Office 2000: Office-programma's onder Windows NT 4. 0 oplossen

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:200116
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Zie voor een Microsoft Office XP-versie van dit artikel:290367.
Zie voor een Microsoft Office 97-versie van dit artikel:178565.

BELANGRIJK: Dit artikel bevat informatie over het wijzigen van het register. Voordat u het register wijzigt, moet u back-up en zorg dat u weet hoe het register herstellen als er een probleem optreedt. Informatie over back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Samenvatting
Dit artikel bevat stappen die u gebruiken kunt als foutberichten worden weer gegeven wanneer u Setup uitvoertprogramma of een Microsoft Office 2000-programma onder Microsoft Windows NT 4. 0.
Meer informatie

Starten in de modus standaard Video Graphics-Adapter (VGA)

Start de computer met VGA-modus, vooral als het beeld wordt vervormd.of onleesbare tekst op het scherm verschijnt. Standaard wordt in Windows NTopstartladermenu biedt opties waarmee u de computer opstartNormaal of in VGA-modus. Gebruik de standaard VGAstuur programma, kiest u de optie VGA-modus.

Als de computer opstart in VGA-modus het probleem is verholpen, kunt u contact opnemen met de fabrikant van de beeld scherm adapter voor informatie over het verkrijgen van een bijgewerkt video stuur programma van Windows NT.

Het meest recente servicepack

Service packs bevatten updates voor Windows NT. Service packshet product actueel houden en uitbreiden en uw computer bijwerkenfunctionaliteit. Service packs omvatten updates, system administrationhulp programma's, stuur programma's en aanvullende onderdelen. Al deze bestanden zijngebundeld zodat u ze gemakkelijk kunt downloaden. Service packs zijn cumulatief.elk nieuw servicepack bevat alle correcties die zijn opgenomen in servicepakketten die eerder vrij gegeven, alsmede eventuele nieuwe oplossingen.

OPMERKING: Op een systeem met Windows NT 4. 0 is servicepack 3 of hoger vereist voor Office 2000. Servicepack 4 of hoger is vereist als u de Office-serverextensies, Microsoft Net Meeting of Microsoft Data Engine gebruikt.

Voor meer informatie over het verkrijgen van het meest recente servicepack, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
152734Het verkrijgen van het meest recente servicepack voor Windows NT 4. 0

Machtigingen controleren

Zorg ervoor dat de juiste machtigingen zijn ingesteld voor uw account. Naarvasts tellen of u de juiste machtigingen voor uitvoeren en gebruik de Officeu ondervindt problemen met aanmelden bij de computer als een programma eenbeheerder. Wanneer u zich aanmeldt bij Windows NT als beheerder kunt uvolledige lees/schrijf machtiging voor alle mappen en bestanden op de computer hebben.Als het probleem niet optreedt nadat u bent aangemeld als beheerder, controlerende machtigingen van uw aanmeldingsaccount.

Sluit onnodige geheugenresidente programma's

Programma's die worden uitgevoerd op de achtergrond in het geheugen worden-and-stay-resident-programma's (Terminate) genoemd. Deze programma's kunnen bijvoorbeeld anti virusbesschermingssoftware, hulp programma's, programma's voor Afdrukbeheer of schermbeveiligingen zijn. Om te bepalen of een terminate-and-stay-resident-programma wordt uitgevoerd, gaat u als volgt te werk:

 1. Display deProgramma sluitenvenster (het taakoverzicht) door op CTRL + ALT + DEL te drukken en vervolgens te klikken opTakenlijst.
 2. Sluit alle onbekende of onnodige programma's deProgramma sluitenlijst door te klikken op het programma te selecteren en te klikken opTaak beëindigen.
 3. Als u een programma afsluit en vervolgens wilt sluiten, een ander, drukt u op CTRL + ALT + DEL en klik opTakenlijstweer geven deProgramma sluitenvenster opnieuw. Herhaal stap 1 tot en met 3 totdat alle onbekende of onnodige programma's afgesloten.
Sommige TSR-programma's kunnen in het geheugen geladen zijn maar verschijnen niet in de takenlijst. Deze programma's zijn geladen via het Windows NT-register.

WAARSCHUWING: Als u de register-Editor onjuist gebruikt, kunnen er ernstige problemen veroorzaken dat u uw besturings systeem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van register-Editor kunnen worden opgelost. Gebruik de register-Editor op eigen risico.

