OUTLOOK 2000: (IMO) berichten terugzetten met behulp van de Reparatieset voor het Postvak IN

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL197315
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
OPMERKING: de hierna beschreven procedures zijn alleen van toepassing als u Outlook hebt geïnstalleerd met de optie voor alleen Internet-e-mail. Als u niet meer weet welke installatieoptie u hebt geselecteerd, klikt u in het menu Help op Info. In het dialoogvenster Info wordt 'Alleen Internet-e-mail' weergegeven als u deze optie hebt geïnstalleerd.

Voor informatie over de verschillen tussen de e-mailclients Microsoft Outlook en Microsoft Outlook Express klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Differences Between Outlook and Outlook Express

WAARSCHUWING: als u Windows Messaging installeert om de Reparatieset voor het Postvak IN te verkrijgen, moet u de cd met Microsoft Office 2000 bij de hand houden om Outlook te herstellen.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u mappen en items uit een beschadigd bestand met persoonlijke mappen (.pst) kunt terugzetten met behulp van de Reparatieset voor het Postvak IN.
Meer informatie
OPMERKING: in de onderstaande voorbeelden wordt de Reparatieset voor het Postvak IN gebruikt voor een .pst-bestand. Ga op dezelfde manier te werk voor een bestand met off line mappen (.ost). Klik op Off line mappen (*.ost) in Te scannen bestand selecteren om het bestand met off line mappen (.ost) te zoeken.

De Reparatieset voor het Postvak IN (Scanpst.exe) is een hulpprogramma waarmee u problemen kunt verhelpen met bestanden met persoonlijke mappen (.pst). Met dit hulpprogramma kunt u ook bestanden met off line mappen (.ost) herstellen.

De Reparatieset voor het Postvak IN wordt meegeleverd bij Microsoft Windows 95 en bevindt zich zowel op de cd-rom met Microsoft Outlook als op de cd-rom met Microsoft Office. Het programma wordt automatisch geïnstalleerd tijdens Setup. Dit hulpprogramma wordt ook geïnstalleerd tijdens Windows Messaging Service Setup op de cd-rom met Microsoft Windows 98. U kunt deze programma's vinden in de volgende map:
<Cd-rom-station>:\tools\oldwin95\message\us\

De Reparatieset voor het Postvak IN uitvoeren

 1. Klik op Start en wijs Zoeken aan.
 2. Typ in het vakZoeken naar bestanden of mappen met deze naamde tekstscanpst.exe.
 3. Typ het pad en de bestandsnaam van het pst-bestand of klik op Bladeren om het bestand te zoeken met het bestandssysteem van Windows.
 4. Klik op Start.

Functie van de Reparatieset voor het Postvak IN

Wanneer u de Reparatieset voor het Postvak IN uitvoert op een bestand met persoonlijke mappen (.pst), gebeurt er het volgende:
 • De mapstructuur van het bestand met persoonlijke mappen (.pst) en de koppen van de items worden geanalyseerd om te proberen alle mappen en items terug te zetten.
 • Als het bestand met persoonlijke mappen (.pst) wordt teruggezet, betekent dit dat er problemen zijn gevonden die, indien mogelijk, zijn hersteld.
 • Er wordt geprobeerd van elk bestand een bestand met persoonlijke mappen (.pst) te maken. (Als u bijvoorbeeld de naam van een uitvoerbaar bestand wijzigt in 'Iets.pst' (zonder aanhalingstekens), wordt het bestand door het hulpprogramma gewijzigd in een koppelbaar .pst-bestand).

Teruggezet bestand met persoonlijke mappen

Nadat u de Reparatieset voor het Postvak IN hebt uitgevoerd, start u Outlook met behulp van het profiel dat het bestand met persoonlijke mappen (.pst) bevat dat u wilt herstellen. Klik in het menu Beeld op Mappenlijst om de mappenlijstweergave in te schakelen. In de mappenlijst moeten de volgende teruggezette mappen worden weergegeven:
  Teruggezette persoonlijke mappen   Agenda   Contactpersonen   Verwijderde items   Postvak IN   Logboek   Notities   Postvak UIT   Verzonden items   Taken
Deze teruggezette mappen zijn normaal gesproken leeg, omdat dit een nieuw .pst-bestand is. Er moet ook een map worden weergegeven met de naam 'Gevonden voorwerpen' (zonder aanhalingstekens). Deze map bevat mappen en items die zijn teruggezet door de Reparatieset voor het Postvak IN. Items die ontbreken in de map Gevonden voorwerpen, kunnen niet worden hersteld.

Herstelde items terugzetten

U moet zo veel mogelijk items uit de map Gevonden voorwerpen verplaatsen naar een nieuw bestand met persoonlijke mappen (.pst) in het profiel. Maak eerst een nieuwe vermelding voor een bestand met persoonlijke mappen (.pst) in het profiel en sleep herstelde items uit de map Gevonden voorwerpen naar de overeenkomstige locatie in het nieuwe bestand met persoonlijke mappen (.pst).

