Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Onjuiste positieve detectie van het virus W32/wecorl.a door McAfee wanneer versie 5958 van het DAT-bestand wordt gebruikt

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting

McAfee heeft een probleem met zijn virusdefinitiebestand (.DAT) geïdentificeerd. Het probleem veroorzaakt een foutieve positieve detectie van het virus W32/wecorl.a in het proces Svchost.exe. Wanneer deze foutieve detectie optreedt, wordt het proces Svchost.exe mogelijk in quarantaine geplaatst of verwijderd, afhankelijk van de software-instelling. Dit kan leiden tot een van de volgende problemen:

 • De computer wordt afgesloten wanneer een DCOM-fout of een RPC-fout optreedt.
 • De computer blijft werken, maar zonder netwerkverbinding.
 • Er wordt een Stop-fout weergegeven op een blauw scherm.

Windows XP Service Pack 3 (SP3) is het enige besturingssysteem dat door dit probleem wordt getroffen. Dit is een bekend probleem.

Meer informatie

Oplossing

Optie 1:

Ga voor de nieuwste informatie over dit probleem, met inbegrip van een herstelprocedure, naar de volgende McAfee-website:

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB68780

Optie 2:

Ga als volgt te werk om een computer waarop dit probleem optreedt, handmatig te herstellen:

1. Start de computer opnieuw op in de veilige modus door op F8 te drukken voordat het welkomstscherm van Windows wordt weergegeven.

2. Meld u aan bij de computer. Druk op Ctrl+Alt+Del en klik vervolgens opWindows Taakbeheer starten.

3. Open het menu Bestand en klik op Nieuwe taak (Uitvoeren...).

4. Typ cmd.exe en druk op Enter.

5.Wijzig de naam van het bestand Avvscan.dat om te voorkomen dat het bestand Svchost.exe door McAfee wordt verwijderd voordat er een bijgewerkt DAT-bestand wordt geïnstalleerd. Gebruik hiervoor de volgende opdracht:

ren “%CommonProgramFiles%\McAfee\Engine\avvscan.dat” avvscan.old

Opmerking Hierdoor worden de virusdefinities van McAfee verwijderd. Zorg dat u de computer bijwerkt met de nieuwste definities (versie 5959 van het DAT-bestand of latere versies) nadat u deze stappen hebt voltooid, om de virusdefinities te herstellen.

6. Zet het bestand Svchost.exe terug naar de map system32 door de volgende opdracht uit te voeren. Een back-up wordt doorgaans opgeslagen in de map DLLCACHE.

copy %systemroot%\system32\dllcache\svchost.exe %systemroot%\system32\

Druk vervolgens op Enter.

Opmerking Als deze opdracht mislukt met het foutbericht dat het systeem het opgegeven bestand niet kan vinden, controleert u de syntaxis van de opdracht of gaat u naar de sectie Geavanceerde stappen om een ontbrekend bestand Svchost.exe te herstellen.

7. Start de computer opnieuw op.

Geavanceerde stappen om een ontbrekend bestand Svchost.exe te herstellen

 1. Ga naar de volgende Microsoft-website om Windows XP Service Pack 3 (SP3) te downloaden:

  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5B33B5A8-5E76-401F-BE08-1E1555D4F3D4
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd.exe in het vakOpenen en druk op Enter.
 3. Gebruik de opdracht cd\ om naar de map te gaan waarin u dit Windows XP SP3-bestand hebt gedownload. Voer bijvoorbeeld de volgende opdracht uit:

  cd c:\mapnaam
 4. Pak de bestanden in het bestand WindowsXP-KB936929-SP3-x 86-ENU.exe uit door de volgende opdracht te typen bij een opdrachtprompt:

  WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe /x: mapnaam

  Opmerking De aanduiding mapnaam geeft de map aan waarin u de uitgepakte bestanden hebt opgeslagen.
 5. Pak Svchost.exe in de uitgepakte map uit en gebruik de volgende opdracht om het bestand op de juiste locatie te plaatsen:

  expand –r .\i386\svchost.ex_ %systemroot%\system32\

Optie 3:

Ga naar de volgende Microsoft-website voor stappen om een takenreeks te maken waarmee deze reparatie automatisch met System Center Configuration Manager 2007 kan worden uitgevoerd:

http://blogs.technet.com/configurationmgr/archive/2010/04/22/configuration-manager-2007-task-sequence-to-assist-in-resolving-mcafee-antivirus-deleting-svchost-exe.aspx

Meer informatie

Dit probleem treedt op bij versie 5958 van het DAT-bestand van McAfee. Dit DAT-bestand is uitgebracht op 21 april 2010. Dit DAT-bestand is vervangen door versie 5959. Versie 5959 corrigeert de foutieve positieve detectie die is beschreven in de sectie Samenvatting. McAfee heeft daarnaast een bestand EXTRA.DAT uitgebracht, dat kan worden gebruikt om de foute positieve detectie in het proces Svchost.exe te onderdrukken bij gebruikers die met versie 5958 van het DAT-bestand werken.

Eigenschappen

Artikel-id: 2025695 - Laatst bijgewerkt: 12/12/2015 08:05:15 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive KB2025695
Feedback