Excel: Cellen tellen die formules, tekst of getallen bevatten

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In Microsoft Excel kunt u het aantal cellen in een werkblad tellen die formules, tekst of getallen bevatten. Dit doet u door via het dialoogvenster Selecteren speciaal de cellen te selecteren en vervolgens een macro uit te voeren waarmee het aantal geselecteerde cellen wordt geteld.
Meer informatie
De door Microsoft gebruikte programmeervoorbeelden dienen uitsluitend ter illustratie. Microsoft verleent dan ook geen enkele impliciete of expliciete garantie met betrekking tot deze voorbeelden. Er gelden geen impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enigerlei andere garanties. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertalen VBScript en VBA, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. U kunt desgewenst contact opnemen met Microsoft Productondersteuning voor uitleg over de functie van een bepaalde procedure. Microsoft Productondersteuning is echter niet bereid de voorbeelden aan te passen om extra functies toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke wensen voldoen. Als u nog niet zoveel programmeerervaring hebt, kunt u desgewenst contact opnemen met een Microsoft Certified Partner. Als u meer informatie wilt over Microsoft Certified Partners, bezoekt u de volgende website van Microsoft:Voor meer informatie over de beschikbare ondersteuningsopties en hoe u contact kunt opnemen met Microsoft, bezoekt u de volgende website:

Cellen selecteren

U kunt als volgt formules, tekst of getallen selecteren:
 1. Klik in het menu Bewerken op Ga naar en klik vervolgens op de knop Speciaal.
 2. Als u alle formules wilt selecteren, klikt u in het dialoogvenster Selecteren speciaal op Formules en schakelt u vervolgens de selectievakjes Getallen, Tekst, Logische waarden en Fouten in. Als u tekst wilt selecteren, kiest u de optie Constanten en schakelt u vervolgens alleen het selectievakje Tekst in. Als u getallen wilt selecteren, kiest u de optie Constanten en schakelt u vervolgens alleen het selectievakje Getallen in.

Geselecteerde cellen tellen met VBA-code

Gebruik de volgende procedure om het aantal cellen in de selectie te tellen en het resultaat weer te geven in een bericht:
Sub Count_Selection()  Dim cell As Object  Dim count As Integer  count = 0  For Each cell In Selection    count = count + 1  Next cell  MsgBox count & " item(s) selected"End Sub				
U kunt deze procedure toewijzen aan een opdrachtknop in het werkblad om het aantal geselecteerde items met één muisklik weer te geven.
XL2000 xl2001 xl2002 xl97 xl98
Eigenschappen

Artikel-id: 213507 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 12:13:42 - Revisie: 2.2

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2001 voor Mac, Microsoft Excel 98 voor Macintosh

 • kbnosurvey kbarchive kbdtacode kbhowto kbprogramming KB213507
Feedback