Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Excel 2000: Open alle gekoppelde werk mappen Macro

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:213647
Samenvatting
In Microsoft Excel schrijft u een Microsoft Visual Basic for Applications(macroSubprocedure) om alle werk mappen die zijn gekoppeld aan een geopende werkmap te openen. Dit artikel bevat een voorbeeld macro om dit te bereiken.
Meer informatie
Microsoft biedt program meer voorbeelden ter illustratie alleen, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeer taal worden opgespoord en met de hulp programma's die worden gebruikt bent voor het maken en waarmee fouten in procedures. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen helpen verklaren de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zal deze voorbeelden om extra functionaliteit of samens tellen van procedures om te voldoen aan uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Voorbeeld Visual Basic-Procedure

  Sub OpenLinkedWorkbooks()   Dim Links As Variant   ' Obtain an array for the links to Excel workbooks   ' in the active workbook.   Links = ActiveWorkbook.LinkSources(xlExcelLinks)   ' If the Links array is not empty then open each   ' linked workbook. If the array is empty, then   ' display an error message.   If Not IsEmpty(Links) Then     For i = 1 To UBound(Links)      Workbooks.Open Links(i)     Next i   Else     MsgBox "This workbook does not contain any links " & _      "to other workbooks"   End If  End Sub				
Excel 2000 koppelen

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 213647 - Laatst bijgewerkt: 02/28/2011 02:01:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB213647 KbMtnl
Feedback