Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

OUTLOOK 2000: foutbericht: er is geen transportserviceprogramma beschikbaar voor bezorging bij deze geadresseerde

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL197417
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u een e-mailbericht verzendt, kunt u een bericht ontvangen van de systeembeheerder dat het bericht onbestelbaar is. De hoofdtekst van het foutbericht is:
Er is geen transportserviceprogramma beschikbaar voor bezorging bij deze geadresseerde.
Dit wordt vaak een NDR (Non-Delivery Report) genoemd.
Oorzaak
Er kunnen meerdere redenen zijn voor dit foutbericht. Bijvoorbeeld:
 • Een beschadigde persoonlijke map.
 • De installatie van Microsoft Outlook Express is beschadigd.
 • Outlook Express is verwijderd.
 • Er bevindt zich geen e-mailtransportservice in het e-mailprofiel.
 • Onjuist geconfigureerde e-mailtransportservice in het e-mailprofiel.
 • Een beschadigde contactpersoon in een distributielijst.
 • Een beschadigde contactpersoon.
 • Een apostrof in de computernaam.
 • De e-mailserver verwacht dat de adressen tussen punthaken (<>) staan.
 • De e-mailserver herkent het IP-adres niet.
 • De Microsoft Exchange Server met POP3-ondersteuning waarmee u verbinding probeert te maken, is niet juist geconfigureerd voor SSL-verificatie (Secure Socket Layer).
 • Geen bezorgings- of adrestype voor Microsoft Mail-service
Oplossing
Als u wilt bepalen wat de oorzaak is van het foutbericht, raadpleegt u de sectie 'Meer informatie' in de artikelen met probleemoplossingen.

Controleer of Outlook Express is geïnstalleerd en goed werkt als u e-mail verzendt via de Internet-e-mailservice in de installatie voor zakelijk gebruik of gebruik in werkgroepen, of in de installatie Alleen Internet-e-mail.

Een beschadigde persoonlijke map in de installatie voor zakelijk gebruik of gebruik in werkgroepen

OPMERKING: de volgende stappen zijn van toepassing als u de installatie voor zakelijk gebruik of gebruik in werkgroepen gebruikt. Zie de volgende sectie voor stappen voor de installatie Internet-e-mail.

Verwijder de persoonlijke map uit het e-mailprofiel en voeg een nieuwe map toe. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op het pictogram Post.
 3. Selecteer de persoonlijke map, klik op Verwijderen en klik vervolgens op Ja.
 4. Klik op Toevoegen. Selecteer Persoonlijke mappen en klik op OK. Typ een naam voor de map en klik vervolgens op Openen en tweemaal op OK.
OPMERKING: alle e-mailberichten, contactpersonen, taken, logboekitems, afspraken, enzovoort blijven in de oude persoonlijke map (pst). Als u gegevens uit het oude pst-bestand importeert in het nieuwe pst-bestand, kunnen er ook beschadigde gegevens worden geïmporteerd.

Een beschadigde persoonlijke map in de installatie Internet-e-mail

OPMERKING: de volgende stappen zijn van toepassing als u de installatie Internet-e-mail gebruikt. Zie de vorige sectie voor stappen met betrekking tot de installatie voor zakelijk gebruik of gebruik in werkgroepen.
 1. Wijs Nieuw aan in het menu Bestand en klik op Bestand met persoonlijke mappen (.pst).
 2. Selecteer een locatie om het bestand op te slaan, typ een unieke naam in het vak Bestandsnaam en klik op Maken.
 3. Selecteer de gewenste opties bij 'Persoonlijke mappen maken' en klik vervolgens op OK.
 4. Klik op Mappenlijst in het menu Beeld (als de lijst met mappen nog niet wordt weergegeven).
 5. Klik op het nieuwe bestand met persoonlijke mappen in de mappenlijst.
 6. Wijs in het menu Bestand de optie Map aan en klik vervolgens op Eigenschappen van persoonlijke map.
 7. Schakel de optie 'POP-e-mail bezorgen bij dit bestand met persoonlijke mappen' in en klik vervolgens op OK.

Er bevindt zich geen e-mailtransportservice in het e-mailprofiel

OPMERKING: de volgende stappen zijn van toepassing als u de installatie voor zakelijk gebruik of gebruik in werkgroepen gebruikt.

Voeg de juiste e-mailtransportservice toe aan het e-mailprofiel. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op het pictogram Post.
 3. Klik op Toevoegen en klik vervolgens op de e-mailtransportservice die u wilt installeren. Klik op OK.
 4. Geef de gegevens op van de e-mailtransportservice die u installeert.

Onjuist geconfigureerde e-mailtransportservice in het e-mailprofiel

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op het pictogram Post.
 3. Klik op Profielen weergeven, selecteer het profiel en klik vervolgens op Eigenschappen.
 4. Selecteer de e-mailtransportservice in de lijst en klik vervolgens op Eigenschappen.
 5. Controleer alle instellingen en vergelijk deze met de gegevens van de Internet-provider of systeembeheerder. Breng indien nodig wijzigingen aan en klik vervolgens op OK om de dialoogvensters te sluiten.

