Problemen met het afsluiten van Windows 98 oplossen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL202633
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen oplost die kunnen optreden als u probeert de computer af te sluiten en opnieuw te starten.

Deze informatie is ook beschikbaar in de wizard Probleemoplosser: Opstarten en afsluiten van Windows 98. Hoewel het gebruik van deze wizard de voorkeur verdient, kan het handig zijn om alle informatie ook nog eens in dit artikel na te lezen. De wizard Probleemoplosser: Opstarten en afsluiten van Windows 98 bevindt zich op de volgende Microsoft-website: Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
273746 Problemen met het afsluiten van Windows ME oplossen
Meer informatie
Afsluitproblemen in Windows 98 kunnen diverse oorzaken hebben:
 • Incompatibele, beschadigde of conflicterende apparaatstuurprogramma's
 • Een beschadigd geluidsbestand dat bij het afsluiten wordt uitgevoerd
 • Onjuist geconfigureerde of beschadigde hardware
Voer de volgende stappen een voor een uit en test na elke stap of het probleem is opgelost. Als het probleem niet is opgelost, gaat u door met de volgende stap.
 1. Als u nieuwe hardware of software op de computer hebt geïnstalleerd, verwijdert u deze en controleert u of het afsluitprobleem daardoor is opgelost. Als dat het geval is, neemt u contact op met de fabrikant van de desbetreffende hardware of software.
 2. Start de computer in de Veilige modus op en sluit vervolgens af. Als de computer ook niet in de Veilige modus op de juiste wijze wordt afgesloten, kan er sprake zijn ven een compatibiliteitsprobleem tussen Windows 98 en het BIOS van de computer. Voor informatie over hoe u contact opneemt met deze hardwareleverancier, klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
  De contactinformatie die in dit artikel is vermeld, is bedoeld om u te helpen bij het aanvragen van de benodigde technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft kan dan ook geenszins instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
  Voor informatie over hoe u contact opneemt met P1 klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
  65416 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, A-K

  60781 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, L-P

  60782 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, Q-Z

  De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
  • Bepaal of het afsluitprobleem wordt veroorzaakt door een opdracht of een stuurprogramma dat automatisch wordt geladen vanuit het bestand Win.ini, System.ini, Autoexec.bat of Config.sys, of dat een programma in de map Opstarten conflicten oplevert met het opstartproces. Daartoe voert u een probleemoplossing uit door de computer schoon op te starten.

   Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen door de computer schoon op te starten, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
   192926 Problemen in Windows 98 oplossen door het systeem schoon op te starten
  • Schakel enkele apparaatstuurprogramma's uit. Het komt regelmatig voor dat de apparaatstuurprogramma's van geluidskaarten, beeldschermadapters en netwerkadapters problemen veroorzaken. Schakel alle apparaten in de volgende categorieën uit:
   • Beeldschermadapters
   • Diskettestationcontrollers
   • Vaste-schijfcontrollers
   • Toetsenbord
   • Muis
   • Netwerkadapters
   • PCMCIA-socket
   • Poorten
   • SCSI-controllers
   • Besturing voor geluid, video en spelletjes
   Als u apparaatstuurprogramma's wilt uitschakelen, gaat u als volgt te werk:
   1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer op het bureaublad, klik op Eigenschappen en open het tabblad Apparaatbeheer.
   2. Dubbelklik op een apparaattype, zoals Geluid, Video of Spelbesturingen.
   3. Klik op een van de vermelde apparaten en klik op Eigenschappen.
   4. Schakel het selectievakje Uitschakelen in dit hardwareprofiel in.

    Belangrijk Maak een lijst van alle apparaten die u op deze wijze hebt uitgeschakeld, zodat u deze later weer kunt inschakelen.
   5. Klik op OK, klik nogmaals op OK en start de computer opnieuw op.
   Controleer of het probleem is opgelost door de computer opnieuw op te starten. Als de computer niet op de juiste wijze wordt afgesloten, herhaalt u de stappen a tot en met e, maar schakelt u in stap d een ander apparaat uit. Als u uw video-adapter wilt testen, klikt u op Start en op Uitvoeren. Typ msconfig (zonder aanhalingstekens), klik op OK en op Geavanceerd. Schakel het selectievakje VGA 640x480x16 in en klik op OK. Als het probleem nog steeds niet is opgelost nadat u de geluidskaart, de beeldschermadapter en de netwerkadapter hebt uitgeschakeld, schakelt u deze apparaten weer in. Hiertoe herhaalt u stap a tot en met e. Schakel bij stap d echter het selectievakje Uitschakelen in dit hardwareprofiel uit en ga verder met de volgende stap.

