Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Configuratieproblemen in Outlook 2000 oplossen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL195795
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Klik op 297788 voor een Microsoft Outlook 2002-versie van dit artikel.
Klik op 182151 voor een Microsoft Outlook 98 (CW)-versie van dit artikel.
Klik op 185389 voor een Microsoft Outlook 98-versie (IMO) van dit artikel.
Klik op 161973 voor een Microsoft Outlook 97-versie van dit artikel.
Opmerking Als u MSN Explorer versie 6 installeert en uitvoert, wordt de MSN POP3 e-mailaccount overgezet naar een MSN Hotmail-account. Als u Outlook en Outlook Express hebt geconfigureerd voor POP3, ontvangt u geen nieuwe MSN e-mailberichten meer.

Voor informatie over de te ondernemen actie als u in Outlook geen MSN e-mailberichten ontvangt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
268732 Outlook Express: MSN-e-mailberichten worden niet ontvangen in Outlook
Een Microsoft Support WebCast over de te ondernemen actie als u geen MSN-e-mailberichten in Outlook of Outlook Express ontvangt, kunt u vinden op de volgende Microsoft-website:Opmerking De in dit artikel beschreven procedures zijn alleen van toepassing als u Outlook hebt geïnstalleerd met de optie voor zakelijk gebruik of gebruik in werkgroepen. Met deze optie kunt u gebruikmaken van MAPI-services (Messaging Application Programming Interface). U kunt het installatietype vaststellen door het menu Help te openen en op Info te klikken. Hier wordt 'Zakelijk of werkgroep' weergegeven als u de optie voor zakelijk gebruik of gebruik in werkgroepen hebt geïnstalleerd.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u algemene problemen kunt oplossen met de configuratie van Microsoft Outlook 2000 voor Internet-, Microsoft Mail-, Exchange-, Microsoft Fax- en on line services. U moet de probleemoplossing beginnen met de sectie 'Algemene configuratieproblemen oplossen'. Ga vervolgens door naar de sectie voor het gewenste type service.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Services

Algemene configuratieproblemen oplossen

Internetconfiguraties

 • De internetverbinding controleren
 • TCP/IP als standaardprotocol instellen
 • Overige problemen met de internetverbinding

Microsoft Mail-configuraties

 • Een proefpostkantoor maken
 • Overige problemen met Microsoft Mail

Exchange Server-configuraties

Lotus Notes

Lotus cc:Mail

Microsoft Fax installeren

Meer informatie

Transportservices

In deze lijst worden beschikbare Outlook-services weergegeven. Overige transportservices zijn niet getest en werken mogelijk niet goed met Outlook.
 • Internet-e-mail
 • Microsoft Mail
 • Microsoft Exchange Server
 • Persoonlijk adresboek
 • Outlook-adresboek
 • Persoonlijke mappen
 • Microsoft Fax (Windows 95/98 Setup)

  Opmerking Microsoft Fax wordt niet meegeleverd bij Windows Millennium Edition (ME).
 • Outlook-ondersteuning voor Lotus cc:Mail (wordt geïnstalleerd bij standaardinstallatie)
 • Lotus cc:Mail(wordt geïnstalleerd door Lotus cc:Mail-client)

Algemene configuratieproblemen oplossen

Er wordt een standaardprofiel gemaakt met de naam Microsoft Outlook. De meeste gebruikers voegen services toe aan dit profiel of maken een nieuw profiel met nieuwe services. De eerste stap bij het oplossen van configuratieproblemen bestaat uit het maken van een nieuw profiel, dat alleen de service bevat die problemen oplevert. Wanneer dit werkt, kunt u extra services toevoegen, waarbij u elke service controleert.

Opmerking wat e-mailservices betreft, kunt u slechts één exemplaar van elke service toevoegen aan een profiel. U kunt dus niet twee CompuServe Mail-services of twee MSN-services toevoegen aan één profiel. U kunt echter wel een internet-e-mailservice, een MSN-service en een CompuServe Mail-service toevoegen aan één profiel. De internet-e-mailservice is een uitzondering, omdat deze meerdere internet-e-mailaccounts toestaat.

