Berichten in Outlook 2000 herstellen met de Reparatieset voor het Postvak IN die met de optie Zakelijk en werkgroep is geïnstalleerd

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL197316
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Voor een Microsoft Outlook 2002- en Microsoft Office Outlook 2003-versie van dit artikel raadpleegt u 287497.
Voor een Microsoft Outlook 2000-versie (IMO) van dit artikel raadpleegt u 197315.
Klik voor een Microsoft Outlook 98 (CW)-versie van dit artikel op 181325.
Voor een Microsoft Outlook 98-versie (IMO) van dit artikel raadpleegt u 181523.
Opmerking: De in dit artikel beschreven procedures zijn alleen van toepassing als u Outlook hebt geïnstalleerd met de optie voor zakelijk gebruik of gebruik in werkgroepen. Met deze optie kunt u gebruikmaken van MAPI-services (Messaging Application Programming Interface). U kunt het installatietype vaststellen door het menu Help te openen en op Info te klikken. Hier wordt 'Zakelijk of werkgroep' weergegeven als u de optie voor zakelijk gebruik of gebruik in werkgroepen hebt geïnstalleerd.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u mappen en items uit een beschadigd bestand met persoonlijke mappen (.PST) kunt herstellen met behulp van het hulpprogramma voor het Postvak IN.  
Meer informatie
Opmerking: In de onderstaande voorbeelden wordt het hulpprogramma voor het Postvak IN gebruikt voor een PST-bestand. Ga op dezelfde manier te werk voor een bestand met off line mappen (.OST). Klik op Off line mappen (*.ost) in Bestand dat moet worden gecontroleerd om het bestand met off line mappen (.OST) te zoeken.

Het hulpprogramma voor het Postvak IN (Scanpst.exe) is een hulpprogramma waarmee u problemen kunt verhelpen met bestanden met persoonlijke mappen (.PST). Met dit hulpprogramma kunt u ook bestanden met off line mappen (.OST) herstellen.

De Reparatieset voor het Postvak IN wordt meegeleverd bij Microsoft Windows 95 en bevindt zich zowel op de cd-rom met Microsoft Outlook 98 als op de cd-rom met Microsoft Office 2000. Het programma wordt automatisch geïnstalleerd tijdens Setup. Dit hulpprogramma wordt ook geïnstalleerd tijdens Windows Messaging Service Setup op de cd-rom met Microsoft Windows 98. U kunt deze programma's vinden in de volgende map:
<Cd-station>:\tools\oldwin95\message\us\wms.exe
In Windows 2000 vindt u deze programma's in de volgende map:
<Cd-station>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT\Scanpst.exe

Video: uw PST-bestanden (bestanden met persoonlijke mappen) in Outlook herstellenHet hulpprogramma voor het Postvak IN uitvoeren

 1. Klik op Start en wijs Zoeken aan.
 2. Typ scanpst.exe in het vak Bestanden of mappen met deze naam zoeken.
 3. Typ het pad en de bestandsnaam van het PST-bestand of klik op Bladeren om het bestand te zoeken met het bestandssysteem van Windows.
 4. Klik op Start.

De werking van het Hulpprogramma voor Postvak IN

Wanneer u het Hulpprogramma voor Postvak IN uitvoert op een bestand met persoonlijke mappen (.PST), gebeurt er het volgende:
 • De mapstructuur van het bestand met persoonlijke mappen (.PST) en de koppen van de items worden geanalyseerd om te proberen alle mappen en items terug te zetten.
 • Als het bestand met persoonlijke mappen (.PST) wordt teruggezet, betekent dit dat er problemen zijn gevonden die, indien mogelijk, zijn hersteld.
 • Er wordt geprobeerd van elk bestand een bestand met persoonlijke mappen (.PST) te maken. (Als u bijvoorbeeld de naam van een uitvoerbaar bestand wijzigt in 'Iets.pst' (zonder aanhalingstekens), wordt het bestand door het hulpprogramma gewijzigd in een koppelbaar PST-bestand).

Teruggezet bestand met persoonlijke mappen

Nadat u het hulpprogramma voor het Postvak IN hebt uitgevoerd, start u Outlook met het profiel dat het bestand met persoonlijke mappen (.PST) bevat dat u wilt herstellen. Klik in het menu Beeld op Mappenlijst om de mappenlijstweergave in te schakelen. In de mappenlijst moeten de volgende teruggezette mappen worden weergegeven:
  Teruggezette persoonlijke mappen   Agenda   Contactpersonen   Verwijderde items   Postvak IN   Logboek   Opmerkingen   Postvak UIT   Verzonden items   Taken				
Deze teruggezette mappen zijn normaal gesproken leeg, omdat dit een nieuw PST-bestand is. Er moet ook een map worden weergegeven met de naam 'Gevonden voorwerpen' (zonder aanhalingstekens). Deze map bevat mappen en items die zijn teruggezet door het hulpprogramma voor het Postvak IN. Items die ontbreken in de map Gevonden voorwerpen kunnen niet worden hersteld.

Herstelde items terugzetten

U moet zoveel mogelijk items uit de map Gevonden voorwerpen verplaatsen naar een nieuw bestand met persoonlijke mappen (.PST) in uw profiel. Maak eerst een nieuwe vermelding voor een bestand met persoonlijke mappen (.PST) in het profiel en sleep herstelde items uit de map Gevonden voorwerpen naar de overeenkomstige locatie in het nieuwe bestand met persoonlijke mappen (.PST).

