Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Een nieuw e-mailaccount maken met Alleen Internet-ondersteuning in Outlook 2000

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Opmerking Als u MSN Explorer versie 6 installeert en uitvoert, wordt uw MSN POP3 e-mailaccount overgezet naar een Outlook.com-account. Als u Outlook en Outlook Express hebt geconfigureerd voor POP3, ontvangt u geen nieuwe MSN e-mailberichten meer.

OPMERKING: De hierna beschreven procedures zijn alleen van toepassing als u Outlook hebt geïnstalleerd met de optie voor alleen Internet-e-mail. U kunt het installatietype vaststellen door het menu Help te openen en op Info te klikken. Als de optie Alleen ondersteuning voor Internet-mail geïnstalleerd is, wordt 'Alleen Internet-e-mail' weergegeven.

Voor informatie over de verschillen tussen de e-mailclients Microsoft Outlook en Microsoft Outlook Express klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Verschillen tussen Outlook en Outlook Express
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u een nieuwe e-mailaccount kunt maken voor gebruik met de versie Alleen Internet-e-mail van Microsoft Outlook 2000 wanneer u deze voor het eerst gebruikt en hoe u meerdere e-mailaccounts op een computer kunt instellen.
Als u meer informatie wilt over het gebruik van Outlook met uw Outlook.com-account, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
234704 Outlook.com-berichten lezen in Outlook 2000
Meer informatie
Voordat u kunt beginnen hebt u een verbinding met uw Internet-provider, de namen van de servers voor uw e-mailaccount en de naam van uw e-mailaccount nodig.

Nadat u Outlook (Alleen Internet-e-mail) hebt geïnstalleerd, moet u uw e-mailaccount instellen. Wanneer Outlook voor het eerst wordt gestart, wordt u gevraagd naar de gegevens die nodig zijn om een e-mailaccount in te stellen. Zie de sectie 'Een Internet-e-mailaccount instellen' voor meer informatie en begin met stap 4. Als u de account wilt instellen voordat u Outlook voor het eerst gebruikt, begint u met stap 1.


Als u meerdere e-mailaccounts voor één Internet-provider wilt instellen, raadpleegt u de sectie "Meerdere e-mailaccounts voor één provideraccount instellen".

Uw Internet-e-mailaccount instellen:  
 1. Wijs Instellingen aan in het menu Start op de taakbalk en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op E-mail.
 3. Klik in Internet-accounts op Toevoegen.
 4. Typ uw weergegeven naam (uw naam zoals u wilt dat deze wordt weergegeven in een e-mailbericht) en klik vervolgens op Volgende.
 5. Typ uw e-mailadres en klik vervolgens op Volgende.
 6. De volgende stap bestaat eruit de e-mailservernamen voor het SMTP-protocol (Simple Mail Transfer Protocol) en het POP3-protocol (Post Office Protocol 3) te configureren. De POP3-server bezorgt inkomende e-mail bij Outlook en de SMTP-server verzendt e-mail. Typ in het dialoogvenster E-mailservernamen de namen van de POP3-server en de SMTP-server in de daarvoor bestemde velden. Bijvoorbeeld:
  pop3.email.msn.com en smtp.email.msn.com
  Uw Internet-provider u kan deze namen leveren.
 7. Typ desgevraagd de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw e-mailaccount en klik dan op Volgende.
 8. Typ een naam voor uw Internet-account en klik vervolgens op Volgende.
 9. Selecteer het verbindingstype, klik op Volgende en klik vervolgens op Voltooien.
 10. Sluit het onderdeel E-mail en fax en sluit vervolgens het Configuratiescherm.
OPMERKING: bewaar alle gegevens met betrekking tot uw e-mailaccount op een veilige plaats, zodat u deze in de toekomst zonodig kunt raadplegen. Als een van de configuratiebestanden beschadigd raakt, dient u al uw e-mailaccounts uit Internet-accountbeheer te verwijderen en deze vervolgens een voor een weer toe te voegen.

Meerdere e-mailaccounts voor één provideraccount instellen:

Sommige internetproviders bieden de mogelijkheid om meerdere e-mailaccounts voor een provideraccount te gebruiken. Als u Outlook met deze configuratie wilt gebruiken, moet u afzonderlijke accounts instellen als de computer door meerdere personen wordt gebruikt.