Een nieuw profiel maken

Ga als volgt te werk om een nieuw profiel te maken vanaf het Configuratiescherm:

 1. Klik op de werkbalk op Start en wijs Instellingen aan. Klik vervolgens op Configuratiescherm en dubbelklik op Post en fax of Post.
 2. Klik op het tabblad Services op Profielen weergeven om de profielen te bekijken.
 3. Klik op Toevoegen om de wizard Postvak IN instellen te starten.
 4. Controleer of Gebruik de volgende informatieservices de standaardinstelling is.
 5. Schakel alle services uit, met uitzondering van de service die u wilt controleren. Voeg elke keer slechts één service toe, zodat u het probleem kunt isoleren.
 6. Klik op Volgende.
 7. Geef bij Profielnaam een naam op voor het nieuwe profiel.
 8. Volg de aanwijzingen in de wizard Postvak IN instellen en beantwoord de vragen met betrekking tot uw service totdat de wizard is voltooid.

De internetverbinding controleren

Als u wilt controleren of de internetverbinding goed werkt, meldt u zich aan bij de internetverbinding en pingt u een bekend IP-adres (Internet Protocol) door de volgende opdracht te typen na de MS-DOS-prompt:
ping <IP-adres>
waarbij u <IP-adres> vervangt door het IP-adres van een internetserver.

Als het lukt een bekend IP-adres te pingen, functioneert de TCP/IP-verbinding goed. Probeer vervolgens de internetserver te pingen door 'servernaam.com' te gebruiken in plaats van het IP-adres. Typ de volgende opdracht na de MS-DOS-prompt:
ping servernaam.com
Als dit ook werkt, zijn de DNS-instellingen (Domain Name Server) correct.

Een DNS-server onderhoudt een database met combinaties van hostnamen en IP-adressen, zodat gebruikers van computers via de DNS-server externe computers kunnen aanroepen met beschrijvende hostnamen in plaats van IP-adressen. DNS-domeinen zijn niet hetzelfde als Windows NT-netwerkdomeinen.

Als u bijvoorbeeld de opdracht 'ping ftp.microsoft.com' uitvoert, gaat u naar de DNS-server die u hebt opgegeven voor de internetverbinding, wordt het IP-adres van de site gezocht en wordt dat IP-adres vervolgens gepingd.

Als u meer informatie wilt over het maken van een verbinding met internet, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
138789 Verbinding met internet maken in Windows 95

TCP/IP als standaardprotocol instellen

Als u zeker weet dat de internetverbinding werkt, moet u controleren of TCP/IP is ingesteld als standaardprotocol. Deze stappen zijn niet van toepassing op Windows 2000. Als u wilt controleren of TCP/IP is ingesteld als standaardprotocol, klikt u op het Windows-bureaublad met de rechtermuisknop op Netwerkomgeving (voor Windows ME klikt u met de rechtermuisknop op Mijn netwerklocaties), kiest u Eigenschappen en voert u vervolgens de onderstaande stappen uit voor het besturingssysteem dat u gebruikt:

Voor Windows 95/98/ME

 1. Klik op het tabblad Configuratie op TCP/IP en klik vervolgens op Eigenschappen om de TCP/IP-eigenschappen te openen.
 2. Klik op het tabblad Geavanceerd, selecteer de optie Dit protocol instellen als standaardprotocol en klik op OK.

Voor Windows NT

 1. Klik op het tabblad Bindingen.
 2. Klik in de lijst Bindingen weergeven voor op Alle services.
 3. Vouw de lijst van alle services uit en plaats het TCP/IP-protocol boven aan elke lijst met de knoppen Omhoog en Omlaag en klik vervolgens op OK.
Opmerking Voor elke reeks stappen hierboven moet u controleren of alle internetconfiguratiegegevens juist zijn. Als u niet zeker weet of een instelling juist is, neemt u contact op met uw internetprovider (ISP).

