Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Algemene informatie over hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie

Samenvatting
Dit artikel bevat algemene informatie over hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie. Onderwerpen in dit artikel:
 • Versiegegevens van hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie
 • Hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie identificeren
 • Pakketnamen van hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie
 • Informatie over hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie opvragen met Qfecheck.exe
 • Hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie installeren
 • Hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie verwijderen
 • Hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie ophalen
 • Tips voor het opvragen van artikelen uit de Knowledge Base
Meer informatie
Wanneer nodig ontwikkelt Microsoft hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 om grote problemen bij klanten op te lossen.

Versiegegevens van hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie

De versienummers van de oorspronkelijke release van Windows 98 en Windows 98 Tweede editie zijn opgenomen in de volgende lijst. In het algemeen hebben de bestanden die deel uitmaken van de aangegeven release van Windows 98 en Windows 98 Tweede editie, het aangegeven versienummer.
  Versie           Versienummer  Bestandsdatums  --------------------------------------------------------  Windows 98         4.10.1998   05/11/1998  Windows 98 Tweede editie  4.10.2222   04/23/1999				
U kunt de versiegegevens van een bestand bekijken door er met de rechtermuisknop op te klikken in Windows Verkenner, Eigenschappen te kiezen in het snelmenu en het tabblad Versie te openen. Als het dialoogvenster voor het bestand geen tabblad Versie bevat, zijn er geen versiegegevens beschikbaar voor dat bestand.

Afgezien van een paar uitzonderingen, hebben Windows 98-hotfixes het versienummer 4.10.1999 of hoger om aan te geven dat het bestand nieuwer is dan de versie van het bestand die deel uitmaakt van de oorspronkelijke release van Windows 98. Hotfixes van Windows 98 Tweede editie hebben meestal het versienummer 4.10.2223 of hoger.

Op één onderdeel kunnen meerdere correcties worden toegepast. Deze correcties zijn bijna altijd cumulatief. Een wijziging die in een bepaalde versie van een bepaald onderdeel is geïmplementeerd, wordt ook opgenomen in latere versies van dat onderdeel (naast eventuele aanvullende wijzigingen). (Als er bijvoorbeeld in versie 4.10.2223 een wijziging is geïmplementeerd, wordt die ook in versie 4.10.2224 opgenomen, naast eventuele nieuwe wijzigingen.)

Door het cumulatieve karakter van deze wijzigingen en door de oplopende versienummers is er nagenoeg altijd één huidige versie van een bepaald onderdeel. Deze versie bevat alle correcties die tot op heden in het onderdeel zijn aangebracht.

Hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie identificeren

Bijna alle hotfix-bestanden voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van de volgende twee kenmerken, die u kunt bekijken op het tabblad Versie van het dialoogvenster voor het bestand:
 • Een versienummer dat hoger is dan het versienummer van de oorspronkelijke release.
 • Een extra tekenreeksbron met de naam 'Beschrijving van de speciaal gecompileerde versie' die is ingesteld op de waarde 'QFE'.

  U kunt als volgt de waarde van de bron 'Beschrijving van de speciaal gecompileerde versie' bekijken:
  1. Ga naar Windows Verkenner en klik met de rechtermuisknop op het bestand.
  2. Kies Eigenschappen in het snelmenu.
  3. Open het tabblad Versie.
  4. Klik onder Itemnaam: op Beschrijving van de speciaal gecompileerde versie.
Sommige bestanden van Windows 98 en Windows 98 Tweede editie bevatten geen versiegegevens aan de hand waarvan u het bestand kunt identificeren. In dat geval kunt u de wijzigingsdatum en de grootte van het bestand vergelijken met de aanmaakdatum en de grootte van het oorspronkelijke bestand. Deze methode is echter niet afdoende omdat de wijzigingsdatum door verschillende factoren kan worden beïnvloed en niet alle wijzigingen in een bestand leiden tot wijziging van de bestandsgrootte.

Pakketnamen van hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie

Elke hotfix voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie heeft een numerieke id die overeenkomt met het Microsoft Knowledge Base-artikel waarin het probleem wordt beschreven dat met de hotfix wordt opgelost. Een hotfix voor een probleem dat wordt beschreven in Microsoft Knowledge Base-artikel Q123456, wordt aangeduid met het nummer 123456.