   Opmerking Als u de beeldschermadapter niet kunt wijzigen met de hierboven beschreven procedure, wijzigt u het stuurprogramma van deze adapter in Standaard VGA. Ga hiertoe als volgt te werk:
   1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Beeldscherm.
   2. Open het tabblad Instellingen, klik op Geavanceerd, open het tabblad Adapter en klik op Wijzigen.
   3. Klik op Volgende, selecteer Een lijst van alle stuurprogramma's op een specifieke locatie weergeven, zodat u het gewenste stuurprogramma kunt selecteren en klik op Volgende.
   4. Klik op Alle hardware weergeven, klik op Standaard beeldschermadapters in het vak Fabrikanten, klik op Standaardbeeldschermadapter (VGA) in het vak Modellen en klik op Volgende.
   5. Klik op Ja, klik op Volgende en klik op Voltooien.
   6. Klik tweemaal op Sluiten en klik op Ja om de computer opnieuw op te starten.
   Als het probleem is opgelost nu u het stuurprogramma van de beeldschermadapter hebt gewijzigd in Standaard VGA, informeert u bij de fabrikant van de beeldschermadapter of er een bijgewerkt stuurprogramma voor Windows 98 beschikbaar is.

   Voor meer informatie over het oplossen van weergaveproblemen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
   127139 Videoproblemen in Windows oplossen
   Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen met stuurprogramma's en hardware, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
   133240 Problemen met apparaatconflicten oplossen met behulp van Apparaatbeheer
  • Ga na of de afsluitproblemen worden veroorzaakt door virtuele apparaatstuurprogrammabestanden (VXD-bestanden). Ga hiertoe als volgt te werk:
   1. Start de computer opnieuw op. Houd tijdens het opnieuw opstarten CTRL ingedrukt totdat het opstartmenu van Windows 98 wordt weergegeven.
   2. Kies Bevestiging van elke stap en druk op ENTER.
   3. Druk bij elk van de volgende vragen op J en druk bij alle andere vragen op N: - Wilt u het Doublespace-stuurprogramma laden? – Wilt u het systeemregister verwerken? - DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS - DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS – Wilt u de grafische gebruikersinterface van Windows laden? - Alle Windows-stuurprogramma's laden?
   4. Nadat u alle Windows-stuurprogramma's hebt geladen, wordt gevraagd of u de statische VXD-bestanden wilt laden. Voor elk VXD-bestand wordt een aparte vraag weergegeven. Noteer de naam van elk statisch VXD-bestand en beantwoord deze vragen met Nee. Hier volgt een lijst met een aantal statische VXD-bestanden van Microsoft:
      +-------------------------------------------------+  | Statisch VXD-bestand | biedt ondersteuning voor |  +-------------------------------------------------+  | Vnetsup.vxd     | Microsoft Networking   |  +-------------------------------------------------+  | Ndis.vxd       | Microsoft Networking   |  +-------------------------------------------------+  | Ndis2sup.vxd     | Microsoft Networking   |  +-------------------------------------------------+  | Javasup.vxd     | Microsoft Java      |  +-------------------------------------------------+  | Vrtwd.386      | Klok           |  +-------------------------------------------------+  | Vfixd.vxd      | Video Phone helper    |  +-------------------------------------------------+  | Vnetbios.vxd     | Microsoft Networking   |  +-------------------------------------------------+  | Vserver.vxd     | Microsoft Networking   |  +-------------------------------------------------+  | Vredir.vxd      | Microsoft Networking   |  +-------------------------------------------------+  | Dfs.vxd       | Microsoft Networking   |  +-------------------------------------------------+  | Ndiswan.vxd     | Microsoft Networking   |  +-------------------------------------------------+  | Msmouse.vxd     | Microsoft Mouse     |  +-------------------------------------------------+							
   Controleer of het probleem is opgelost door de computer opnieuw op te starten. Als de computer nu wel op de juiste wijze wordt afgesloten, herhaalt u stap a tot en met d. Beantwoord nu echter de vragen over de hiervoor vermelde statische VXD-bestanden beurtelings met 'Ja' en start de computer opnieuw op. Test elk bestand door de computer opnieuw te starten en beantwoord de vraag over de verschillende bestanden telkens met Ja. Als de computer niet op de juiste wijze wordt afgesloten, wordt het probleem veroorzaakt door het laatst geselecteerde statische VXD-bestand.

