Netwerkmappen instellen en gebruiken in Outlook 2000

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL195867
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoe u de functie Netwerkmappen installeert en gebruikt in Microsoft Outlook 2000. Via netwerkmappen kunt u Outlook-mappen delen met iedereen naar wie u e-mail stuurt. In dit artikel wordt ook beschreven welke typen mappen u niet kunt delen.

Opmerkingen
 • Als u de functie Netwerkmappen wilt gebruiken, moeten alle gebruikers gebruikmaken van Outlook 2000 of Microsoft Outlook 98.
 • Voor alle berichten die worden verzonden, moet RTF (Rich Text Format) zijn ingeschakeld.
 • De functie Netwerkmappen is bedoeld voor LAN's (Local Area Network) in kleine bedrijven
 • en is met name geschikt voor het delen van contactpersonen, taken en eenvoudige e-maildiscussies.
 • De netwerkmappen worden alleen weergegeven als u Outlook hebt geïnstalleerd met de optie Alleen Internet-e-mail of Bedrijfswerkgroep.
Meer informatie

De functie Netwerkmappen

Voordat u netwerkmappen kunt gebruiken, maakt één persoon (de eigenaar) de hoofdmap. Deze persoon stuurt de anderen een uitnodiging voor een abonnement waarmee zij lid kunnen worden. Een gebruiker wordt lid door de uitnodiging voor het abonnement te accepteren. Hierna wordt de hoofdmap automatisch gerepliceerd naar de computer van de leden. Hierdoor hebben de leden toegang tot de map.

In de opslagvoorziening van het lid wordt een gedeelde map met dezelfde naam als de hoofdmap gemaakt en er wordt een e-mailbericht verzonden naar de eigenaar. Hierna worden updates verzonden naar het lid. Deze updates worden bij aflevering verplaatst naar een verborgen map met behulp van regels van Outlook. De updates worden ongeveer elke 30 seconden verwerkt als Outlook niet actief is. Wanneer de updates worden verwerkt, worden de berichten automatisch in de juiste map geplaatst.

Opmerking Dit proces is de reden waarom u de berichten voor Netwerkmappen maar kort ziet in het Postvak IN voordat ze worden verplaatst.

Informatie over toevoegingen, verwijderingen en updates wordt uitgewisseld via verborgen e-mailberichten. Dit omvat informatie over welke machtigingen gebruikers hebben om de gegevens te wijzigen. Wanneer nieuwe of gewijzigde items worden afgeleverd in de gedeelde map, worden deze items gemarkeerd als ongelezen. Het aantal ongelezen items voor de map wordt verhoogd. Bovendien wordt het aantal vet weergegeven in de mapweergave.

Afhankelijk van de machtiging die aan het lid is toegekend, worden wijzigingen die dat betreffende lid maakt, teruggezonden naar de eigenaar en naar de andere leden. Alle conflicten worden opgelost door de eigenaar. Wijzigingen die worden aangebracht in de map van de eigenaar of de map van de leden worden herkend. Er worden automatisch updates verzonden op het tijdstip dat voor de map is opgegeven in het dialoogvenster Delen.

Opmerking Een gebruiker kan ook afdwingen dat een update direct wordt verzonden door in het dialoogvenster Delen te klikken op Updates nu verzenden.

De functie Netwerkmappen gebruiken

Als u de functie Netwerkmappen wilt gebruiken, moet u het onderdeel Netwerkmappen toevoegen, de benodigde mappen delen en de benodigde machtigingen toewijzen aan de leden.

Het onderdeel Netwerkmappen toevoegen

Ga als volgt te werk om het onderdeel toe te voegen aan Outlook:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Software.
 3. Klik op Microsoft Office 2000 en klik op Toevoegen/verwijderen.
 4. Klik op Onderdelen toevoegen/verwijderen.
 5. Vouw Microsoft Outlook voor Windows uit.
 6. Klik op het pictogram naast Netwerkmappen en klik op Uitvoeren vanaf deze computer.
 7. Klik op Nu bijwerken en klik op OK zodra de installatie is voltooid.

Een map delen

Ga als volgt te werk om een map te delen:
 1. Klik in Outlook op een map die u wilt delen.
 2. Open het menu Bestand, wijs de optie Delen aan en klik op Deze map.
 3. Klik opVolgende en klik op Toevoegen om een of meer leden toe te voegen vanuit de map Contactpersonen, het persoonlijk adresboek of een andere bron.
 4. Selecteer elk nieuw lid, klik op Machtigingen en stel de gewenste toegangsmachtiging in. Klik op OK en klik op Volgende.
 5. Voeg desgewenst een omschrijving toe. Deze omschrijving wordt verzonden naar de leden die u zojuist hebt toegevoegd. Klik op Volgende, klik op Voltooien en klik op OK.

De benodigde machtigingen toewijzen aan leden

Ga als volgt te werk om de benodigde machtigingen aan leden toe te wijzen:
 1. Selecteer in de mappenlijst van Outlook de map waarvoor u de machtigingen van de leden wilt instellen.
 2. Open het menu Bestand, wijs de optie Delen aan en klik op Deze map.
 3. Als u de map niet langer wilt delen, klikt u op Delen van map beëindigen. Klik hierna op Ja.

  Klik op Volgende als u de machtigingen voor deze map wilt wijzigen.
 4. Selecteer de machtigingen voor leden die u wilt wijzigen, klik op Machtigingen en selecteer de gewenste machtigingen. Klik op OK en klik op Volgende.
 5. Wijzig desgewenst de omschrijving. Deze omschrijving wordt verzonden naar de leden van wie u zojuist de machtiging hebt gewijzigd. Klik op Volgende, klik op Voltooien en klik op OK.

Mappen die u niet kunt delen

U kunt de functie Netwerkmappen niet gebruiken om de standaardmap Postvak IN van een postbus van Microsoft Exchange Server te delen. U kunt ook geen mappen delen die zich bevinden op een computer met Microsoft Exchange Server.

Als u de map Postvak IN of een map deelt die zich bevindt op de computer met Exchange Server, kunnen de volgende symptomen optreden:
 • De post blijft hangen in de wachtrij voor lokale aflevering.
 • Uitgaande post voor internet wordt niet afgeleverd. Binnenkomende post en internetpost worden niet afgeleverd. Er worden echter geen NDR-berichten gegenereerd dat de aflevering is mislukt.
 • Het proces Store.exe gebruikt 50% of meer CPU-bronnen.
Verder worden de volgende gebeurtenissen opgeslagen in het toepassingslogboek:

Gebeurtenis-id: 1033
Bron: MSExchangeIS Mailbox
Beschrijving: The rule (#NET FOLDERS#) with sequence number 0 is being ignored because it is disabled. The distinguished name of the owning mailbox is Gebruikersnaam. Database "First Storage Group\Mailbox Store (Servernaam)".

Gebeurtenis-id: 8206
Bron: EXCDO
Beschrijving: Calendaring agent failed with error code 0x80150856 while saving appointment.

Referenties
Klik voor meer informatie over het oplossen van problemen met Netwerkmappen op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
229962Beschrijving van het oplossen van problemen met netwerkmappen in Outlook 2000
remote access OL2K OL2000
Eigenschappen

Artikel-id: 195867 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 09:45:05 - Revisie: 4.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfunctions kbsetup kbhowto kbusage KB195867
Feedback