  OPMERKING: mogelijk moet u een nieuw profiel maken in plaats van het bestaande profiel wijzigen.

Een beschadigde contactpersoon in een distributielijst

Een beschadigde contactpersoon in een distributielijst kan een NDR veroorzaken als er een e-mailbericht wordt verzonden naar die distributielijst. Als u de beschadigde contactpersoon wilt vinden, moet u een aantal testberichten verzenden met kleine groepen (1/2) van de oorspronkelijke distributielijst. Zodra u het NDR ontvangt, kunt u de groep kleiner maken en uiteindelijk de beschadigde contactpersoon isoleren. De beschadigde contactpersoon moet worden verwijderd en opnieuw gemaakt (zie de volgende sectie voor het maken van een nieuwe contactpersoon).

Een beschadigde contactpersoon

Ga als volgt te werk om de contactpersoon te verwijderen en opnieuw te maken:

 1. Selecteer in de map Contactpersonen de beschadigde contactpersoon.
 2. Klik in het menu Bewerken op Verwijderen of druk op CTRL+D.
 3. Klik in het menu Acties op Nieuwe contactpersoon.
 4. Geef de gegevens op in het formulier Contactpersoon en klik vervolgens op Opslaan en Sluiten.

Een apostrof in de computernaam

Ga als volgt te werk om de apostrof te verwijderen uit de computernaam:
 1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op het pictogram Netwerk.
 2. Typ op het tabblad Identificatie een nieuwe naam voor de computer, zonder de apostrof.
 3. Klik op OK en start de computer vervolgens opnieuw op.

E-mailserver verwacht dat adressen tussen punthaken staan

Voor een aantal SMTP-servers is vereist dat adressen tussen punthaken staan. Dit geldt vooral voor oudere e-mailserversystemen. Bovendien moet uw e-mailnaam, die is gedefinieerd in de eigenschappen van de Internet-e-mailinformatieservice, ook tussen punthaken staan.

De e-mailadressen moeten bijvoorbeeld deze indeling hebben:

<mijne-mailnaam@isp.com>
Raadpleeg de Internet-provider voor adresvereisten.Als u wilt dat mensen met nieuwere servers uw berichten kunnen beantwoorden, moet u uw e-mailnaam zonder punthaken typen in het vak Antwoordnaam.

Onbekend IP-adres

Deze fout kan optreden als u verbinding maakt met het Internet via de ene Internet-provider, en e-mail probeert te verzenden via de e-mailserver van een andere Internet-provider. Deze fout is bedoeld ter voorkoming van het verzenden van ongewenste e-mail (SPAM). De enige oplossing is e-mail verzenden via de e-mailserver van de actieve verbinding.

Onjuist geconfigureerde POP-service van Microsoft Exchange Server

Deze fout kan optreden als de Microsoft Exchange Server niet juist is geconfigureerd voor het gebruik van SSL-verificatie (Secure Socket Layer).

Als u meer informatie wilt over het configureren van SSL op de Microsoft Exchange Server, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
175439 XFOR: Enabling SSL For Exchange Server

Geen bezorgings- of adrestype voor Microsoft Mail-service

Als u Outlook gebruikt met de installatieoptie voor zakelijk gebruik of gebruik in werkgroepen en de Microsoft Mail-service zich in het profiel bevindt, kan dit probleem optreden als de bezorgingsopties of de adrestype-instellingen niet correct zijn. Ga als volgt te werk om deze instellingen te controleren:
 1. Sluit Outlook af.
 2. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik op het pictogram E-mail of E-mail en fax.
 4. Klik op Profielen weergeven als u meer dan één profiel hebt.
 5. Selecteer op het tabblad Algemeen het Microsoft Mail-profiel en klik vervolgens op Eigenschappen.
 6. Selecteer op het tabblad Services de optie Microsoft Mail en klik vervolgens op Eigenschappen.
 7. Controleer op het tabblad Bezorging of zowel 'Bezorging uitgaande e-mail inschakelen' als 'Bezorging inkomende e-mail inschakelen' zijn ingeschakeld en klik vervolgens op Adrestypen.
 8. Controleer of er ten minste één adrestype wordt weergegeven en is ingeschakeld, en klik vervolgens driemaal op OK en ten slotte op Sluiten.
Meer informatie

Problemen met beschadigde .pst-bestanden oplossen

Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen met beschadigde .pst-bestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
195720 OL2000: Undeliverable Mail Message When Sending Internet Mail

E-mailtransportservices installeren en configureren

Als u meer informatie wilt over het installeren en configureren van e-mailtransportservices, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
195478 OUTLOOK 2000: (Zakelijk gebruik of gebruik in werkgroep) Gebruikersprofielen en informatieservices
Als u meer informatie wilt over Outlook 2000 en Outlook Express, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
230076 OL2000: Why Outlook 2000 Requires Outlook Express
NDR
Eigenschappen

Artikel-id: 197417 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 09:59:45 - Revisie: 1.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbprb KB197417
Feedback