Daarnaast wordt elke hotfix voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie aangeduid met een taalcode die overeenkomt met de taal van de correctie of het pakket. Dit zijn de taalcodes die worden gebruikt voor hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie:
 • EAR Arabisch – Ingeschakeld
 • LAR Arabisch – Gelokaliseerd
 • CHS Chinees - Vereenvoudigd
 • CHT Chinees - Traditioneel
 • CZE Tsjechisch
 • DAN Deens
 • DUT Nederlands - Nederland
 • USA Engels
 • FIN Fins
 • FRN Frans
 • GER Duits
 • GRK Grieks
 • GR7 Grieks - codetabel 737
 • GR8 Grieks - codetabel 869
 • EHE Hebreeuws – Geschikt gemaakt
 • LHE Hebreeuws – Gelokaliseerd
 • HUN Hongaars
 • ITN Italiaans
 • JPN Japans
 • KOR Koreaans
 • NOR Noors
 • POL Pools
 • POR Portugees
 • BRZ Portugees – Braziliaans
 • RUS Russisch
 • SVK Slowaaks
 • SLO Sloveens
 • SPA Spaans
 • SWE Zweeds
 • THA Thai
 • TRK Turks
De naam van hotfix-pakketten voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie bestaat uit drie onderdelen:
 • Een numerieke id van zes tekens
 • Een taalcode van drie tekens (zie hierboven)
 • Een platform-id van één teken ('5' voor Windows 95, '8' voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie en 'M' voor Windows Millennium Edition [ME])
Het pakket voor het installeren van de Amerikaans-Engelse versie van een hotfix voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie die wordt beschreven in Q123456, heeft bijvoorbeeld de naam 123456usa8.exe. Als er een Windows ME-hotfix is ontwikkeld voor hetzelfde probleem, heeft het Japanse pakket dan de naam 123456jpnm.exe.

Informatie over hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie opvragen met Qfecheck.exe

Als u een hotfix voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie installeert, wordt automatisch ook het programma Qfecheck.exe geïnstalleerd. Met dit programma kunt u geïnstalleerde hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie identificeren. Dit gebeurt aan de hand van gegevens die zijn opgeslagen in het register, en met behulp van versiegegevens en een beschrijving van speciaal gecompileerde versies die in de bestanden zelf zijn opgeslagen. U kunt het programma gebruiken om vast te stellen welke hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie op een bepaalde computer zijn geïnstalleerd.

Als u het programma Qfecheck wilt uitvoeren, dubbelklikt u op het bestand Qfecheck.exe in de Windows-map. Het programma heeft een on line Help.

Hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie installeren

Als u een hotfix voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie wilt installeren op een zelfstandige computer, voert u het zelfuitpakkende installatieprogramma uit. Het installatieprogramma voert de volgende bewerkingen uit:
 1. De bestanden die nodig zijn voor de installatie worden uitgepakt in een tijdelijke map. Het betreft hier meestal deze bestanden:
  • De bestanden voor bijgewerkte onderdelen.
  • Het programma Qfecheck (Qfecheck.exe en Qfecheck.hlp).
  • Een INF-bestand voor het verwijderen van de hotfix.
  • Een of meer INF-bestanden voor het uitvoeren van de installatie.
  • Een bestand met een digitale handtekening (.CAT) voor het digitaal ondertekenen van de binaire bestanden van de hotfix (in de meeste situaties).
  • Andere benodigde bestanden voor het zelfuitpakkende installatieprogramma, zoals Advpack.dll, W95inf16.dll en W95inf32.dll.
 2. Met behulp van de ingebouwde Setup-bibliotheek (Advpack.dll) van Windows 98 of Windows 98 Tweede editie wordt de aangegeven hotfix geïnstalleerd volgens de aanwijzingen in het bijgeleverde INF-bestand. Dit INF-bestand bevat aanwijzingen voor het kopiëren van bestanden naar de juiste locatie en het toevoegen van de vereiste registervermeldingen. Sommige installatiepakketten bevatten verschillende INF-bestanden, zodat met één pakket de versie van een bijgewerkt bestand voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie kan worden geïnstalleerd, afhankelijk van de geïnstalleerde versie van Windows 98 of Windows 98 Tweede editie.

