Hoe gebruik ik opdrachtregelopties in Microsoft Access

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Access 97-versie van dit artikel: 105128.
Gemiddeld: vereist basisvaardigheden op het gebied van macro's, codering en interoperabiliteit.

Dit artikel heeft betrekking op een Microsoft Access-database (.mdb) en een Microsoft Access-project (.adp).

Samenvatting
Wanneer u Microsoft Access start vanuit het menu Start of vanuit een snelmenu, kunt u het opstartproces aanpassen met behulp van parameters voor de opdrachtregel. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde database openen, een macro uitvoeren of een wachtwoord opgeven.
Meer informatie
De volgende tabel bevat de opdrachtregelparameters voor Microsoft Access.
  Parameter  Effect                     Geldt voor  ----------------------------------------------------------------------  database   Open de opgegeven Microsoft Access-      Access-         database of het Microsoft Access-project.   database of         U kunt ook een pad opgeven. Als u met     Access-         Windows 95 werkt, is het standaardpad     project         de map Mijn documenten.  /excl    Open de opgegeven Access-database voor     Alleen         exclusief gebruik. Als u de database      Access-         wilt delen met meerdere gebruikers,      database         laat u deze parameter weg.  /ro     Open de opgegeven Access-database of      Access-         het Access-project voor alleen-lezen.     database of                                Access-                                project  /user    Start Access met de opgegeven -        Alleen        gebruikersnaam.                Access-                                database  /pwd     Start Access met het opgegeven         Alleen         wachtwoord.                  Access-                                database  /profile   Start Access met de opties in het       Access-        opgegeven gebruikersprofiel in plaats van   database of         de standaardregisterinstellingen die werden  Access-         gemaakt tijdens de installatie van Access.   project        Deze parameter vervangt de parameter /ini         die in versies van Access ouder dan Access 97         wordt gebruikt om een initialisatiebestand        op te geven.  /compact   De Access-database comprimeren en       Access-        herstellen of het Access-project dat vóór   database of        de optie /compact staat comprimeren en     Access-        Access vervolgens afsluiten. Als u geen    project        doelbestand opgeeft na de parameter /compact,        wordt het oorspronkelijk bestand vervangen         door het gecomprimeerde bestand. Als u het         bestand wilt comprimeren met een andere naam,         geeft u een doelbestand op. Als u geen pad         opgeeft voor de doeldatabase of het doelproject,         wordt het doelbestand gemaakt in de map         Mijn documenten. In een Access-project wordt         met deze optie het In Access-project         (adp-bestand) gecomprimeerd, maar niet de         SQL Server-database. 	  /repair   De Access-database repareren die is      Alleen         opgegeven vóór de parameter /repair en daarna Access-         Access sluiten In Access 2000 zijn       database         comprimeren en herstellen gecombineerd         in de parameter /compact. De parameter /repair         wordt ondersteund voor achterwaartse         compatibiliteit. 	  /convert   Een Access-database van een oudere       Alleen         versie converteren naar een Access 2000-    Access-        database met een nieuwe naam en daarna     database        Access sluiten. Geef de brondatabase op         voordat u de parameter /convert gebruikt.  /x macro  Access starten en de opgegeven macro      Access-         uitvoeren. Als u een macro wilt uitvoeren   database of         bij het openen van een database, kunt u    Access-         ook een zelfstartende macro uitvoeren.     project  /cmd     Wat hierna op de opdrachtregel         Access-         volgt, is de waarde is die wordt        database of         geretourneerd door de opdracht Command. Deze  Access-         parameter moet de laatste parameter zijn op  project         de opdrachtregel. U kunt ook een puntkomma (;)         gebruiken in plaats van /cmd.  /nostartup  Start Access zonder het opstartvenster     Access-         weer te geven (het tweede dialoog-       database of         venster dat u ziet als u Access start).    Access-                                project  /wrkgrp   Start Access met het opgegeven         Alleen         werkgroepgegevensbestand.           Access-                                database 				

Notes

 • Als u een procedure van Visual Basic for Applications wilt uitvoeren wanneer u een database opent, gebruikt u de actie RunCode in de zelfstartende macro of in de macro die u uitvoert met de opdrachtregelparameter /x. U kunt ook een Visual Basic-procedure uitvoeren wanneer u een database opent door een formulier te maken waarin een Visual Basic-procedure is gedefinieerd voor de gebeurtenis OnOpen. U wijst dit formulier als volgt aan als opstartformulier: klik met de rechtermuisknop in het databasevenster, klik op Opstarten en voer in het vak Formulier/pagina weergeven dat formulier in.
 • Als u op de opdrachtregel een slash (/) of een puntkomma (;) wilt opgeven, typt u dat teken twee keer. Als u bijvoorbeeld het wachtwoord ;mjs/md wilt opgeven op de opdrachtregel, typt u ;;mjs//md achter de opdrachtregelparameter /pwd.
 • Voorbeelden:

  Typ de volgende opdracht in het dialoogvenster Uitvoeren om een Access 2000-database voor exclusief gebruik te openen en de opgegeven macro bij het starten van het programma uit te voeren:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\samples\noordenwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Typ de volgende opdracht in het dialoogvenster Uitvoeren om een Access 2002-database voor exclusief gebruik te openen en de opgegeven macro bij het starten van het programma uit te voeren:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\samples\noordenwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Typ de volgende opdracht in het dialoogvenster Uitvoeren om een Access 2002-database voor exclusief gebruik te openen en de opgegeven macro bij het starten van het programma uit te voeren:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\samples\noordenwind.mdb" /Excl /X Add Products
Referenties
Voor meer informatie over het gebruik van setup /y klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
208488Problemen oplossen met fouten met ongeldige pagina's in Microsoft Access 2000
Voor meer informatie over het gebruik van /Pwd klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
207891Kan de optie /Pwd niet gebruiken bij database met wachtwoordbeveiliging in Access 2000
292302Kan de optie /pwd niet gebruiken bij database met wachtwoordbeveiliging in Access 2002
Voor meer informatie over het gebruik van de opdrachtregelparameters om een te distribueren runtimepakket samen te stellen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
236519Macro's en schakelopties voor snelkoppelingen schrijven in de Package and Deployment Wizard
Voor meer informatie over de parameter /convert klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
319253Met de opdrachtregeloptie /convert wordt database in Access 2002 alleen geconverteerd naar de Access 2000-bestandsindeling
Voor meer informatie over het probleem dat kan optreden bij het openen van de Access-database met een aangepast profiel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
266769Foutbericht bij het starten van Microsoft Access 2000 met aangepast profiel
Voor meer informatie over opdrachtregelparameters, klikt u op Microsoft Access Help in het menu Help, typt u opstartopties in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om de onderwerpen weer te geven.
start up startup
Eigenschappen

Artikel-id: 209207 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 11:05:46 - Revisie: 3.4

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbstartprogram kbopenfile kbhowto kbinfo kbui KB209207
Feedback