Procedure: Setup-opstartdiskettes voor Windows 2000 maken

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u een set opstartdiskettes maakt.

Terug naar begin

Opstartdiskettes maken

Als u een set Setup-opstartdiskettes voor Windows 2000 wilt maken, voert u het programma Makeboot.exe op de cd van Windows 2000 uit. Dit programma staat in de map Bootdisk.
  1. Plaats de cd van Windows 2000 in het cd-rom-station.
  2. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
  3. Typ in het vak Openen de opdracht station:\bootdisk\makeboot a:, waarbij station de letter is van het cd-rom-station. Druk vervolgens op ENTER.
Opmerkingen
  • Windows 2000 hoeft niet te zijn gestart om Setup-opstartdiskettes te maken. De hoofdmap van de cd met Windows 2000 bevat een map met de naam \Bootdisk. Deze map bevat twee hulpprogramma's waarmee u de 4 Setup-opstartdiskettes kunt maken. Als de computer is opgestart met Windows 9x, moet u de 32-bits versie van dit programma uitvoeren (makebt32.exe). Als u in DOS werkt, of de computer hebt opgestart vanaf een Windows 98-opstartdiskette met toegang tot de cd, kunt u de 16-bits versie gebruiken (makeboot.exe).
  • Diskettes die u maakt vanaf de cd met Windows 2000 Professional kunt u niet gebruiken met Windows 2000 Server, en omgekeerd.
  • Voordat u besluit of een computer moet worden opgestart vanaf een cd of een diskette, moet u eerst proberen de computer op te starten in de veilige modus.
  • Als u een uitgeschakelde computer hebt opgestart vanaf een diskette, kunt u vervolgens de herstelconsole of de noodhersteldiskette (indien aanwezig) gebruiken.
Terug naar begin

Probleemoplossing

De opdrachten winnt /ox en winnt32 /ox voor het maken van Setup-opstartdiskettes met Microsoft Windows NT 4.0 en eerdere versies werken niet met Windows 2000. In Windows 2000 start u met de opdracht winnt32 /ox de Help-functie, waarin u meer informatie kunt vinden over Winnt32.exe.

Terug naar begin
kbfaqw2ksetup
Eigenschappen

Artikel-id: 197063 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 09:56:02 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbsetup kbfaq KB197063
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)