Het hulpprogramma Histogram gebruiken in Excel

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Excel 98-versie van dit artikel: 189519. (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

Samenvatting
Met het hulpprogramma Histogram van het Analysis ToolPak in Microsoft Office Excel kunt u gegevens analyseren en in een histogram (een kolomdiagram met frequentiegegevens) weergeven. Als u een histogram wilt maken, moet u de gegevens in twee kolommen op het werkblad indelen. Deze kolommen moeten invoergegevens en verzamelingsnummers bevatten. Invoergegevens zijn de gegevens die u wilt analyseren met behulp van het hulpprogramma Histogram. Verzamelingsnummers zijn de getallen die de intervallen vertegenwoordigen die u door het hulpprogramma Histogram wilt laten gebruiken voor het meten van de invoergegevens in de gegevensanalyse.

Wanneer u het hulpprogramma Histogram gebruikt, telt Excel het aantal gegevenspunten in elke gegevensverzameling. Een gegevenspunt wordt opgenomen in een bepaalde gegevensverzameling als het getal groter is dan de laagste grens en gelijk is aan of kleiner is dan de hoogste grens voor de gegevensverzameling. Als u het verzamelbereik weglaat, wordt er een reeks gelijkmatig verdeelde verzamelingen gemaakt tussen de minimum- en maximumwaarden van de invoergegevens.

De uitvoer van de histogramanalyse wordt in een nieuw werkblad (of een nieuwe werkmap) weergegeven en bevat een histogramtabel en een kolomdiagram van de gegevens in de histogramtabel.

U moet controleren of de invoegtoepassing Analysis ToolPak is geïnstalleerd voordat u het hulpprogramma Histogram gebruikt.

Controleren of de invoegtoepassing Analysis ToolPak is geïnstalleerd

Ga als volgt te werk om te controleren of de invoegtoepassing Analysis ToolPak is geïnstalleerd:


Excel 2010
 1. Klik in het menu Bestand op Opties.

  Excel 2013:  Excel 2010:

 2. Klik in het navigatiedeelvenster op Invoegtoepassingen.


 3. Klik in de lijst Beheren op Excel-invoegtoepassingen en klik vervolgens op Zoeken.
 4. Controleer in het dialoogvenster Invoegtoepassingen of onder Beschikbare invoegtoepassingen het selectievakje Analysis ToolPak is ingeschakeld en klik vervolgens op OK.  Opmerking De invoegtoepassing Analysis ToolPak wordt alleen in het dialooogvenster Invoegtoepassingen weergegeven als deze op de computer is geïnstalleerd. Als Analysis ToolPak niet wordt weergegeven in het dialoogvenster Invoegtoepassingen, voert u Microsoft Excel Setup uit en voegt u dit onderdeel toe aan de lijst met geïnstalleerde items.
Excel 2007
 1. Klik op de Microsoft Office-knop en klik op Opties voor Excel.

 2. Klik in het navigatiedeelvenster op Invoegtoepassingen.

 3. Selecteer in de lijst Beheren de optie Excel-invoegtoepassingen en klik vervolgens op Zoeken.
 4. Controleer in het dialoogvenster Invoegtoepassingen of onder Beschikbare invoegtoepassingen het selectievakje Analysis ToolPak is ingeschakeld en klik vervolgens op OK.

Excel 2003 en eerdere versies van Excel
 1. Open het menu Extra en klik op Invoegtoepassingen.
 2. Controleer in het dialoogvenster Invoegtoepassingen of onder Beschikbare invoegtoepassingen het selectievakje Analysis ToolPak is ingeschakeld en klik vervolgens op OK.  Opmerking De invoegtoepassing Analysis ToolPak wordt alleen in het dialooogvenster Invoegtoepassingen weergegeven als deze op de computer is geïnstalleerd. Als Analysis ToolPak niet wordt weergegeven in het dialoogvenster Invoegtoepassingen, voert u Microsoft Excel Setup uit en voegt u dit onderdeel toe aan de lijst met geïnstalleerde items.

Een histogramtabel maken

Ga als volgt te werk om een histogramtabel te maken:
 1. Kopieer en plak de volgende gegevens in een nieuw werkblad.
  8720
  2740
  4560
  6280
  3
  52
  20
  43
  74
  61
 2. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  • Klik in Excel 2013, Excel 2010 of Excel 2007 op het tabblad Gegevens in de groep Analyse op Gegevensanalyse.


  • Klik in Excel 2003 en eerdere versies van Excel in het menu Extra op Gegevensanalyse.
 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensanalyse op Histogram en klik vervolgens op OK.


 4. Typ A1:A10 in het vak Invoerbereik.


 5. Typ B1:B4 in het vak Verzamelbereik.
 6. Klik bij Uitvoeropties op Nieuw werkblad, schakel het selectievakje Grafiek maken in en klik vervolgens op OK.
Excel genereert een nieuwe werkmap met een histogramtabel en een ingesloten grafiek.

Op basis van de voorbeeldgegevens uit stap 1 ziet de histogramtabel er uit als de volgende tabel:
  A1: Verzamelbereik   B1: Frequentie  A2: 20   B2:    2  A3: 40   B3:    1  A4: 60   B4:    3  A5: 80   B5:    3  A6: Meer  B6:    1				
De grafiek is een kolomdiagram op basis van de gegevens in deze histogramtabel. In dit voorbeeld bevat de verzameling die overeenkomt met gegevenswaarden van 0 tot en met 20 twee gegevenspunten: 3 en 20.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
214029 Data Analysis-hulpprogramma's gebruiken voor gegroepeerde bladen
ATP Tool Pack Toolpack histo XL 2003 XL2007 XL2010 XL2013 Excel 2003 Excel2007 Excel2010 Excel2013
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 214269 - Laatst bijgewerkt: 07/16/2013 03:43:00 - Revisie: 2.1

Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

 • kbfunctions kbfuncstat kbaddin kbhowtomaster kbsmbportal KB214269
Feedback