Elementaire informatie over directory-replicatie voor Windows 2000

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel komen nieuwe begrippen en overwegingen aan de orde die van belang zijn bij het configureren van sites in uw organisatie. Bovendien wordt er een eenvoudig voorbeeld gegeven.
Meer informatie
In Windows 2000 Server wordt een nieuw concept van replicatietopologie geïntroduceerd door sites, site-koppelingen en site-koppelingsbruggen te gebruiken. De site-configuratie (of fysieke structuur) is feitelijk een model van het fysieke netwerk. Omdat Windows 2000 niet van het bestaan van het fysieke netwerk op de hoogte is (gerouteerde entiteiten, enzovoort), moet u een site-configuratie maken die een afspiegeling vormt van het fysieke netwerk.

Op een vergelijkbare manier wordt ook het domein, of de logische structuur, afzonderlijk van de site-structuur gedefinieerd. Hoewel de structuur van het domein, de structuur van de site en de fysieke structuren onafhankelijk van elkaar worden gedefinieerd en geconfigureerd, zijn er afhankelijkheden die van invloed zijn op replicatie.

Beschrijving van een site

Een site is een verzameling van een of meer subnetten die worden gedefinieerd door de beheerder. Wanneer u subnetten definieert, moet er een goede LAN-verbinding (Local Area Network) met een hoge bandbreedte beschikbaar zijn.

Sites kunnen meerdere domeinen bevatten en een domein kan zich uitstrekken over meer dan één site. Als een domein zich uitstrekt over meerdere sites, moet het domein worden gerepliceerd door gebruik te maken van het IP-intersite-transport (Internet Protocol) U kunt SMTP-intersite-transport (Simple Mail Transfer Protocol) alleen gebruiken voor de replicatie van de globale catalogus en replicatie van niet-domeinnaamgevingscontexten, zoals de configuratie en het schema.

U definieert en beheert een site in de module 'Active Directory: sites en services'. Als u een domeincontroller installeert als de eerste domeincontroller in een forest, wordt er standaard een nieuwe site gemaakt. U kunt ook andere sites maken.

Beschrijving van een verbinding

Een verbinding is een unidirectionele replicatieverbinding van de ene domeincontroller naar een andere die is gemaakt door de Active Directory-replicatietopologiegenerator (KCC) of door de beheerder. Voor bidirectionele replicatie moet u eerst twee unidirectionele verbindingsobjecten definiëren.

De KCC maakt periodiek verbindingen om de directory-verbinding te behouden zonder handmatige interventie. U kunt verbindingen echter ook handmatig instellen. Als u een verbinding maakt die identiek is aan de verbinding die de KCC maakt, maakt de KCC geen extra verbinding en verwijdert de KCC ook geen handmatige verbindingen.

Onder het NTDS-configuratieobject komt een verbindingsobject voor van de server die de bestemming is van het replicatieverkeer. Replicatie vindt altijd plaats op basis van pull. Tussen twee specifieke servers bevindt zich een verbindingsobject. Dit kunnen intrasite- of intersite-verbindingsobjecten zijn, afhankelijk van het feit of de twee eindpunten zich op dezelfde site of op verschillende sites bevinden. Een verbindingsobject vormt geen belemmering voor de partities die kunnen worden gerepliceerd tussen de twee servers. De directory repliceert alle partities die de twee servers gemeen hebben. Als een GC2 (Global Catalog Server) twee binnenkomende verbindingen heeft van GC2 en GC3, repliceert GC1 alle partities in de organisatie van beide GC-servers, zelfs als deze actie overbodig lijkt.

Beschrijving van een site-koppeling

Een site-koppeling is een object dat standaard twee sites vertegenwoordigt die fysiek zijn verbonden via een WAN-koppeling (Wide Area Network). Hoewel de site-koppeling meer dan twee sites kan bevatten, wordt in dit artikel het eenvoudigste scenario beschreven: een koppeling die twee sites vertegenwoordigt.