Als u meerdere e-mailaccounts voor één provideraccount op een computer wilt instellen, moet u drie dingen doen.  
 • De wachtwoordopties instellen
 • Aanvullende Internet-e-mailaccounts instellen
 • Een nieuwe persoonlijke map maken
 1. Wijs Instellingen aan in het menu Start op de taakbalk en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Wachtwoorden.
 3. Schakel op het tabblad Gebruikersprofielen de optie Gebruikers kunnen hun voorkeuren en Bureaubladinstellingen aanpassen. Windows schakelt over naar uw persoonlijke instellingen wanneer u zich aanmeldt in.
 4. Klik op OK en sluit het Configuratiescherm.

  Als Outlook nog niet eerder op de computer is uitgevoerd, start u Outlook en stelt u de eerste e-mailaccount in aan de hand van de gegevens die uw provider aan u heeft verstrekt.
 5. Nadat u de eerste e-mailaccount hebt ingesteld, sluit u Microsoft Windows af en meldt u zich aan als een andere gebruiker om de andere accounts in te stellen.

  Voor Microsoft Windows 95:
  Klik op
  Start
  op de taakbalk, klik op Afsluiten en klik op Alle programma's afsluiten en u opnieuw aanmelden.
  Voor Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows 2000:
  Klik op de taakbalk op
  Start
  en klik vervolgens op gebruikersnaam afmelden.
 6. Wanneer u naar de gebruikersnaam en het wachtwoord wordt gevraagd, typt u de naam van de nieuwe gebruiker en het bijbehorende wachtwoord.
Voor aanvullende accounts klikt u op de taakbalk op Start en vervolgens op gebruikersnaam afmelden.

 
Ter voltooiing van het proces dient u een nieuwe persoonlijke map voor de gebruiker te maken:  
 1. wijs Nieuw aan in het menu Bestand en klik vervolgens op Bestand met persoonlijke mappen (.pst).
 2. Typ de naam van het nieuwe bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand), controleer en wijzig de bestandslocatie zonodig en klik vervolgens op Maken.

  OPMERKING: gebruik niet de naam Mailbox.pst.
 3. Controleer de gegevens en wijzig deze zonodig. Klik vervolgens op OK.
 4. Als de Mappenlijst niet wordt weergegeven, klikt u in het menu Beeld op Mappenlijst.
 5. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe persoonlijke map, klik op Eigenschappen voor persoonlijke mappen, klik op POP-e-mail bezorgen bij dit bestand met persoonlijke mappen en klik op OK.
 6. Open het menu Bestand, klik op Afsluiten en start Outlook vervolgens opnieuw.
 7. Klik in de Mappenlijst met de rechtermuisknop op de persoonlijke mappen die niet aan Outlook Vandaag zijn gekoppeld, klik op Eigenschappen, Geavanceerd en controleer of het pad van dit bestand anders is dan dat van het bestand dat u in stap 2 hebt gemaakt.
 8. Klik tweemaal op OK.
 9. Klik in de Mappenlijst met de rechtermuisknop op de persoonlijke mappen die niet aan Outlook Vandaag zijn gekoppeld en klik vervolgens op naam persoonlijke mappen sluiten.

  OPMERKING: hiermee wordt de verbinding tussen Outlook en de map verbroken. De map wordt echter niet verwijderd.
Meld u af als de huidige gebruiker. Meld u aan als een nieuwe gebruiker en herhaal de bovenstaande procedure voor elke nieuwe gebruiker.

Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van toegang tot Outlook.com of andere webmailproviders vanuit Outlook 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
234704 Outlook.com-berichten lezen in Outlook 2000

Als u meer informatie wilt over het instellen van de installatieoptie Alleen Internet-e-mail van Outlook, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
196988 (IMO) Voorkomen dat Outlook bij opstarten inbelt bij internetprovider
197645 Outlook configureren om e-mail van de IMAP-server te ontvangen
196682 (IMO) Outlook configureren voor het gebruik van een kabelmodem
OL2K mailbox pst
Eigenschappen

Artikel-id: 195787 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 09:43:43 - Revisie: 4.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbemail kbconfig kbhowto kbsetup KB195787
Feedback