Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Methode waarmee Windows compatibiliteit met ACPI vaststelt

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL216573
Klik op 314088 voor een Microsoft Windows XP-versie van dit artikel.
Samenvatting
In dit artikel wordt de procedure beschreven waarmee Windows de ACPI-functie (Advanced Configuration and Power Interface) installeert en inschakelt.
Meer informatie

Het bestand Txtsetup.sif

Het bestand Txtsetup.sif bevat informatie die gebruikt wordt voor het detecteren en installeren van apparaten tijdens de tekstmodus van Setup. Als in dit bestand geen vermelding voor een apparaat wordt gevonden, wordt het apparaat niet geïnstalleerd tijdens het tekstmodus-gedeelte van een Windows-installatie.

Het bestand Txtsetup.sif bevat drie secties voor detectie en installatie van ACPI:
  • [ACPIOptions]
  • [GoodACPIBios]

ACPI-configuratie in het BIOS

Een ACPI-systeem bestaat uit een reeks van tien tabellen. Deze tien tabellen definiëren de apparaten die in het systeem aanwezig zijn en de mogelijkheden van deze apparaten met betrekking tot configuratie en energiebeheer. Deze tabellen worden tijdens het opstarten opgebouwd door het systeem-BIOS. Als het systeem wordt opgestart, wordt gezocht naar specifieke vermeldingen in twee van deze tabellen (de tabel FACP [Fixed ACPI Description] en de tabel RSDT [Root System Description]) om vast te stellen of het systeem compatibel is met ACPI. Deze informatie wordt uit de tabellen opgehaald in de vorm van een OEM ID, OEM TABLE ID, OEM REVISION en CREATOR REVISION. Als deze tabellen niet aanwezig zijn of als de informatie in de bovengenoemde descriptoren ongeldig is, wordt ervan uitgegaan dat het systeem niet compatibel is met ACPI en wordt de oude HAL (Hardware Abstraction Layer) geïnstalleerd.

Het volgende is een voorbeeld van de FACP-tabel:
OEM ID = "COMPAQ"OEM Table ID = "FACPTBL"OEM Revision = "432"Creator Revision = "1"				
Een voorbeeld van de RSDT-tabel voor deze vermelding is:
OEM Table ID = "CPQB01B"				

Naast deze informatie wordt de datum van het BIOS gelezen.

De ACPI-configuratie vaststellen

De informatie die in deze tabellen wordt gevonden, wordt vergeleken met de vermeldingen in het bestand Txtsetup.sif. Op basis van deze informatie wordt uitgegaan van de volgende veronderstellingen en worden acties uitgevoerd:

Als het systeem-BIOS zich in de niet-compatibele BIOS-lijst bevindt, wordt de ACPI HAL niet geïnstalleerd. Als het BIOS zich niet in de niet-compatibele BIOS-lijst bevindt en als de datum van het BIOS later is dan 1-1-99, wordt ervan uitgegaan dat het BIOS compatibel is en wordt de ACPI HAL geïnstalleerd. Als de datum vroeger is dan 1-1-99, wordt de informatie in de tabel vergeleken met de compatibele BIOS-lijst. Als het BIOS in de lijst voorkomt, wordt de ACPI HAL geïnstalleerd.

Een BIOS verschijnt in de niet-compatibele BIOS-lijst omdat bekend is dat dit BIOS instabiliteit in het systeem veroorzaakt als ACPI HAL wordt gebruikt. De ernst van deze instabiliteit kan variëren van hardware die niet juist werkt tot vastlopen van het systeem en gegevensverlies. Het is derhalve niet raadzaam om de aanbevelingen in deze lijst te negeren. Dat geldt ook voor systemen die niet als ACPI-compatibel worden waargenomen. Als de gegevens in de tabelkop onnauwkeurig zijn, kan worden aangenomen dat de nauwkeurigheid van de apparaatconfiguratiegegevens in deze tabellen eveneens twijfelachtig is. Bij instabiliteit van het systeem die wordt veroorzaakt door het overschrijven van de standaard ACPI-instellingen, kan Microsoft u uitsluitend behulpzaam zijn bij een volledig nieuwe installatie van het besturingssysteem. De schade die veroorzaakt wordt door een onjuist of onvolledig ACPI BIOS kan niet worden hersteld door een upgrade-installatie. Mocht het echter noodzakelijk zijn om deze instellingen te overschrijven, dan kan de volgende informatie u daarbij helpen:

In de sectie [ACPIOptions] vindt u de vermeldingen ACPIEnable en ACPIBiosDate. De vermelding ACPIBiosDate levert de datum vanaf wanneer een BIOS als compatibel wordt beschouwd. De standaardinstelling voor deze vermelding is 1-1-1999. De vermelding ACPIBiosDate biedt weinig soelaas bij het forceren van een ACPI-installatie. De drie mogelijke waarden voor de vermelding ACPIEnable bepalen de wijze van detectie en installatie van ACPI:
  • 0: ACPI wordt uitgeschakeld bij de installatie, ongeacht het systeem-BIOS
  • 1: ACPI wordt ingeschakeld bij de installatie als een ACPI BIOS aanwezig is
  • 2: ACPI wordt ingeschakeld op basis van de lijst GoodACPIBios en de ACPIBiosDate
De standaardinstelling is 2.

Als u de standaardinstelling wilt overschrijven en een ACPI-installatie wilt forceren, opent u het bestand Txtsetup.sif (op Setup-schijf 1) en wijzigt u de waarde voor ACPIEnable in 1. Sla het bestand op en start de installatie opnieuw.

Opmerking ACPI-functionaliteit is relatief nieuw en er worden voortdurend nieuwe functies toegevoegd door BIOS- en systeemfabrikanten. Als een bepaalde functionaliteit ontbreekt waarvan u denkt dat deze aanwezig moet zijn of wanneer u ongewoon gedrag ondervindt met een BIOS dat dateert van na 1-1-1999 (of een BIOS dat vermeld wordt in de compatibele BIOS-lijst), informeert u bij de fabrikant van het systeem of de meest recente BIOS-revisie is geïnstalleerd.

ACPI vereist wel aanwezigheid van bepaalde nieuwe hardware, zoals een SMBus of een I2c-compatibele bus en andere items. Als deze hardware ontbreekt, kan dit ertoe leiden dat het systeem geen ACPI-functionaliteit biedt. Als u wilt weten waarom uw systeem nog geen update heeft die deze functionaliteit kan bieden, raadpleegt u de fabrikant van uw systeem of moederbord.
Eigenschappen

Artikel-id: 216573 - Laatst bijgewerkt: 12/20/2005 16:40:13 - Revisie: 3.0

  • Microsoft Windows® 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • kbenv kbhardware kbinfo KB216573
Feedback