INFO: Visual Studio 6. 0 servicepack 2 Leesmij

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 214591
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
De Microsoft Visual Studio 6. 0 Service Pack 2 Leesmij-bestand bevat dede volgende secties:
 • Overzicht.
 • Installatie.
 • Opmerkingen over correcties.
 • Meer informatie zoeken.
Meer informatie
Overzicht

Microsoft Visual Studio 6. 0 Service Pack 2 bekende binaire adressenbugs compatibiliteit met bepaalde runtime-bestanden in VisualStudio 6. 0. Dit servicepack bevat ook alle bronbestanden en fout opsporingversies van Microsoft Visual C++ runtime-onderdelen voor Visual C++ontwikkelaars.

Afgesloten voordat u dit servicepack installeert, alle Visual Studiotoepassingen. Dit servicepack installeren als u hebt bijgewerkt ofeen van de toepassingen in Visual Studio om ervoor te zorgen dat u hebt gewijzigdde meest recente oplossingen.

Microsoft Visual Studio 6. 0 Service Pack 2 is met inbegrip van Service Pack1.


Installatie

Plaats de cd in uw computer installeren van het servicepackCd-rom-station. Voer Setup uit vanaf de hoofdmap van het servicepack. Setupde taal van uw besturings systeem detecteert en voer een van dede volgende instellingen:

  \fra\setup (French)  \deu\setup (German)  \enu\setup (English)  \jpn\setup (Japanese)  \esp\setup (Spanish)  \kor\setup (Korean)  \chs\setup (Simplified Chinese)  \cht\setup (Traditional Chinese)  \ita\setup (Italian)				
Als uw taalinstelling niet in deze lijst, de Engelse versie van Setupwordt uitgevoerd.


Bepalen van de bestanden die door Setup wordt geïnstalleerd

Setup installeert niet alle bestanden die zijn opgenomen in dit servicepack op uwcomputer. Als er een kopie van het bestand op uw computer of als debestand op uw computer is recenter dan de in de servicePack Setup werkt het bestand op uw computer.


Eerder gewijzigde bestanden bijwerken

Is voornamelijk Setup welke bestanden bepaalt moeten worden vervangen door deversie-informatie in een bestand bronnen. Echter, sommige bestanden, zoalstekstbestanden en binaire bestanden, hebben geen gegevens bron. In dezegevallen, gebruikt Setup het tijds tempel om te bepalen welke bestanden moeten wordenvervangen.Als u het tijds tempel van een van de onderdelen voor Visual Studio hebt gewijzigdtekstbestanden of bestanden die geen versie gegevens en vervolgens Setup kunnenDeze bestanden niet vervangen. De bronbestanden en headerbestanden zijn voorbeelden van mogelijkebestanden die u hebt gewijzigd.


Bepaling van de geschiedenis van de Update van de producten op basis van bestandVersies

Om te bepalen welke updates zijn aangebracht sinds het uitbrengen van eenproduct, moet u het versienummer van de eigenschappen van controlereneen of meer bestanden.De status van een product kunt vasts tellen van de update als volgt:

 1. Kijk in de tabel hieronder om te bepalen welk bestand u wilt onderzoeken.In sommige gevallen moet u mogelijk meer dan één bestand om te bepalenvolledig van het product updategeschiedenis.
 2. Voor elk bestand, rechter muis knop op het bestand in Windows Verkenner en klik opEigenschappen.
 3. Klik op het tabblad versie en vergelijk de versie weer gegeven met dede versie in de tabel.