Met de site-koppeling kan de beheerder de kosten en het transport voor replicatie toewijzen. In deze procedure worden de parameters voor replicatie gedefinieerd. De kosten zijn een willekeurige waarde die door de beheerder is geselecteerd om de snelheid en betrouwbaarheid van de fysieke verbinding tussen de sites aan te geven. Als u voor de koppeling de kostenwaarde vermindert, wordt de prioriteit verhoogd. Site-koppelingen hebben een replicatie-interval en een schema die onafhankelijk zijn van de kosten. De kosten worden gebruikt door de KCC om aan een site-koppelingspad de voorkeur te geven boven een ander pad.

Als een site-koppeling meer dan twee sites heeft, wordt aangenomen dat alle sites in de site-koppeling zijn verbonden in een NxN volledig verbonden stertopologie.

De KCC gebruikt site-koppelingen om te bepalen welke sites aan welke verbindingen moeten worden gekoppeld. Zonder site-koppelingen heeft de KCC geen gegevens over de sites die via het netwerk beschikbaar zijn en weet de KCC niet wat de relatieve kosten zijn van de WAN-koppelingen tussen de sites. U moet in ieder geval voldoende site-koppelingen toevoegen zodat elke site transitief gekoppeld is aan elke andere site. Als u dit doet, gaat een directory-object dat aan een bepaalde domeincontroller wordt toegevoegd of in een domeincontroller wordt gewijzigd, uiteindelijk naar alle domeincontrollers in alle sites.

Beschrijving van een site-koppelingsbrug

Een site-koppelingsbrug is een verzameling van twee of meer site-koppelingen die de structuur levert voor het samenstellen van transitieve koppelingen tussen sites en het bepalen van het pad met de laagste kosten. U hebt bijvoorbeeld drie sites, A, B en C, en u maakt de volgende site-koppelingen:
A-----(3)-----B-----(4)-----C
De kosten staan tussen haakjes ().

Als site B niet beschikbaar is (als er geen enkele domeincontroller in de site beschikbaar is), kan site A geen replicatie uitvoeren naar C omdat er geen koppeling bestaat van site A naar site C. Om dit probleem op te lossen, maakt u tegen enige kosten een site-koppeling van site A naar site B of maakt u een site-koppelingsbrug die bestaat uit koppelingen tussen site A en site B en tussen site B en site C. De brug vormt een transitieve koppeling tussen site A en site C met een kostenwaarde van 7.

In dit voorbeeld is het net zo eenvoudig om een koppeling tussen site A en site C te maken als om een site-koppelingsbrug te maken. Als u over een complexer netwerk beschikt met vele sites, is een site-koppelingsbrug eenvoudiger te beheren omdat u dan niet veel koppelingen hoeft te maken tussen alle sites. Bovendien hoeft u, als de netwerkverbinding tussen site A en site B wordt verbeterd zodat de kosten van de site-koppeling worden verminderd, in plaats van de kosten van meerdere site-koppelingen (de site-koppeling tussen site A en site B en de site-koppeling tussen site A en site C) slechts de kosten van één site-koppeling bij te werken (de site-koppeling tussen site A en site B) als u een site-koppelingsbrug hebt ingeschakeld.

Site-koppelingsbruggen zijn alleen van belang als u de optie Alle site-koppelingen overbruggen inschakelt. Als u deze optie inschakelt, worden bruggen genegeerd en wordt aangenomen dat alle site-koppelingen onderdeel vormen van één grote brug. Dit is de standaardwerking in Windows 2000.

Met een brug kunnen site-koppelingen die een gemeenschappelijke site delen, een omleiding maken via die site en zo een transitief pad vormen dat de som is van de afzonderlijke site-koppelingen. In het voorbeeld in deze sectie kan de KCC een gerouteerd, transitief pad afleiden van site A naar site C met een kostenwaarde van 7 als de optie voor het automatisch maken van bruggen voor site-koppelingen is uitgeschakeld en er een brug is van site A naar site B en van site B naar site C. Site B wordt daarbij alleen gebruikt voor IP-routering. Het maakt voor de KCC niet uit of site B over een exemplaar van het gegeven domein beschikt waarvan de KCC de topologie probeert te berekenen.

