Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Informatie over de browserkeuze-update voor systeembeheerders

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting

Er is een browserkeuze-update beschikbaar voor gebruikers in landen die lid zijn van de Europese economische ruimte. Zie het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over de update van de browserkeuze:

http://support.Microsoft.com/kb/976002

Meer informatie over het browserkeuze-update scherm is voor eindgebruikers te vinden op http://www.windows.nl/Keuzescherm.aspx

Meer informatie

De volgende informatie is bedoeld om systeembeheerders te helpen bij het beheren van de update van het browserkeuzescherm in beheerde pc-omgevingen met een volumelicentieprogramma.

Registersleutel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\BrowserChoice

Waardenaam:

Enable

Waardetype:

DWORD

Mogelijke waarden:

1 De browserkeuze-update weergeven (standaard)

0 De browserkeuze-update niet weergeven

Eigenschappen

Artikel-id: 2019411 - Laatst bijgewerkt: 03/13/2010 00:13:00 - Revisie: 11.0

Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows 7 Ultimate, Microsoft Windows XP Professional

  • KB2019411
Feedback