Om te zien welke programma's via het register worden geladen, gaat u als volgt te werk:
 1. Op deStartmenu, klikt u opUitvoeren. In deOpenvak, typRegedit, en klik vervolgens opOK.Selecteer de volgende sleutel in het register:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  Deze sleutel geeft een overzicht van alle programma's die worden gestart wanneer Windows NT 4. 0 wordt gestart. Programma's die worden gestart, veroorzaakt problemen in Office-programma's en moeten worden uitgeschakeld.

 2. Selecteer de volgende sleutel in het register:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  Vermeldingen in deze sleutel worden uitgevoerd als wanneer de computer opnieuw is opgestart en vervolgensdoor het systeem worden verwijderd. Deze sleutel moet leeg zijn. Andere programma's diezijn gestart problemen kunnen veroorzaken in Office-programma's en moet worden uitgeschakeld.

 3. Selecteer de volgende sleutel in het register:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  Deze sleutel geeft een overzicht van alle programma's die worden gestart wanneer Windows NT wordt geladen. Het enige programma dat in deze sleutel vereist is is System Tray (Systray). Andere programma's die worden geladen, kunnen problemen met Office-programma's en moeten worden uitgeschakeld.

 4. Selecteer de volgende sleutel in het register:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce.
  Vermeldingen in deze sleutel worden uitgevoerd als wanneer de computer opnieuw is opgestart en vervolgensdoor het systeem worden verwijderd. Deze sleutel moet leeg zijn. Andere programma's diegeladen problemen kunnen veroorzaken in Office-programma's en moet worden uitgeschakeld.

Controleer de TEMP en TMP omgevingsvariabelen

Een ongeldige TEMP of TMP omgevingsvariabele kan fouten veroorzaken met Officeprogramma's. Controleer of dat uw tijdelijke mappen juist zijn ingesteld. HiertoeVolg deze stappen:
 1. Klik op deStarthet menuInstellingen, en klik vervolgens opHet Configuratie scherm.
 2. InHet Configuratie scherm, dubbel klik op deSysteempictogram. Wanneer deSysteeemeigenschappenhet dialoog venster wordt weer gegeven, klikt u op deOmgevingtabblad.

  Op dit tabblad worden de huidigeSysteemenGebruikers variabelen. Kijk onderGebruikers variabelenvoor de TEMP en TMP omgevings variabele instellingen. Zorg ervoor dat de mappen waarnaar wordt verwezen door deze variabelen bestaat en een geldige mapnaam hebben. Controleer ook of de vaste schijf waarop de mappen zich bevinden op minimaal 20 megabytes (MB) vrije schijfruimte heeft en u lees-en schrijf machtigingen hebt voor die mappen.

Het net werk tijdelijk uitschakelen

Als u geen net werk toegang uitvoeren of installeren van de Office-programma's nodigde stuur programma's waarmee u via het net werk tijdelijk uitschakelen.Deze stap voorkomt dat het systeem laadt de stuur programma's diemoet het net werk gebruiken wanneer u de computer opnieuw opstart. Uitschakelende net werk stuur programma's en kunnen verminderen of elimineren systeem conflicten. DoenDit als volgt:
 1. Klik opInstellingenop deStartin het menu en klik vervolgens opHet Configuratie scherm. In deHet Configuratie scherm, dubbel klik op deSysteempictogram.
 2. In deSysteeemeigenschappenhet dialoog venster, klikt u op deHardwareprofielentabblad.
 3. Klik opEigenschappen, en klik vervolgens op deNet werktab. Klik op hetNet werk met uitgeschakelde Hardware-profielhet selectie vakje en klik vervolgens opOKtweemaal.
 4. Start de computer opnieuw op. Hiertoe klikt u opAfsluitenop deStartmenu. In deWindows afsluitenhet dialoog venster, klikt u opDe Computer opnieuw opstartenen klik opJa.
OPMERKING: Herstellen van net werk toegang, herhaalt u de voorgaande stappen maar schakelt deNet werk met uitgeschakelde Hardware-profielselectie vakje in als u in stap 3.

Als het probleem is opgelost door het uitschakelen van net werk toegang, doet devolgende:
 • Neem contact op met de fabrikant van de net werk interface kaart (NIC) voor de meest recente Windows NT 4. 0-stuur programma's voor uw NIC.
 • Zorg ervoor dat het meest recente Service Pack voor Windows NT. Zie de sectie "De nieuwste Service pakket aanvragen".
 • Controleer of uw net werk kaart goed werkt. Hiervoor uw NIC vervangen of probeer uw bestaande net werk adapter op een andere computer.
Office 2000 tshoot tshooting sp3 sp4 sp5 off2k workstation

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 200116 - Laatst bijgewerkt: 02/23/2014 11:05:29 - Revisie: 2.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot kbmt KB200116 KbMtnl
Feedback