De volgende tabel staan de developer tools die zijn bijgewerkt inDeze Visual Studio 6. 0 servicepack. Bevat ook de belangrijkste bestanden u moetversiegegevens te controleren.
  Product       Files      Release    Version on SP2  ----------------------------------------------------------------  Visual Studio 6.0  Oleaut32.dll  2.30.4261   2.40.4268            Olepro32.dll  5.00.4261   5.00.4268            Asycfilt.dll  2.30.4261   2.40.4268            Stdole2.tlb   2.30.4261   2.40.4268  Visual Basic 6.0  Msvbvm60.dll  6.00.8176   6.00.8268  Visual C++ 6.0   Afxodlgs.h            Arccore.cpp            Ctlinplc.cpp            Dlgcore.cpp            Dlgprnt.cpp            Libcmt.lib            Libcmtd.lib            Libcmtd.pdb            Mfc42.dll    6.00.8168.0  6.00.8267.0            Mfc42.lib            Mfc42.map            Mfc42.pdb            Mfc42d.dll   6.00.8168.0  6.00.8267.0            Mfc42d.lib            Mfc42d.map            Mfc42d.pdb            Mfc42u.dll   6.00.8168.0  6.00.8267.0            Mfc42u.lib            Mfc42u.map            Mfc42u.pdb            Mfc42ud.dll   6.00.8168.0  6.00.8267.0            Mfc42ud.lib            Mfc42ud.map            Mfc42ud.pdb            Mfcd42d.dll   6.00.8168.0  6.00.8267.0            Mfcd42d.lib            Mfcd42d.map            Mfcd42d.pdb            Mfcd42ud.dll  6.00.8168.0  6.00.8267.0            Mfcd42ud.lib            Mfcd42ud.map            Mfcd42ud.pdb            Mfcn42d.dll   6.00.8168.0  6.00.8267.0            Mfcn42d.lib            Mfcn42d.map            Mfcn42d.pdb            Mfcn42ud.dll  6.00.8168.0  6.00.8267.0            Mfcn42ud.lib            Mfcn42ud.map            Mfcn42ud.pdb            Mfco42d.dll   6.00.8168.0  6.00.8267.0            Mfco42d.lib            Mfco42d.map            Mfco42d.pdb            Mfco42ud.dll  6.00.8168.0  6.00.8267.0            Mfco42ud.lib            Mfco42ud.map            Mfco42ud.pdb            Mfcs42.lib            Mfcs42.pdb            Mfcs42d.lib            Mfcs42d.pdb            Mfcs42u.lib            Mfcs42u.pdb            Mfcs42ud.lib            Mfcs42ud.pdb            Msvcrt.dll   6.00.8168.0  6.00.8337.0            Msvcrt.lib            Msvcrt.pdb            Msvcrtd.dll   6.00.8168.0  6.00.8337.0            Msvcrtd.lib            Msvcrtd.pdb            Nafxcw.lib            Nafxcw.pdb            Nafxcwd.lib            Nafxcwd.pdb            Oledlgs2.cpp            Strftime.c            Uafxcw.lib            Uafxcw.pdb            Uafxcwd.lib            Uafxcwd.pdb            Viewcore.cpp            Winfrm.cpp            Sbheap.c*            Malloc.c*            Free.c*            Expand.c*            Heapinit.c*            Delete.cpp*            New.cpp*            Realloc.c*            Calloc.c*            Heapmin.c*            Msize.c*            Heapchk.c*            Dbgheap.c*            Winheap.h*  Visual J++ 6.0   Msjavx86.exe   5.00.2922 5.00.3161            Classd.exe    5.00.2922 5.00.3161            Classr.exe    5.00.2922   5.00.3161            Msvj98.dll    6.00.8169 6.01.8349            Msvj98ui.dll   6.00.8167 6.01.8349            Jvc.exe     6.00.8167 6.00.8343            Applet on HTML.vjp            COM Control.vjp            Console Application.vjp				

De Visual Studio 6. 0 servicepack verwijderen

Het servicepack worden niet onafhankelijk van Visual Studio verwijderd. Naareen hulp programma Visual Studio 6. 0 service pack updates zoals verwijderenVisual C++, moet u het hulp programma verwijderen. De service pack-updates zijnMet deze verwijderd. De hulp middelen zonder de updates vervolgens opnieuw.
Opmerkingen over correcties


Vaste problemen met Visual C++

De volgende problemen met Visual C++ zijn gecorrigeerd met Service Pack 2 enook zijn gecorrigeerd met Service Pack 1.

Problemen met Microsoft Foundation Classes (MFC):

193099FIX: CDialog::Create() ReturnsIncorrect waarde EndDialog wordt aangeroepen
193272Correctie: Het MFC niet CallCPrintDialog::OnInitDialog
193102FIX: Assert Appui1.cpp regel 215in MFC SDI/MDI-toepassing
192942FIX: Oproep tot CWnd::MoveWindowcauses stackoverloop
193100FIX: CString seri ali satie CausesAccess fout

CRT-problemen:
193509FIX: Uitzondering wanneer Callingstrftime() functie

De volgende problemen verholpen in Service Pack 2, maar nietin Service Pack 1 opgelost.

MSVCRT.DLL is gewijzigd zodat deze naast de Visual C++ 5. 0-heapde heap Visual C++ 6. 0 voor een betere compatibiliteit. Visual C++ 6. 0toepassingen, blijven de heap van Visual C++ 6. 0 en pre-Visual gebruikenDe heap Visual C++ 5. 0 wordt C++ 6. 0-toepassingen worden gebruikt.

