Voor importeren vanuit Microsoft Excel is een benoemd bereik nodig in Outlook

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u agenda-, contact- of taakgegevens probeert te importeren vanuit Microsoft Excel, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
Er is een fout opgetreden in het Microsoft Excel-vertaalprogramma tijdens het ophalen van de inhoud van een bestandssysteem.

Het Microsoft Excel-bestand <bestandspad\bestandsnaam> heeft geen benoemde bereiken. Gebruik Microsoft Excel voor het benoemen van het gegevensbereik dat u wilt importeren.
-of-
Er is een ODBC-fout opgetreden in het Microsoft Excel-vertaalprogramma tijdens het openen van een bestand voor het opbouwen van een veldtoewijzing. Microsoft ODBC Excel-stuurprogramma: Er zijn te veel velden gedefinieerd.
Oorzaak
De gegevens die u probeert te importeren, bevinden zich niet in een benoemd bereik in het Microsoft Excel-bestand. Of de gebruikte bereiknaam is dezelfde als die van een van de kolomkoppen in het bereik.
Oplossing
Als u een Microsoft Excel-werkmap wilt gebruiken om gegevens te importeren, annuleert u alles in Microsoft Outlook en opent u het bestand in Excel. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.
 2. Klik in het vak Opslaan als op CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken) (*.csv) en klik op Opslaan.

  Er wordt een bericht van de volgende strekking weergegeven:
  Het bestandstype dat u in het vak Opslaan als hebt geselecteerd, biedt geen ondersteuning voor werkmappen die meerdere bladen bevatten.
 3. Als u alleen het actieve blad wilt opslaan, klikt u op OK.

  Er wordt een bericht van de volgende strekking weergegeven:
  Bestandsnaam.csv bevat functies die niet compatibel zijn met CSV (gescheiden door lijstscheidingstekens).
 4. Klik op Ja en sluit het bericht. Klik op Nee wanneer u wordt gevraagd of u het document wilt opslaan.

  U hebt het document al opgeslagen. U hoeft het dus niet nogmaals op te slaan.
Nu kunt u het CSV-bestand in Outlook importeren. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Open het menu Bestand en klik op Importeren en exporteren.
 2. Klik in de lijst op Gegevens uit een ander programma of bestand importeren en klik op Volgende.
 3. Klik in de lijst op Door lijstscheidingstekens gescheiden waarden (Windows) en klik op Volgende.
 4. Voer de naam in van het bestand dat u wilt importeren, klik op de gewenste optie en klik op Volgende.
 5. Klik op de doelmap en klik op Volgende.

  De doelmap is de map Contacten of een andere map die de vorm IPM.contact gebruikt.
 6. Zorg ervoor dat onder Hierbij worden de volgende acties uitgevoerd: het selectievakje Importeren is ingeschakeld. Klik vervolgens op Aangepaste velden toewijzen.
 7. Sleep de waarden van de bronvelden aan de linkerzijde naar de overeenstemmende Outlook-doelvelden aan de rechterzijde, en klik op OK.
 8. Klik op Voltooien en controleer of alle contacten op de gewenste manier zijn geïmporteerd.
U kunt ook een benoemd bereik definiëren in uw Microsoft Excel-werkblad. De naam die aan het bereik is toegewezen, mag niet dezelfde zijn als de naam van een van de kolomkoppen. Ga als volgt te werk om een benoemd bereik te definiëren in Microsoft Excel:
 1. Selecteer in het Microsoft Excel-werkblad de rijen en kolommen die de informatie bevatten die u wilt importeren.
 2. Wijs Naam aan in het menu Invoegen en klik op Definiëren.
 3. Typ in het vak Namen in werkmap een naam (deze mag geen spaties bevatten en mag niet gelijk zijn aan de naam van een van de kolomkoppen) voor het opgegeven bereik en klik op Toevoegen.
 4. Klik op OK, open het menu Bestand en klik op Opslaan.
 5. Sla de werkmap op en sluit de map.
Meer informatie
Outlook gebruikt de ODBC-methode (Open Database Connectivity) bij het importeren van gegevens. Wanneer u een bestand met de ODBC-methode uit Microsoft Excel importeert, moeten de gegevens zich in een benoemd bereik in het Microsoft Excel-bestand bevinden. Als u de procedure voor het benoemen van een bereik gebruikt, is de bereiknaam standaard een veldnaam in het geselecteerde bereik. Deze naam moet worden gewijzigd in een naam die niet de naam van een kolomkop is.

U kunt de gegevens vanuit Excel ook opslaan in de CSV-indeling (gescheiden door scheidingsteken) en het CSV-bestand vervolgens in Outlook importeren. Voor deze methode hebt u geen benoemde bereiken in Excel nodig.
Eigenschappen

Artikel-id: 196743 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 09:53:20 - Revisie: 4.0

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB196743
Feedback