Een nieuw bestand met persoonlijke mappen (.PST) maken in het profiel

 1. Start Outlook met het profiel dat de teruggezette bestanden met persoonlijke mappen (.PST) bevat.
 2. Klik in het menu Bestand op Gegevensbestandsbeheer.
 3. Klik op Toevoegen om het dialoogvenster Nieuw Outlook-gegevensbestand te openen.
 4. Klik in het vak Typen opslag op Bestand met persoonlijke mappen (.PST) en klik vervolgens op OK.
 5. Klik in het dialoogvenster Outlook-gegevensbestand maken of openen op een map en een bestandsnaam voor het nieuwe bestand met persoonlijke mappen (.PST) en klik op Openen.
 6. Klik op OK.
Als het goed is, bevindt er zich nu een nieuw bestand met persoonlijke mappen (.PST) in het profiel. Sleep de herstelde items uit de map Gevonden voorwerpen naar het nieuwe bestand met persoonlijke mappen (.PST). Wanneer u alle items hebt verplaatst, kunt u het bestand met herstelde persoonlijke mappen (.PST) uit het profiel verwijderen, inclusief de map Gevonden voorwerpen.

Items uit het reservekopiebestand met persoonlijke mappen (.PST) terugzetten

Opmerking: Als u het oorspronkelijke bestand met persoonlijke mappen (.PST) niet kunt openen voordat u het hulpprogramma voor het Postvak IN uitvoert, is het mogelijk dat de volgende procedures niet werken. Als u het oorspronkelijke bestand met persoonlijke mappen (.PST) wel kunt openen, is het mogelijk dat u met de volgende procedures extra items kunt terugzetten vanuit het beschadigde bestand met persoonlijke mappen (.PST).

Wanneer u het hulpprogramma voor het Postvak IN uitvoert, wordt de optie voor het maken van een reservekopie van het oorspronkelijke bestand met persoonlijke mappen (pst.) geselecteerd. Met deze optie wordt er een bestand op uw harde schijf gemaakt met de naam <bestandsnaam>.bak. Dit is een kopie van het oorspronkelijke bestand <bestandsnaam>.pst met een andere extensie. Het BAK-bestand bevindt zich in de map van het oorspronkelijke bestand met persoonlijke mappen (.PST).

Mogelijk kunt u items terugzetten uit het BAK-bestand, die niet kunnen worden teruggezet met het hulpprogramma voor het Postvak IN. Maak een kopie van het BAK-bestand en geef dit bestand een nieuwe naam met de extensie .PST, bijvoorbeeld 'Nieuwenaam.pst' (zonder aanhalingstekens).

Open Outlook met het profiel dat het nieuwe bestand met persoonlijke mappen (.PST) bevat uit stap 4 in de sectie 'Herstelde items terugzetten' van dit artikel. Probeer vervolgens de map 'Nieuwenaam.pst' te importeren met de wizard Importeren en exporteren. Ga hiertoe als volgt te werk:
 1. Klik op Importeren en exporteren in het menu Bestand.
 2. Klik op Gegevens uit een ander programma of bestand importeren en klik op Volgende.
 3. Klik op Bestand met persoonlijke mappen (.PST) en klik op Volgende.
 4. Typ bij Te importeren bestand het bestand Nieuwenaam.pst. Klik onder Opties op Dubbele items niet importeren en klik op Volgende.
 5. Klik onder Selecteer de map waaruit u wilt importeren op het bestand met persoonlijke mappen (.PST) en klik op Inclusief submappen, klik op Items importeren in dezelfde map in, klik op het nieuwe bestand met persoonlijke mappen (.PST) uit stap 4 in de sectie 'Herstelde items terugzetten' van dit artikel en klik vervolgens op Voltooien.
Opmerking: Het reservekopiebestand is het bestand dat oorspronkelijk was beschadigd, daarom kunt u mogelijk geen andere items terugzetten dan de items die al waren hersteld in de map Gevonden voorwerpen. Als u het bestand Nieuwenaam.pst niet kunt importeren in Outlook, bent u alle gegevens kwijt die zich niet in de map Gevonden voorwerpen bevinden.

Een persoonlijke map (.pst) van 2 GB terugzetten

De maximumgrootte van een persoonlijke map is (.pst) is twee GB. Wanneer een persoonlijke map (.pst) dit maximum nadert, kunt u items vaak niet opslaan of ophalen. Deze maximumgrootte is ook van toepassing op off line mappen (.ost).

Microsoft heeft een hulpprogramma beschikbaar gesteld waarmee u de opgeslagen items in de persoonlijke map (.pst) kunt herstellen door de grootte te laten zakken onder de maximumgrootte. Het gebruik van dit hulpprogramma resulteert in het verlies van enkele gegevens om zo veel mogelijk gegevens te kunnen herstellen.

Voor meer informatie over de maximumgrootte voor PST-bestanden en het hulpprogramma voor het kleiner maken van PST/OST-bestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
296088 Hulpprogramma voor het verkleinen van PST- en OST-bestanden
damaged damage OL2K
Eigenschappen

Artikel-id: 197316 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 09:58:56 - Revisie: 3.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbcorrupt kbrepair kbhowto kbvideocontent KB197316
Feedback