Het gebruik van bruggen kan handig zijn om de KCC te dwingen bepaalde paden te nemen via de site-koppelingstopologie.

De invloed van de domeinstructuur op site-replicatie

Er zijn regels die de relatie tussen domeinen en sites bepalen. Sites moeten aan de volgende basisregels voldoen:
 1. Een domein kan in één of meer sites voorkomen.
 2. Een site kan domeincontrollers voor één of meer domeinen bevatten.
 3. Een site-koppelingsbrug kan replicatie voor domeinen bieden in drie of meer sites als de domeinen een verbinding hebben via ten minste één gemeenschappelijke site.
 4. Eén site-koppelingsbrug in een organisatie is gewoonlijk voldoende, tenzij het netwerk niet volledig wordt gerouteerd (bijvoorbeeld als de site over VPN-verbindingen [Virtual Private Network] beschikt.
 5. De site-koppelingsbrug maakt transitieve koppelingen. Daarom vormt de brug, als site A een koppeling heeft naar site B en site B een koppeling heeft naar site C, een transitieve site-koppeling tussen site A en site C met als kosten AB+BC.
De volgende configuratie toont een voorbeeldnetwerk:
 • Sites: NY (New York), LA (Los Angeles) en ATL (Atlanta)
 • Domeinen: EXEC en ENG (het domein EXEC bestaat alleen op de LA-site)
 • Fysiek netwerk: ATL-LA=T1; LA-NY=T1; NY-ATL=128 KB
 • Site-koppelingen: De kosten van NY-LA zijn 2 en de kosten van ATL-LA zijn eveneens 2 (omdat de koppeling NY-ATL traag is, kunt u beter geen site-koppeling maken tussen deze twee sites).
 • De site-koppelingsbrug verbindt de site-koppelingen NY-LA en LA-ATL.
   NY-----(2)--+-----LA EXEC     +   EXECENG     SLB  /        +  /        +  /        + /        + /        /       ATL       EXEC       ENG						
Bekijk eens de volgende informatie over dit voorbeeld:
 • De eerste regel heeft als resultaat dat zowel het domein EXEC als het domein ENG op meer dat één site voorkomt.
 • De tweede regel heeft als resultaat dat de sites ATL en NY meer dan één domein bevatten.
 • De derde regel heeft als resultaat dat als er geen site-koppelingsbrug bestaat, het domein ENG niet wordt gerepliceerd omdat er geen gemeenschappelijke site is voor site ATL en site NY in de replicatietopologie die het domein ENG bevat. Voor een goede werking moet er ten minste één domeincontroller op de site LA voor het domein FIN voorkomen.
 • Omdat er een site-koppelingsbrug is voor koppelingen tussen de site NY en de site LA en tussen de site LA en de site ATL, bestaat er een transitieve of afgeleide koppeling tussen de site NY en de site ATL met een kostenwaarde van 4. Dit houdt in dat als de site LA niet meer beschikbaar is, de site NY en de site ATL replicatie kunnen uitvoeren.

Geavanceerde onderwerpen

Bepaalde geavanceerde onderwerpen die betrekking hebben op site-replicatie, worden in dit artikel niet besproken. Deze onderwerpen hebben onder andere betrekking op site-koppelingsplanning, bruggenhoofdserverontwerp, gebruik van IP- of SMTP-transporten en de werking van replicatie in relatie tot de drie naamgevingscontexten (configuratie, schema en domeinen). Bovendien biedt de Windows 2000 Server Distributed Systems Guide die bij de Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit wordt geleverd, meer informatie in hoofdstuk 6, "Active Directory Replication."
Replica Reskit
Eigenschappen

Artikel-id: 199174 - Laatst bijgewerkt: 02/08/2014 16:12:25 - Revisie: 2.0

 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB199174
Feedback