Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Overzicht van webmappen in Internet Explorer 5

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel vindt u een overzicht van webmappen, waaronder het installeren, maken en gebruik in combinatie met Internet Explorer 5. U vindt tevens aanvullende informatie over een aantal veelvoorkomende foutberichten die kunnen worden weergegeven als u webmappen gebruikt.
Meer informatie
Webmappen worden gebruikt bij het schrijven van webpagina's en vormen een onderdeel van Internet Explorer 5. Wanneer u het onderdeel Webmappen gebruikt, kunt u de bestanden beheren op een World Wide Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)- of een Web Extender Client (WEC)-server. U gebruikt hiervoor de bekende interface van Windows Verkenner of van Deze computer. WebDAV is een uitbreiding van Hypertext Transfer Protocol (HTTP) waarmee u kunt bepalen hoe elementaire bestandsfuncties zoals kopiëren, verplaatsen, verwijderen of mappen maken worden uitgevoerd door HTTP. WEC is een Microsoft FrontPage-protocol dat wordt gebruikt voor webpublicatie.

Opmerking Webmappen worden automatisch geïnstalleerd op Windows 2000-systemen. Wanneer een gebruiker zich de eerste keer aanmeldt, wordt een van de volgende toepassingsgebeurtenis-id's geregistreerd:
 • Toepassingsgebeurtenis-id 11707: Product: WebFldrs -- De installatiebewerking is voltooid.
 • Toepassingsgebeurtenis-id 11728: Product: WebFldrs -- De configuratie is voltooid.


Als u Webmappen tijdens de installatie van Internet Explorer 5 wilt installeren, kiest u de optie Aanpassen en selecteert u Webmappen onder Onderdelen voor het schrijven van webpagina's. Als Internet Explorer 5 al is geïnstalleerd, kunt u Webmappen toevoegen via de volgende stappen:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Software.
 3. Open het tabblad Installeren en verwijderen, selecteer Microsoft Internet Explorer 5 en klik op Toevoegen/Verwijderen.
 4. Klik op Een onderdeel toevoegen en klik op OK.
 5. Schakel onder Onderdelen voor het schrijven van webpagina's het selectievakje Webmappen in.
 6. Klik op Volgende en volg de instructies om de installatie van Webmappen te voltooien.

Webmappen maken

Gebruik een van de volgende methoden om een webmap te maken.

Methode 1

 1. Open in Internet Explorer het menu Bestand en klik op Openen.
 2. In het vak Openen typt u http://servernaam/mapnaam, waarbij servernaam de naam van de toepasselijke server en mapnaam de naam van de toepasselijke map is.
 3. Schakel het selectievakje Als webmap openen in en klik op OK.

Methode 2

 1. Dubbelklik in Deze computer op Webmappen en dubbelklik op Webmap toevoegen.
 2. In het vak Geef de locatie op die u wilt toevoegen typt u http://servernaam/mapnaam, waarbij servernaam de naam van de toepasselijke server en mapnaam de naam van de toepasselijke map is. Klik op Volgende.
 3. Typ een beschrijvende naam voor de snelkoppeling naar de webmap en klik op Voltooien.

Webmappen gebruiken om bestanden te beheren

Webmappen wordt geïnstalleerd als naamruimte- of shellextensie met een pictogram in Deze computer (hoofdobject in Windows Verkenner). Dit hoofdobject is een container voor snelkoppelingen naar uw sites met webpublicaties. U kunt met Windows Verkenner bestanden weergeven, verplaatsen, kopiëren, hernoemen, verwijderen, maken, sorteren of groeperen op eigenschappen. Ook kunt u informatie over de eigenschappen van bestanden in een webmap bekijken, afhankelijk van uw bevoegdheden en beveiligingsmachtigingen op de webserver.

De weergavevoorkeuren die u hebt ingesteld in het dialoogvenster Mapopties van Windows Verkenner, worden gebruikt door de naamruimte-extensie. Als u ervoor hebt gekozen bestanden met geregistreerde extensies (zoals .DLL, .DRV en .PNF) niet weer te geven, worden deze bestanden ook niet weergegeven in de webmappen.

Opmerking Bestanden die een Hypertext Markup Language-weergave (HTML) van de map genereren (zoals scripts met de extensie .ASP of .CGI) en andere bestanden die niet mogen worden gewijzigd door gebruikers (zoals programmabestanden met de extensie .EXE of .DLL), kunnen wel worden weergegeven in de weergave Webmappen. Beheerders kunnen NTFS-machtigingen of een andere methode gebruiken om te voorkomen dat gebruikers deze bestanden bewerken.

