Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Gegevens in twee kolommen vergelijken om dubbele items op te sporen in Excel

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel worden twee methoden beschreven om gegevens in twee werkbladkolommen in Microsoft Excel te vergelijken om dubbele items op te sporen.
Meer informatie

Methode 1: Een werkbladformule gebruiken

Ga als volgt te werk als u een werkbladformule wilt gebruiken om de gegevens in twee kolommen te vergelijken:
 1. Start Excel.
 2. Voer op een nieuw werkblad de volgende gegevens in (laat kolom B leeg):
  A1: 1   B1:   C1: 3A2: 2   B2:   C2: 5A3: 3   B3:   C3: 8A4: 4   B4:   C4: 2A5: 5   B5:   C5: 0					
 3. Typ de volgende formule in cel B1:
  =IF(ISERROR(MATCH(A1,$C$1:$C$5,0)),"",A1)
 4. Selecteer de cellen B1:B5.
 5. Wijs in Microsoft Office Excel 2003 en in eerdere versies van Excel in het menu Bewerken de optie Doorvoeren aan en klik op Omlaag.

  In Microsoft Office Excel 2007 en Excel 2010 klikt u in de groep Bewerken op Doorvoeren en vervolgens op Omlaag.

  Het aantal dubbele items wordt weergegeven in kolom B, zoals in het volgende voorbeeld:
    A1: 1   B1:   C1: 3  A2: 2   B2: 2   C2: 5  A3: 3   B3: 3   C3: 8  A4: 4   B4:   C4: 2  A5: 5   B5: 5   C5: 0					

Methode 2: Een Visual Basic-macro gebruiken

Microsoft verstrekt deze code zonder enige expliciete of impliciete garantie, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal VBScript, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. U kunt desgewenst contact opnemen met Microsoft Product Support Services voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Microsoft Product Support Services is echter niet bereid de voorbeelden aan te passen om extra functionaliteit toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke eisen voldoen. Als u een Visual Basic-macro wilt gebruiken om de gegevens in twee kolommen te vergelijken, gaat u als volgt te werk:
 1. Start Excel.
 2. Druk op ALT+F11 om de Visual Basic-editor te openen.
 3. Klik in het menu Invoegen op Module.
 4. Voer de volgende code in op het modulewerkblad:
  Sub Find_Matches()  Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant  ' Stel CompareRange in op het bereik waarmee u de selectie  ' wilt vergelijken.  Set CompareRange = Range("C1:C5")  ' Opmerking Als het vergelijkingsbereik zich in een andere werkmap  ' of een ander werkbalk bevindt, gebruikt u de volgende syntaxis.  ' Set CompareRange = Workbooks("Book2"). _  '  Worksheets("Sheet2").Range("C1:C5")  '  ' Doorloop elke cel in de selectie en vergelijk deze met  ' elke cel in CompareRange.  For Each x In Selection    For Each y In CompareRange      If x = y Then x.Offset(0, 1) = x    Next y  Next xEnd Sub					
 5. Druk op Alt+F11 om terug te keren naar Excel.
 6. Voer de volgende gegevens in (laat kolom B leeg):
  A1: 1   B1:   C1: 3A2: 2   B2:   C2: 5A3: 3   B3:   C3: 8A4: 4   B4:   C4: 2A5: 5   B5:   C5: 0					
 7. Selecteer het bereik A1:A5.
 8. Wijs in Excel 2003 en in eerdere versies van Excel in het menu Extra de optie Macro aan en klik op Macro's.

  Klik in Excel 2007 en Excel 2010 op het tabblad Ontwikkelaars en klik vervolgens in de groep Code op Macro.
 9. Klik op Find_Matches en klik op Uitvoeren.
Het aantal dubbele items wordt weergegeven in kolom B. De bijbehorende aantallen worden naast de eerste kolom weergegeven, zoals hierna wordt weergegeven:
  A1: 1   B1:   C1: 3  A2: 2   B2: 2   C2: 5  A3: 3   B3: 3   C3: 8  A4: 4   B4:   C4: 2  A5: 5   B5: 5   C5: 0				
match data XL2003 XL2007 XL2010
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 213367 - Laatst bijgewerkt: 04/26/2013 17:26:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

 • kbdtacode kbhowto kbprogramming KB213367
Feedback