Overige problemen met de internetverbinding

 • De meeste internetadressen en verbindingsinstellingen zijn hoofdlettergevoelig. Controleer of het gebruik van hoofd- en kleine letters klopt.
 • Controleer of het profiel niet meerdere services bevat waarvoor een modemverbinding vereist is. Internet- en faxservices in hetzelfde profiel kunnen bijvoorbeeld een modemconflict veroorzaken in Outlook.
 • Maak verbinding met het Internet en start vervolgens Outlook. Als er een foutbericht wordt weergegeven als u e-mail probeert te verzenden of ontvangen, bevestigt u alle internet-e-mailinstellingen bij de internetprovider. Mogelijk hebt u het adres van een DNS-server of nieuwsserver opgegeven in plaats van het e-mailserveradres.
 • Externe e-mailconfiguraties kunnen onverwachte resultaten opleveren. Als u een service hebt geconfigureerd voor Externe e-mail, verliest u mogelijk de verbinding of worden e-mails niet verzonden of ontvangen zoals verwacht.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
195720 Outlook 2000: E-mailbericht onbestelbaar bij verzenden van internetmail

Een Microsoft Mail-proefpostkantoor maken

Wanneer u problemen met Microsoft Mail wilt oplossen, moet u eerst bepalen of Outlook of het MSMail-postkantoor de oorzaak is. De eenvoudigste manier om dit te bepalen is een proefpostkantoor maken.

Als u een proefpostkantoor wilt maken, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op de werkbalk op Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Microsoft Mail-postkantoor om de wizard Beheer Microsoft-werkgroeppostkantoor te openen.
 3. Klik op Nieuw werkgroeppostkantoor maken.
 4. Typ bij Locatie postkantoor een locatie naar c:\ of een lokaal station en klik op Volgende.

  Opmerking er wordt standaard een map gemaakt met de naam Wgpo0000. De naam van deze map is afgeleid van Work Group Post Office.
 5. Bevestig de locatie en klik op Volgende.
 6. Geef de gegevens van de beheerdersaccount op en klik op OK.
Het postkantoor is nu gemaakt. Als u gebruikers wilt toevoegen, gaat u naar het Microsoft Mail-postkantoor in het Configuratiescherm en selecteert u de optie Bestaand werkgroeppostkantoor beheren.

Maak een nieuw profiel met Microsoft Mail-service en wijs het proefpostkantoor aan dat u zojuist hebt gemaakt. Als dit profiel werkt, is het oorspronkelijke postkantoor het probleem. Neem contact op met de beheerder van het oorspronkelijke postkantoor om te controleren of de configuratiegegevens juist zijn.

Overige problemen met Microsoft Mail

 • Microsoft Mail-verbindingsgegevens zijn hoofdlettergevoelig. Controleer of het gebruik van hoofd- en kleine letters klopt.
 • Externe e-mailconfiguraties kunnen onverwachte resultaten opleveren. Als u een service hebt geconfigureerd voor Externe e-mail, verliest u mogelijk de verbinding of worden e-mails niet verzonden of ontvangen zoals verwacht.
Typ voor meer informatie over Externe e-mail remote mail in de Office-assistent, klik op Zoeken en klik op Externe e-mail gebruiken.

Exchange Server-configuraties

Mogelijk is Outlook of een van de hieraan gekoppelde bestanden het probleem. Mogelijk moet u Outlook verwijderen en opnieuw installeren met het onderdeel Software in het Configuratiescherm.

Als u denkt dat er een probleem is met een server of profiel, gaat u als volgt te werk om het probleem op te lossen:

Problemen met servers of profielen oplossen

Ga als volgt te werk om problemen met servers of profielen op te lossen:
 1. Controleer de postbusnaam bij de server door te klikken op Namen controleren op het eigenschappentabblad van Exchange Server.
 2. Configureer indien mogelijk een profiel zonder de Exchange Server en kijk of het probleem zich blijft voordoen.
 3. Wijzig indien mogelijk de bezorgingslocatie en kijk of het probleem zich blijft voordoen.