Ondersteunde webservers

U kunt webmappen gebruiken met servers die voldoen aan de volgende vereisten:
 • De server moet WEC (FrontPage-serverextensies 97, 98 of 99) ondersteunen of het moet een WebDAV-server zijn. WebDAV, ofwel Web Distributed Authoring and Versioning, is een set extensies voor HTTP 1.1 waarmee gebruikers documenten kunnen lezen en schrijven via het web.

  Meer informatie over WebDAV vindt u op de volgende website van The Internet Engineering Task Force (IETF):
 • U moet ten minste een machtiging hebben voor ontwerpen en bezoeken op de server (bijvoorbeeld in FrontPage Explorer). Als de webmap zich op een NTFS-volume bevindt, moet u bovendien over de juiste NTFS-machtigingen beschikken om de bestanden te kunnen bekijken of bewerken.
Opmerking Met webmappen kunnen gemachtigde gebruikers de inhoud op een ondersteunde webserver openen en deze wijzigen. Beheerders van ondersteunde webservers die hun computers willen beschermen tegen gebruikers zonder machtiging, wordt aangeraden de documentatie bij de software van de webserver door te nemen.

Bekende problemen met Webmappen

 • Webmappen wordt niet verwijderd als u de installatie van Internet Explorer 5 ongedaan maakt. Het is ook niet mogelijk om afzonderlijke Webmappen te verwijderen.

  Als u het pictogram Webmappen wilt verwijderen uit Deze computer, moet u de volgende registersleutel verwijderen:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Clsid\{BDEADF00-C265-11d0-BCED-00A0C90AB50F}
 • Webmappen werkt niet nadat u de installatie van Internet Explorer 5 ongedaan hebt gemaakt en Internet Explorer 2.0 weer gaat gebruiken. Webmappen werken namelijk alleen met Internet Explorer 3.0 en hogere versies.

Veelvoorkomende foutberichten bij Webmappen

 • Als u een webmap toevoegt voor een site die niet beschikbaar is of niet kan worden gepubliceerd (bijvoorbeeld als FrontPage Extensions is geïnstalleerd, maar Ontwerpen is uitgeschakeld), kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
  Fout
  Kan geen verbinding maken met webserver. De server kan niet worden gevonden of is in gebruik en reageert niet. Controleer de getypte tekst of controleer of de webserver beschikbaar is. Zie c:\windows\TEMP\wecerr.txt voor meer informatie.

  Controleer met Internet Explorer of de server beschikbaar is. Als de server in Internet Explorer kan worden geopend, neemt u contact op met de serverbeheerder om te vragen of publiceren kan worden ingeschakeld.
 • Als u een webmap toevoegt voor een site die kan worden gepubliceerd (bijvoorbeeld als FrontPage-serverextensies zijn geïnstalleerd en Ontwerpen is ingeschakeld) maar u geen rechten hebt om bestanden te bekijken of te wijzigen, wordt u gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord en kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
  Fout
  U hebt geen toegang tot deze webmaplocatie.

  Neem contact op met de serverbeheerder om de vereiste machtigingen te verkrijgen.
 • Als de webmap die u opgeeft in de wizard Webmap toevoegen geen HTTP-URL (Uniform Resource Locator ) is, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Fout

  De opgegeven locatie is geen http-URL. Webmaplocaties moeten http-URL's zijn die verwijzen naar een map op een webserver.

  Geef een geldige http-URL op.
 • Als er zich een niet-specifieke fout voordoet bij het openen van een webmap, wordt u gevraagd naar de URL te bladeren:
  .Internet Explorer kan Webadres niet openen als een webmap. Wilt u in plaats daarvan de standaardweergave ervan bekijken?
  Als u op Nee klikt, wordt de procedure geannuleerd. Als u op Ja klikt, probeert Internet Explorer de website te openen. Als de website niet kan worden geopend, hebt u misschien een niet-bestaande server opgegeven. Als de website wel kan worden geopend, hebt u misschien een protocol opgegeven dat niet wordt ondersteund door Webmappen. Het is ook mogelijk dat de server het WebDAV-protocol niet ondersteunt of dat de FrontPage-serverextensies niet zijn geïnstalleerd.
5.0 5.00 5.50 errors error messages
Eigenschappen

Artikel-id: 195851 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 09:44:47 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows® 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsetup KB195851
Feedback