzigen. Herhaal dit voor alle gevonden bestanden en sluit het dialoogvenster Bestanden zoeken vervolgens.
 5. Start Outlook.
 6. Klik op OK wanneer het volgende bericht wordt weergegeven:
  Het bestand <bestandsnaam>.pst is niet gevonden.
 7. Typ een naam voor het nieuwe bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) en klik vervolgens op OK.
 8. Klik op Ja wanneer een bericht wordt weergegeven waarin wordt gemeld dat de locatie voor het bezorgen van berichten is gewijzigd.
Als u meer informatie wilt over het instellen van nieuwe accounts, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
195787Een nieuwe e-mailaccount maken met Alleen Internet-ondersteuning
corrupt damaged OL2K
Eigenschappen

Artikel-id: 195723 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 09:42:04 - Revisie: 3.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbopenfile kbnewfile kbaddressbook kbhowto KB195723
Feedback