OUTLOOK 2000: (CW) ontvangen berichten bevatten de bijlage Winmail.dat

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL197064
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
OPMERKING: de hierna beschreven procedures zijn alleen van toepassing als u Outlook hebt geïnstalleerd met de optie Zakelijk of werkgroep. Met deze optie kunt u gebruikmaken van MAPI-services (Messaging Application Programming Interface). Als u niet meer weet welke installatieoptie u hebt geselecteerd, klikt u op Info in het menu Help. Als u Outlook hebt geïnstalleerd met de optie Zakelijk of werkgroep, wordt dit in het dialoogvenster Info vermeld.
Symptomen
Als u Microsoft Outlook gebruikt om e-mailberichten met bijlagen te verzenden via het Internet, melden sommige geadresseerden die met andere e-mailclients werken dat het bericht een extra bestand, Winmail.dat, bevat. Het bestand is doorgaans zeer klein, maar het kan niet in het bericht worden geopend.
Oorzaak
Het bestand Winmail.dat wordt gebruikt om opmaak te behouden die de verzendende client in het bericht opneemt, maar die niet wordt herkend door de ontvangende client. Waar het Outlook betreft, bevat het bestand Winmail.dat instructies voor RTF (Rich Text Formatting). Dit type opmaak wordt gebruikt bij de rtf-indeling van Microsoft Outlook en bij gebruik van Microsoft Word als e-maileditor.
Oplossing
Als u wilt voorkomen dat Winmail.dat wordt meegezonden, gebruikt u de berichtindeling Onbewerkte tekst. Ga als volgt te werk om Onbewerkte tekst te selecteren voor alle berichten:

  1. Klik op Opties in het menu Extra en klik vervolgens op E-mailindeling.
  2. Selecteer Tekst zonder opmaak bij 'In deze berichtindeling verzenden'.
Als u bepaalde geadresseerden een bericht in RTF-indeling wilt sturen, en andere geadresseerden in de vorm van tekst zonder opmaak, moet u deze optie voor de geadresseerde instellen in het Persoonlijk adresboek of in de record met contactpersoongegevens van de geadresseerde.

Ga als volgt te werk om Tekst zonder opmaak in te stellen per geadresseerde in het Adresboek:

  1. Klik op Adresboek in het menu Extra.
  2. Selecteer het Persoonlijk adresboek bij Namen weergeven uit.
  3. Selecteer de geadresseerde waarvoor u Tekst zonder opmaak wilt instellen en klik op Eigenschappen in het menu Bestand.
  4. Schakel het selectievakje 'Berichten aan deze geadresseerde altijd verzenden in de RTF-indeling van Microsoft Outlook' uit en klik op OK.
Ga als volgt te werk om Tekst zonder opmaak in te stellen in de contactrecord van de geadresseerde:

  1. Open de record van de geadresseerde in de map Contactpersonen.
  2. Dubbelklik op het e-mailadres van de geadresseerde.
  3. Schakel het selectievakje 'Berichten aan geadresseerde altijd verzenden in de RTF-indeling van Microsoft Outlook' uit en klik op OK.
Referenties
Als u meer informatie wilt over de bijlage Winmail.dat, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
149203 XFOR: Preventing Winmail.dat From Being Sent Over IMC
138053 XFOR: Preventing WINMAIL.DAT Sent to Internet Users
winmail.dat winmail
Eigenschappen

Artikel-id: 197064 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 09:56:11 - Revisie: 3.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB197064
Feedback