  Opmerking voordat u de bezorging wijzigt van een postbuslocatie naar een persoonlijke map, moet u bestaande e-mailberichten verplaatsen uit de map Postvak IN.

Lotus Notes

Outlook ondersteunt geen Lotus Notes-services.

Voor meer informatie over het overstappen van Lotus Notes naar Outlook klikt u op Microsoft Outlook Help in het menu Help, typt u lotus notes in de Office-assistent of de antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om de gevonden onderwerpen weer te geven.

Lotus cc:Mail

De Lotus cc:Mail-service maakt deel uit van de standaardinstallatie van Outlook. Ga als volgt te werk om problemen met de configuratie van cc:Mail op te lossen:
 1. Begin met het toewijzen van een station aan de map cc:Mail en het maken van een nieuw, afzonderlijk profiel voor cc:Mail.
 2. De cc:Mail-transportservice van Lotus wordt niet ondersteund. U moet de cc:Mail-transportservice van Microsoft gebruiken, die wordt geïnstalleerd als onderdeel van Outlook. Als u denkt dat de bestanden zijn beschadigd, voert u de optie Office herstellen van het installatieprogramma uit.
 3. Neem contact op met de cc:Mail-beheerder om te controleren of de cc:Mail-service-eigenschappen juist zijn. Ga als volgt te werk om de instellingen van het cc:Mail-postkantoor te bepalen:
  1. Klik in het menu Extra van Outlook op Services om het dialoogvenster Services te openen.
  2. Klik op Eigenschappen en controleer alle instellingen op de tabbladen Aanmelden, Bezorging en Adressering.
Voor meer informatie over Lotus cc:Mail klikt u op Microsoft Outlook Help in het menu Help, typt u Lotus cc:Mail gebruiken in de Office-assistent of de antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om de gevonden onderwerpen weer te geven.

Microsoft Fax

Microsoft Fax, ook wel At Work Fax genoemd, wordt geïnstalleerd via Windows 95 Setup in het onderdeel Software van het Configuratiescherm. Voor Windows 98 zoekt u het volgende bestand op de cd-rom van Windows 98:
<cd-station>:\tools\oldwin95\message\us\awfax.exe
Dubbelklik op awfax.exe om de fax te installeren en beantwoord de vragen van de installatiewizard.

Nadat u Microsoft FAX hebt geïnstalleerd, voert u het hulpprogramma Fixmapi.exe uit om de MAPI-bestanden bij te werken. Als u dit niet doet, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u Outlook start:

Mapi32.dll is beschadigd of de versie is verkeerd. Mogelijk komt dit doordat u andere software voor e-mailcommunicatie hebt geïnstalleerd. Sluit Outlook en voer Fixmapi.exe vanuit de systeemmap uit om Mapi32.dll te repareren.
Klik op OK om dit bericht te sluiten en Outlook af te sluiten.

Ga als volgt te werk om het hulpprogramma Fixmapi.exe uit te voeren:

 1. Wijs in het menu Start de optie Zoeken aan en klik vervolgens op Bestanden of Mappen.
 2. Typ Fixmapi.exe, klik op de lijst Zoeken in, selecteer de volledige vaste schijf/schijven en klik op Nu zoeken.
 3. Dubbelklik in het venster met gevonden items op Fixmapi.exe.
Voeg Microsoft Fax toe aan het e-mailprofiel.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
256946 Opstartfout wijst op probleem met onlangs geïnstalleerd programma
Referenties
Als u meer informatie wilt over het configureren van services, klikt u op Microsoft Outlook Help in het menu Help, typt u services configureren in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u op Zoeken om de gevonden onderwerpen weer te geven.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
tshoot OL2K awfax exe fixmapi
Eigenschappen

Artikel-id: 195795 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 09:44:02 - Revisie: 3.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbnetwork kbhowto KB195795
Feedback