  Als er al een nieuwere versie van het bijgewerkte onderdeel is geïnstalleerd, wordt de oudere versie niet geïnstalleerd. Dit proces vindt op de achtergrond plaats.
 3. In de meeste gevallen wordt de digitale handtekening voor de bijgewerkte hotfix-bestanden geregistreerd.
 4. U krijgt een bericht wanneer de update is voltooid en u de computer opnieuw moet opstarten. Wanneer u op OK klikt, worden de tijdelijke bestanden uit stap 1 verwijderd en wordt het installatieprogramma afgesloten.

Hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie verwijderen

In de meeste situaties kunnen hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie eenvoudig en zonder problemen worden verwijderd en vervangen door de oorspronkelijke versies van de bijgewerkte onderdelen. Dit proces kan meestal automatisch worden uitgevoerd met behulp van een INF-bestand dat tijdens de installatie van de hotfix naar een submap van de map Windows\Inf\Qfe is gekopieerd. De naam van dit bestand heeft doorgaans de notatie xxxxx_UN.INF, waarbij xxxxx het numerieke gedeelte is van het Microsoft Knowledge Base-artikel waarin de correctie wordt beschreven. Via dit INF-bestand kunt u de hotfix voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie verwijderen. Klik in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op het bestand en kies Installeren.

Wanneer een hotfix voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie wordt verwijderd, hebt u de oorspronkelijke installatiediskettes of cd's van Windows 98 of Windows 98 Tweede editie nodig. De bijgewerkte bestanden moeten namelijk worden overschreven door de oorspronkelijke versie van de bestanden. U kunt desgewenst ook een alternatieve bestandslocatie opgeven. Als het verwijderen is voltooid, moet u meestal de computer opnieuw opstarten om de wijzigingen door te voeren.

Sommige hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie kunnen niet worden verwijderd. Hotfixes die zijn ontwikkeld om beveiligingsproblemen op te lossen, of problemen waarbij gegevens verloren gaan of beschadigd raken, kunnen niet met de bovenstaande methode worden verwijderd. In het algemeen geldt dit voor alle hotfixes die zijn ontwikkeld voor het oplossen van zeer ernstige problemen. Als u problemen hebt met een dergelijke hotfix, kunt u via de volgende website van Microsoft contact opnemen met Microsoft Product Support Services:

Hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie ophalen

Hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie kunnen in twee hoofdcategorieën worden onderverdeeld: hotfixes die vrij kunnen worden gedownload van on line bronnen en hotfixes die niet vrij toegankelijk zijn en die alleen kunnen worden gedownload na overleg met Microsoft Technical Support.Vrij toegankelijke hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie kunnen worden gedownload via koppelingen in het Microsoft Knowledge Base-artikel waarin het probleem wordt beschreven dat met de hotfix wordt opgelost. Deze hotfixes kunnen soms ook worden gedownload van het Microsoft Downloadcentrum of sites van Windows Update.

Hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie die niet vrij toegankelijk zijn, kunnen alleen worden gedownload nadat er contact is geweest met Microsoft Product Support Services.

Tips voor het opvragen van artikelen uit de Knowledge Base

Informatie over specifieke hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie en problemen die met deze hotfixes worden opgelost, kunt u vinden in de Microsoft Knowledge Base door te zoeken op symptomen van het probleem.

Knowledge Base-artikelen met een beschrijving van updates voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie kunt u vinden door een zoekopdracht uit te voeren op het gewenste product (Windows 98 of Windows 98 Tweede editie) en vervolgens het volgende trefwoord te typen: hotfix.

Als u alle artikelen over een bepaald bijgewerkt onderdeel wilt opvragen, neem dan in de zoekopdracht ook de bestandsnaam van het onderdeel op (typ bijvoorbeeld: foo.vxd).
Referenties
Voor meer informatie over hotfixes voor Windows 95 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
161020 Implementing Windows 95 Updates
Voor meer informatie over hotfixes voor Windows ME klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
295413 General Information About Windows Millennium Edition Hotfixes
Eigenschappen

Artikel-id: 206071 - Laatst bijgewerkt: 04/20/2005 07:37:07 - Revisie: 3.1

Microsoft Windows 98 Tweede editie, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbinfo KB206071
Feedback
did=1&t=">