Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

SBS 2008 BPA rapporteert dat het logboekbestand van de Windows SharePoint Services-configuratiedatabases erg groot wordt (groter dan 1 GB)

Symptomen

Het logboekbestand van WSS 3.0 (Windows SharePoint Services) kan erg groot worden op een standaardinstallatie van SBS 2008 (Small Business Server). Dit wordt door SBS 2008 BPA (Best Practices Analyzer) gemeld met de waarschuwing:

Logboekbestand voor SharePoint Configuratiedatabase wordt erg groot

Het logboekbestand van de Windows SharePoint Services-configuratiedatabases wordt erg groot (momenteel meer dan 1 GB)

Oorzaak
Dit gebeurt als de database volgens de standaardinstelling is ingesteld op gebruik van de modus voor volledig herstel en er vele transacties in de database zijn vastgelegd.
Oplossing

Ga als volgt te werk om de omvang van het logboekbestand te beperken. Het is aan te raden eerst een volledige back-up van de server te maken.

Als u de omvang van het logboekbestand door ons wilt laten beperken, gaat u naar de sectieHet probleem voor mij oplossen. Als u het probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectieDit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens opUitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.

Dit probleem oplossen
Microsoft Fix it 50682Opmerking Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop er sprake is van het probleem.

Dit probleem zelf oplossen

1. Open Kladblok en kopieer en plak de volgende tekst in Kladblok. Sla het bestand op als c:\logshrink.sql

declare @ConfigDB varchar(255);
declare @ConfigDBLog varchar(255);
declare @ConfigDBCmd varchar(255);
select @ConfigDB = name from sys.databases where name like 'SharePoint_Config_%';
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\before.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP LOG [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] WITH TRUNCATE_ONLY';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
select @ConfigDBLog = name from sys.database_files where name like 'SharePoint_Config%_log';
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] DBCC SHRINKFILE([' + RTRIM(@ConfigDB) + '_log],1)';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\after.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
go

2. Open een opdrachtprompt met verhoogde rechten en voer de volgende opdracht uit:

sqlcmd -S \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query -E -i c:\logshrink.sql
Met dit script maakt u twee back-upbestanden (before.bkf en after.bkf) in C:\windows\temp.
Eigenschappen

Artikel-id: 2000544 - Laatst bijgewerkt: 04/17/2013 10:20:00 - Revisie: 2.0

Windows Small Business Server 2008 Premium, Windows Small Business Server 2008 Standard

  • KB2000544
Feedback