Een nieuw bestand met persoonlijke mappen (.pst) maken in het profiel

 1. Wijs in het menu Bestand van Outlook Nieuw aan en klik vervolgens op Bestand met persoonlijke mappen (.pst).
 2. Accepteer of typ een naam voor het nieuwe bestand met persoonlijke mappen (.pst) en klik vervolgens op Maken.
 3. Klik op OK in het dialoogvenster Persoonlijke mappen maken.
Als het goed is, bevindt er zich nu een nieuw bestand met persoonlijke mappen (.pst) in het profiel. Sleep de herstelde items uit de map Gevonden voorwerpen naar het nieuwe bestand met persoonlijke mappen (.pst). Wanneer u alle items hebt verplaatst, kunt u het bestand met herstelde persoonlijke mappen (.pst) uit het profiel verwijderen, inclusief de map Gevonden voorwerpen.

Items uit het reservekopiebestand met persoonlijke mappen (.pst) terugzetten

OPMERKING: als u het oorspronkelijke bestand met persoonlijke mappen (.pst) niet kunt openen voordat u de Reparatieset voor het Postvak IN uitvoert, is het mogelijk dat de volgende procedures niet werken. Als u het oorspronkelijke bestand met persoonlijke mappen (.pst) wel kunt openen, is het mogelijk dat u met de volgende procedures extra items kunt terugzetten vanuit het beschadigde bestand met persoonlijke mappen (.pst).

Wanneer u de Reparatieset voor het Postvak IN uitvoert, wordt de optie voor het maken van een reservekopie van het oorspronkelijke bestand met persoonlijke mappen (pst.) geselecteerd. Met deze optie maakt u een bestand op de vaste schijf met de naam <bestandsnaam>.bak. Dit is een kopie van het oorspronkelijke bestand <bestandsnaam>.pst, met een andere extensie. Het .bak-bestand bevindt zich in de map van het oorspronkelijke bestand met persoonlijke mappen (.pst).

Mogelijk kunt u items herstellen uit het .bak-bestand, die niet kunnen worden hersteld met de Reparatieset voor het Postvak IN. Maak een kopie van het .bak-bestand en geef dit bestand een nieuwe naam met een .pst-extensie, bijvoorbeeld 'Nieuwenaam.pst' (zonder aanhalingstekens).

Gegevens uit het oude bestand met persoonlijke mappen (.pst) importeren

 1. Klik op Importeren en exporteren in het menu Bestand.
 2. Klik opGegevens uit een ander programma of bestand importeren en klik op Volgende.
 3. Klik op Bestand met persoonlijke mappen (.pst) en klik op Volgende.
 4. Klik bij Te importeren bestand op het bestand Nieuwenaam.pst.
 5. Klik bij Opties opDubbele items niet importeren en klik op Volgende.
 6. Typ bij Persoonlijke mappen importeren het pad en de bestandsnaam of zoek de map die u wilt importeren en klik hierop. Klik op Volgende.
 7. Selecteer de optieMappen importeren in dezelfde map in, klik op het nieuwe bestand met persoonlijke mappen uit stap 4 in de sectie 'Herstelde items terugzetten' van dit artikel, en klik vervolgens op Voltooien.
OPMERKING: het reservekopiebestand is het bestand dat oorspronkelijk was beschadigd, daarom kunt u mogelijk geen andere items terugzetten dan de items die al waren hersteld in de map Gevonden voorwerpen. Als u het bestand Nieuwenaam.pst niet kunt importeren in Outlook, bent u alle gegevens kwijt die zich niet in de map Gevonden voorwerpen bevinden.

De e-mailbezorgingslocatie wijzigen in het nieuwe bestand met persoonlijke mappen (.pst)

 1. Klik met de rechtermuisknop op het nieuwe bestand met persoonlijke mappen (.pst) en klik vervolgens opEigenschappen van persoonlijke mappen.
 2. Klik opPOP-e-mail bezorgen bij dit bestand met persoonlijke mappen en klik vervolgens op OK.
 3. Klik op OK wanneer u daarom wordt gevraagd door de Office-assistent.
 4. Sluit Outlook af en start het programma opnieuw. Uw berichten worden nu opgeslagen in het nieuwe bestand met persoonlijke mappen (.pst).
 5. Klik op Ja als u daarom wordt gevraagd door de Office-assistent.
 6. Klik met de rechtermuisknop op het oude bestand met persoonlijke mappen (.pst) en klik vervolgens op Persoonlijke mappen sluiten om het te verwijderen uit de mappenlijst.

Een persoonlijke map (.pst) van 2 GB terugzetten

De maximumgrootte van een persoonlijke map (.pst) is 2 GB. Wanneer een persoonlijke map (.pst) dit maximum nadert, kunt u items vaak niet opslaan of ophalen. Deze maximumgrootte is ook van toepassing op off line mappen (.ost).

Microsoft heeft een hulpprogramma beschikbaar gesteld waarmee u de opgeslagen items in de persoonlijke map (.pst) kunt herstellen door de grootte te laten zakken onder de maximumgrootte. Het gebruik van dit hulpprogramma resulteert in het verlies van enkele gegevens om zo veel mogelijk gegevens te kunnen herstellen.

Voor meer informatie over de maximumgrootte voor PST-bestanden en het hulpprogramma voor het kleiner maken van PST/OST-bestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
296088 Outlook: Hulpprogramma voor het verkleinen van pst- en ost-bestanden
damaged damage OL2K
Eigenschappen

Artikel-id: 197315 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 09:58:46 - Revisie: 3.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB197315
Feedback