   Controleer de eigenschappen van het incompatibele statische VXD-bestand om na te gaan bij welk programma dit bestand behoort. Verwijder dit programma en installeer het programma vervolgens opnieuw. Het VXD-bestand wordt dan vervangen door een nieuw exemplaar.

   Als u meer informatie wilt over het hulpprogramma Systeemconfiguratie, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
   181966 Geavanceerde instellingen voor probleemoplossing in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie
  • Installeer Windows 98 in een nieuwe map. Zo merkt u het snelst of het probleem wordt veroorzaakt door de hardware. Als u nog steeds afsluitproblemen ondervindt nadat u Windows in een nieuwe map hebt geïnstalleerd, neemt u contact op met de hardwareleverancier en vraagt u om een bijgewerkt BIOS of een andere manier om het probleem te verhelpen.

   Als u meer informatie wilt over de installatie van Windows 98 in een nieuwe map, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
   193902 Windows 98 installeren in een nieuwe map
 3. Schakel snel afsluiten uit. Voer de volgende stappen uit om Snel afsluiten uit te schakelen:

  1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeeminfo.
  2. Open het menu Extra en klik op Hulpprogramma voor systeemconfiguratie.
  3. Open het tabblad Algemeen en klik op Geavanceerd.
  4. Schakel het selectievakje Snel afsluiten uitschakelen uit en klik tweemaal op OK.
  5. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.
  Als u wilt weten hoe u snel afsluiten kunt uitschakelen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  187607 Snel afsluiten uitschakelen in Windows 98
  Controleer of het probleem is opgelost door de computer opnieuw op te starten. Als de computer niet juist wordt afgesloten, gaat u verder met de volgende stap.
 4. Ga na of het probleem wordt veroorzaakt door een beschadigd geluidsbestand dat bij het afsluiten wordt uitgevoerd. Ga hiertoe als volgt te werk:
  1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratieschermen dubbelklik op Geluid.
  2. Noteer de naam en locatie van het geluid dat wordt afgespeeld wanneer Windows wordt afgesloten, klik in het vak Gebeurtenissen op Windows afsluiten en klik in het vak Naam op Geen.
  3. Klik op OK en start de computer opnieuw op.
  Controleer of het probleem is opgelost door de computer opnieuw op te starten. Als de computer niet op de juiste wijze wordt afgesloten, herhaalt u stap a tot en met c, maar herstelt u het oorspronkelijke geluid voor het afsluiten van Windows in stap b en gaat u verder met de volgende stap. Als het probleem is opgelost, is het geluidsbestand dat wordt afgespeeld bij het afsluiten van Windows beschadigd en moet u dit vervangen.
 5. Schakel geavanceerd energiebeheer (Advanced Power Management, APM) uit om na te gaan of dit de oorzaak is van het afsluitprobleem. (APM-functies zijn niet op alle computers beschikbaar.) Ga hiertoe als volgt te werk:
  1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeem en open het tabblad Apparaatbeheer.
  2. Dubbelklik op Systeemapparaten om alle onderliggende items weer te geven.
  3. Dubbelklik in de lijst met apparaten op Geavanceerd energiebeheer en schakel op het tabblad Instellingen de selectievakjes 'APM 1.0-modus forceren' en 'Navragen van energiestatus uitschakelen' in. Als deze opties al zijn ingeschakeld, schakelt u ze uit door nogmaals op het selectievakje te klikken.
  4. Klik op OK tot u terug bent in het Configuratiescherm en start de computer opnieuw op.
  Controleer of het probleem is opgelost door de computer opnieuw op te starten. Als de computer nog steeds niet op de juiste wijze wordt afgesloten, herhaalt u stap a tot en met d. Schakel de selectievakjes APM 1.0-modus forceren en Navragen van energiestatus uitschakelen uit en ga verder met de volgende stap.
 6. Als u werkt met Windows 98 Tweede editie en nog steeds problemen ondervindt bij het afsluiten van de computer, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  238096 Problemen met het afsluiten van Windows 98 Tweede editie
Als uw probleem met afsluiten niet wordt beschreven in dit artikel, gaat u naar de volgende Microsoft-website voor meer artikelen over het afsluiten van Windows 98:

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
start w98shutdown
Eigenschappen

Artikel-id: 202633 - Laatst bijgewerkt: 08/28/2006 05:25:51 - Revisie: 4.0

Microsoft Windows 98 Tweede editie, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbenv kbfaq kbhowto kbpowerman kbtshoot KB202633
Feedback