XADM: IS afgesloten met JET rapportage van schijfruimte door SFM

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:196217
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Het informatiearchief van Microsoft Exchange Server afgesloten zelf wanneer deJet data base engine (EDB) meldt dat de harde schijf station met detransactie log boek vol is. Dit probleem kan ook optreden als er voldoende schijfbeschikbare ruimte, maar de transactie log boeken bevinden zich in een Servicesvoor Macintosh (SFM) volume.

De volgende reeks gebeurtenissen worden weer gegeven in het Windows NT-toepassingGebeurtenis log boeken voordat u de gegevens opslaan Afsluiten:

  Event ID:  32  Source:   EDB  Type:    Error  Category:  Logging/Recovery  Description: MSExchangeIS ((273) ) Unable to create the log. The drive        may be read-only or out of disk space. Error -1811.				
  Event ID:  1111  Source:   MSExchangeIS  Type:    Error  Category:  General  Description: An error occurred while writing to the database log file.        Attempting to stop the Microsoft Exchange Information        Store.				
  Event ID:  1101  Source:   MSExchangeIS Private  Type:    Error  Category:  Background Cleanup  Description: Error -510 occurred during a background cleanup on message        1-E85.				
  Event ID:  1101  Source:   MSExchangeIS Private  Type:    Error  Category:  Background Cleanup  Description: Error -510 occurred during a background cleanup on message        1-E8C.				
  Event ID:  1025  Source:   MSExchangeIS Private  Type:    Warning  Category:  Transport General  Description: An error occurred. Function name or description of problem:        EcDoDeliverMessage Error: -510				
  Event ID:  1101  Source:   MSExchangeIS Private  Type:    Error  Category:  Background Cleanup  Description: Error -510 occurred during a background cleanup on message        1-E93.				
  Event ID:  5004  Source:   MSExchangeSA  Type:    Error  Category:  General  Description: Generation of the offline Address Book is complete. Result:        The Microsoft Exchange Server computer is not available.        Either there are network problems or the Microsoft Exchange        Server computer is down for maintenance. Microsoft Exchange        Server Information Store ID no: 8004011d-0525-00000000.				
Na het informatie is archief afgesloten, de beheerder kanStart het informatiearchief, mits er voldoende schijfruimte beschikbaar is.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden wanneer SFM op is geïnstalleerdde Exchange Server-computer en de Jet transactie log boeken (DSADATA en MDBDATA)bevinden zich op een Macintosh-volume. Na het informatie archief, zelf heeft afgeslotenNadat de fout is opgetreden, een nulbyte Edbtmp.log of een nulbyte omlaagEdb. log-bestand blijft in de map MDBDATA. Deze foutontstaat wanneer het bestand Edb. log vol is en worden overgeschakeld moet naar devolgende generatie log bestands nummer. Een nul bytes Edbtmp.log-bestand wordt gemaakt doorJet en uitgebreid tot een bestandsgrootte van 5 MB. Edb. log wordt vervolgens gewijzigd.de volgende genummerde log boek bestand (bijvoorbeeld Edb000xx.log). Edbtmp.log isvervolgens gewijzigd in Edb. log en vervolgens jet nog steeds nieuwe inkomende verwerkingberichten.

Het probleem treedt op in de overgang van de naam van deze bestanden wanneer SFM wordt betrokken. Met SFM worden in feite twee bestand indexendat dient te worden gehouden: NTFS en Apple bestands Protocol (AFP). Een timingvoorwaarde kan ontstaan indien de AFP-update plaatsvindt nadat het bestand al iszijn gewijzigd en dus niet langer bestaat onder de oude naam in NTFS. Als dit het geval is,SFM maakt een nieuwe nul bytes bestand, waardoor een fout dierapporten Jet die "het bestand bestaat al." Deze fout isuiteindelijk door Jet wordt geïnterpreteerd als een onvoldoende schijf ruimte ruimte enhet informatiearchief vervolgens afgesloten zelf aan het onderhouden van de data baseintegriteit.
Workaround
Dit probleem kan worden voorkomen doordat niet alle Jet transactie log boeken zichop een SFM-volume.
Oplossing
Dit probleem kunt oplossen, verkrijgen van het meest recente servicepack voor Windows NT 4. 0 of de afzonderlijke software-update. Ga naar voor informatie over het verkrijgen van het meest recente servicepack:
 • 152734het verkrijgen van het meest recente servicepack voor windows nt 4. 0
Neem contact op met Microsoft Product Support Services voor meer informatie over het verkrijgen van de afzonderlijke software-update. Een volledige lijst met telefoon nummers van Microsoft Product Support Services en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op het volgende adres op het World Wide Web:
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem in Windows NT versie 4. 0.Dit probleem is gecorrigeerd in Windows NT versie 4. 0 Service Pack 5.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 196217 - Laatst bijgewerkt: 02/22/2014 15:15:31 - Revisie: 2.0

, , Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB196217 KbMtnl
Feedback