CRT-problemen:

Heap compatibiliteitsproblemen zoals beschreven in de volgende twee kennisBase-artikelen:

190536PRB: Ongeldige pagina inMsvcrt.dll
194550PRB: Vrij geheugen meerdere TimesMay veroorzaakt een toegangs fout

Wanneer u Service Pack 2 installeert, verschillende van de CRT heap-beheer van bestandenworden overschreven door de bijgewerkte bestanden die de code voor zowel bevat deVisual C++ 6. 0 heap en de Visual C++ 5. 0-heap. Als u nodig hebt om te bouwende statische bibliotheken van Visual C++ 6. 0 de heap code van Visual C++ 5. 0 wordenopgenomen in de statische bibliotheek. Het zal niet worden gebruikt. De Visual C++ 5. 0heap is toegevoegd aan deze release voor mogelijke compatibiliteitsproblemen kuntdoor op de bovenstaande problemen ontstaan. Als u niet dat de Visual C++ wilt5. 0-code moeten worden opgenomen in de gegenereerde statische bibliotheek, moet u het opnieuw makende bibliotheek met de oorspronkelijke code die is uitgebracht met Visual C++6. 0.

De kleine blok heap-bronbestanden in de voorgaande lijst Visual C++ 6. 0met een sterretje zijn gemarkeerd. Let dat de bronbestanden van de lijstDe PDB bestanden voor de dll-versie van de heap overeenkomen en komen niet overeende statische CRT-bibliotheken die niet zijn bijgewerkt in dit servicepack.Als u fout opsporing in de statische CRT-bibliotheken, moet u recopy deoorspronkelijke CRT-bronbestanden van de product-CD.

Opgelost probleem van Visual Basic

De volgende Visual Basic-probleem is opgelost met Service Pack 2 en wasook opgelost met Service Pack 1.
 • Een run time fout kan optreden in gecompileerde VBA-code wanneer detoepassing gebruikt meer dan acht in-process COM-DLL's.
Als uw toepassingen van het Web op setup runtime-onderdelen downloadenHoud er rekening mee dat de volgende bestanden zijn gewijzigd met dit servicepack:

 • Msvbvm60.cabVbrun60.cabOleaut.cab

Vaste problemen met automatisering

Het volgende run time probleem is opgelost met Service Pack 2 en wasook opgelost met Service Pack 1:
 • In een niet-toegewezen matrix doorgeven voor een SAFEARRAY parameter alleen-outeen late-gebonden methode mislukt aanroep.

Bijgewerkte Visual J++-bestanden

In reactie op de automatiserings problemen eerder opgemerkt, MicrosoftVirtual machine bestanden zijn bijgewerkt. Deze wijziging zal worden toegepast op beideop de computer waar Visual J++ geïnstalleerd, en ook naar de Visual J++ isdistributie map zodat Visual J++-toepassingen die zijnverspreid zullen ook de bijgewerkte bestanden voor automatisering.

Installeren en gebruiken van de bijgewerkte versies van de kern klassebestanden van Microsoft VM, uitvoerenClassd.exe of Classr.

Dit servicepack bevat de vereiste Visual J++-bestanden die nodig zijn om te voldoenmet de uitgegeven door Ronald beoordelen van Federal District Hof prejudiciële vraagH. Whyte. Deze wijzigingen zijn niet opgenomen in Visual Studio 6. 0-ServicePack 1. Lees voor meer informatie in uw Visual \vj98\extwarn.txtStudio map of Ga naar http://msdn.microsoft.com/visualj

Meer informatie zoeken

Voor meer gedetailleerde informatie over de Visual Studio-problemen die worden opgelostZie de Microsoft Knowledge Base-artikelen beschikbaar in dit servicepackbij:

http://support.Microsoft.com/support


Bouwt een query Visual Studio Service Pack:
 1. Kies "Alle producten" in de lijst.
 2. Het type zoekopdracht naar "Keywords".
 3. Voer een van de volgende als uw zoekopdracht:
    kbvs600sp2  kbvs600sp2bug  kbvs600sp2fix					

 4. Klik op "Zoeken".
Zie de website van Visual Studio voor de meest recente product gegevensbij:
Referenties
Opmerking: Deze verwijzing maakt geen deel uit van de oorspronkelijke tekst leesmij-bestand van de productrelease:

Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

197298INFO: Microsoft Visual Studio Service Packs: wat, waar, waarom

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 214591 - Laatst bijgewerkt: 01/11/2015 02:27:14 - Revisie: 3.0

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbinfo kbvs600sp2fix kbmt KB214591 KbMtnl
Feedback