Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Tildes en jokertekens zoeken en vervangen in Excel

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Klik op 321819 voor een Microsoft Excel voor Macintosh-versie van dit artikel.
Samenvatting
In Microsoft Excel wordt de tilde (~) gebruikt als markering om aan te geven dat het volgende teken moet worden verwerkt als een letterlijk teken. Wanneer u klikt op Zoeken of Vervangen in het menu Bewerken om een tilde (~), een sterretje (*) of een vraagteken (?) te zoeken of te vervangen, moet het teken worden voorafgegaan door een tilde (~).

Opmerking Als u een tilde wilt zoeken of vervangen in een werkblad, moet u een dubbele tilde (~~) typen.
Meer informatie

Voorbeeld 1: Getallen zoeken en vervangen

Voor het vervangen van jokertekens (*) in een numerieke waarde in een werkbladcel voert u de stappen in het volgende voorbeeld uit:
 1. Typ 494** in cel A1.
 2. Selecteer cel A1.
 3. Klik op Vervangen in het menu Bewerken.
 4. Typ ~* in het vak Zoeken naar (druk op TILDE en druk op STERRETJE).
 5. Typ 2 in het vak Vervangen door.
 6. Klik op Vervangen.
In cel A1 wordt nu 49422 weergegeven.

Opmerkingen
 • Wanneer u klikt op Alles vervangen, wordt de wijziging in het hele werkblad doorgevoerd. Klikt u op Vervangen, dan wordt alleen de actieve cel gewijzigd en blijft het dialoogvenster Vervangen geopend.
 • Wanneer u een sterretje zonder tilde typt in het vak Zoeken naar, worden alle items vervangen door een 2. Het sterretje wordt behandeld als een jokerteken. 494** wordt dan 2.

Voorbeeld 2: Een tilde zoeken en vervangen

Voor het vervangen van een tilde in een Excel-werkbladcel voert u de stappen in het volgende voorbeeld uit:
 1. Typ Micros~1.xls in cel A1.
 2. Selecteer cel A1.
 3. Klik op Vervangen in het menu Bewerken.
 4. In het vak Zoeken naar typt u:
  ~~
 5. In het vak Vervangen door typt u:
  oft
 6. Klik op Alles vervangen.
In cel A1 wordt nu Microsoft1.xls weergegeven.
Referenties
Voor meer informatie over het zoeken en vervangen van jokertekens klikt u op Microsoft Excel Help in het menu Help. Typ jokertekens die u kunt gebruiken om tekst of getallen te zoeken in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klik op Zoeken om het onderwerp weer te geven.
Eigenschappen

Artikel-id: 214138 - Laatst bijgewerkt: 12/12/2005 16:13:00 - Revisie: 3.1

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbhowto kbui KB214138
Feedback