Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Hoe gebruik ik opdrachtregelopties in Microsoft Access

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Access 97-versie van dit artikel: 105128.
Gemiddeld: vereist basisvaardigheden op het gebied van macro's, codering en interoperabiliteit.

Dit artikel heeft betrekking op een Microsoft Access-database (.mdb) en een Microsoft Access-project (.adp).

Samenvatting
Wanneer u Microsoft Access start vanuit het menu Start of vanuit een snelmenu, kunt u het opstartproces aanpassen met behulp van parameters voor de opdrachtregel. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde database openen, een macro uitvoeren of een wachtwoord opgeven.
Meer informatie
De volgende tabel bevat de opdrachtregelparameters voor Microsoft Access.
  Parameter  Effect                     Geldt voor  ----------------------------------------------------------------------  database   Open de opgegeven Microsoft Access-      Access-         database of het Microsoft Access-project.   database of         U kunt ook een pad opgeven. Als u met     Access-         Windows 95 werkt, is het standaardpad     project         de map Mijn documenten.  /excl    Open de opgegeven Access-database voor     Alleen         exclusief gebruik. Als u de database      Access-         wilt delen met meerdere gebruikers,      database         laat u deze parameter weg.  /ro     Open de opgegeven Access-database of      Access-         het Access-project voor alleen-lezen.     database of                                Access-                                project  /user    Start Access met de opgegeven -        Alleen        gebruikersnaam.                Access-                                database  /pwd     Start Access met het opgegeven         Alleen         wachtwoord.                  Access-                                database  /profile   Start Access met de opties in het       Access-        opgegeven gebruikersprofiel in plaats van   database of         de standaardregisterinstellingen die werden  Access-         gemaakt tijdens de installatie van Access.   project        Deze parameter vervangt de parameter /ini         die in versies van Access ouder dan Access 97         wordt gebruikt om een initialisatiebestand        op te geven.  /compact   De Access-database comprimeren en       Access-        herstellen of het Access-project dat vóór   database of        de optie /compact staat comprimeren en     Access-        Access vervolgens afsluiten. Als u geen    project        doelbestand opgeeft na de parameter /compact,        wordt het oorspronkelijk bestand vervangen         door het gecomprimeerde bestand. Als u het         bestand wilt comprimeren met een andere naam,         geeft u een doelbestand op. Als u geen pad         opgeeft voor de doeldatabase of het doelproject,         wordt het doelbestand gemaakt in de map         Mijn documenten. In een Access-project wordt         met deze optie het In Access-project         (adp-bestand) gecomprimeerd, maar niet de         SQL Server-database. 	  /repair   De Access-database repareren die is      Alleen         opgegeven vóór de parameter /repair en daarna Access-         Access sluiten In Access 2000 zijn       database         comprimeren en herstellen gecombineerd         in de parameter /compact. De parameter /repair         wordt ondersteund voor achterwaartse         compatibiliteit. 	  /convert   Een Access-database van een oudere       Alleen         versie converteren naar een Access 2000-    Access-        database met een nieuwe naam en daarna     database        Access sluiten. Geef de brondatabase op         voordat u de parameter /convert gebruikt.  /x macro  Access starten en de opgegeven macro      Access-         uitvoeren. Als u een macro wilt uitvoeren   database of         bij het openen van een database, kunt u    Access-         ook een zelfstartende macro uitvoeren.     project  /cmd     Wat hierna op de opdrachtregel         Access-         volgt, is de waarde is die wordt        database of         geretourneerd door de opdracht Command. Deze  Access-         parameter moet de laatste parameter zijn op  project         de opdrachtregel. U kunt ook een puntkomma (;)         gebruiken in plaats van /cmd.  /nostartup  Start Access zonder het opstartvenster     Access-         weer te geven (het tweede dialoog-       database of         venster dat u ziet als u Access start).    Access-                                project  /wrkgrp   Start Access met het opgegeven         Alleen         werkgroepgegevensbestand.           Access-                                database 				

Notes

 • Als u een procedure van Visual Basic for Applications wilt uitvoeren wanneer u een database opent, gebruikt u de actie RunCode in de zelfstartende macro of in de macro die u uitvoert met de opdrachtregelparameter /x. U kunt ook een Visual Basic-procedure uitvoeren wanneer u een database opent door een formulier te maken waarin een Visual Basic-procedure is gedefinieerd voor de gebeurtenis OnOpen. U wijst dit formulier als volgt aan als opstartformulier: klik met de rechtermuisknop in het databasevenster, klik op Opstarten en voer in het vak Formulier/pagina weergeven dat formulier in.
 • Als u op de opdrachtregel een slash (/) of een puntkomma (;) wilt opgeven, typt u dat teken twee keer. Als u bijvoorbeeld het wachtwoord ;mjs/md wilt opgeven op de opdrachtregel, typt u ;;mjs//md achter de opdrachtregelparameter /pwd.
 • Voorbeelden:

  Typ de volgende opdracht in het dialoogvenster Uitvoeren om een Access 2000-database voor exclusief gebruik te openen en de opgegeven macro bij het starten van het programma uit te voeren:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\samples\noordenwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Typ de volgende opdracht in het dialoogvenster Uitvoeren om een Access 2002-database voor exclusief gebruik te openen en de opgegeven macro bij het starten van het programma uit te voeren:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\samples\noordenwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Typ de volgende opdracht in het dialoogvenster Uitvoeren om een Access 2002-database voor exclusief gebruik te openen en de opgegeven macro bij het starten van het programma uit te voeren:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\samples\noordenwind.mdb" /Excl /X Add Products
Referenties
Voor meer informatie over het gebruik van setup /y klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
208488Problemen oplossen met fouten met ongeldige pagina's in Microsoft Access 2000
Voor meer informatie over het gebruik van /Pwd klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
207891Kan de optie /Pwd niet gebruiken bij database met wachtwoordbeveiliging in Access 2000
292302Kan de optie /pwd niet gebruiken bij database met wachtwoordbeveiliging in Access 2002
Voor meer informatie over het gebruik van de opdrachtregelparameters om een te distribueren runtimepakket samen te stellen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
236519Macro's en schakelopties voor snelkoppelingen schrijven in de Package and Deployment Wizard
Voor meer informatie over de parameter /convert klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
319253Met de opdrachtregeloptie /convert wordt database in Access 2002 alleen geconverteerd naar de Access 2000-bestandsindeling
Voor meer informatie over het probleem dat kan optreden bij het openen van de Access-database met een aangepast profiel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
266769Foutbericht bij het starten van Microsoft Access 2000 met aangepast profiel
Voor meer informatie over opdrachtregelparameters, klikt u op Microsoft Access Help in het menu Help, typt u opstartopties in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om de onderwerpen weer te geven.
start up startup
Eigenschappen

Artikel-id: 209207 - Laatst bijgewerkt: 07/16/2013 03:41:00 - Revisie: 3.4

 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • kbstartprogram kbopenfile kbhowto kbinfo kbui KB209207
Feedback