Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Internet Explorer 5 van de computer verwijderen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL217344
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u Internet Explorer 5 van de computer kunt verwijderen.
Meer informatie
Voordat u Internet Explorer 5 verwijdert, moet u alle actieve programma's afsluiten. Als u wilt weten welke problemen er kunnen optreden als u Internet Explorer 5 verwijdert zonder eerst alle actieve programma's af te sluiten, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
165646 Program Settings Lost After Internet Explorer Setup or Uninstall
U kunt Internet Explorer 4 niet op dezelfde manier verwijderen als Internet Explorer 5. Internet Explorer 4 kan alleen handmatig worden verwijderd. Als u wilt weten hoe u Internet Explorer 4 handmatig kunt verwijderen, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
174265 How to Uninstall Internet Explorer 4.0
De informatie in dit artikel is alleen van toepassing op Microsoft Internet Explorer 5 voor Windows 95 en Windows NT 4.0.Als u Internet Explorer 5 wilt verwijderen in Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows NT 4.0, volgt u de onderstaande procedure.

OPMERKING: voor het installeren en verwijderen van Internet Explorer 5 in Windows NT hebt u beheerdersrechten nodig. U moet onder andere over beheerdersrechten beschikken wanneer u de computer voor het eerst weer opstart na het installeren of verwijderen van Internet Explorer 5.

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Software en klik op het tabblad Installeren en verwijderen.
 3. Klik in de lijst met geïnstalleerde programma's op Microsoft Internet Explorer 5 en Internet-werkset en klik vervolgens op Toevoegen/Verwijderen.
 4. Klik op De vorige Windows-configuratie herstellen. U kunt ook op Geavanceerd klikken om extra onderdelen te verwijderen.
 5. Klik op OK. Het Setup-scherm van Internet Explorer 5 en Internet-werkset wordt weergegeven. Dit gedeelte van Setup wordt aangeduid als de onderhoudsmodus.

 6. Wanneer Setup start, klikt u op OK om de vorige versie van Internet Explorer en de gemeenschappelijke onderdelen terug te zetten. U wordt gevraagd te bevestigen dat u de vorige versie wilt terugzetten. Klik op Ja om het verwijderen te starten. Nadat dit proces is voltooid, klikt u op Windows opnieuw starten zodra dat wordt gevraagd.
OPMERKING: het is mogelijk dat de vermelding 'Microsoft Internet Explorer 5 en Internet-werkset' niet aanwezig is in de lijst met geïnstalleerde programma's op het tabblad Installeren en verwijderen. Raadpleeg in dat geval het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor aanvullende informatie over probleemoplossing:
246548 Internet Explorer 5 and Internet Tools Entry Missing

Bekende problemen bij het verwijderen van Internet Explorer 5

 • Als u Internet Explorer 5 van de computer verwijdert, kan het zijn dat er in Office 97-programma's problemen optreden met betrekking tot Internet-functies. Deze problemen treden alleen op als u Internet Explorer 5 eerder hebt geïnstalleerd dan Office 97.

  Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:
  174431 OFF97: Problems Occur After Removing MS Internet Explorer 4.0

 • Wanneer u Internet Explorer 5 van de computer verwijdert, worden automatisch ook alle certificaten verwijderd die zijn verkregen na de installatie van Internet Explorer 5. Als er nieuwe certificaten zijn toegevoegd na de installatie van Internet Explorer 5, verschijnt er een waarschuwing dat de nieuwe certificaten verloren zullen gaan als u de procedure voortzet. U kunt zelf aangeven of u het verwijderen wilt voortzetten of wilt annuleren. Als u het verwijderen annuleert, kunt u de nieuwe certificaten handmatig naar een bestand exporteren. Certificaten die vóór de installatie van Internet Explorer 5 zijn verkregen, worden niet verwijderd.

 • Bepaalde registervermeldingen en -bestanden worden niet van de computer verwijderd (het is bijvoorbeeld mogelijk dat Microsoft Office 2000 niet meer werkt na het verwijderen van Internet Explorer 5). U kunt dit probleem oplossen door Internet Explorer 5 opnieuw te installeren.
 • Mogelijk worden niet alle onderdelen van de computer verwijderd. Als u afzonderlijke onderdelen wilt verwijderen, dubbelklikt u op Software in het Configuratiescherm. Klik op het programma in de lijst met geïnstalleerde programma's en klik vervolgens op Toevoegen/Verwijderen.
 • Als u Internet Explorer 5 installeert, een programma installeert en Internet Explorer 5 vervolgens weer verwijdert, kan het zijn dat het desbetreffende programma niet meer goed werkt. In dat geval moet u het programma opnieuw installeren.
 • Als u Internet Explorer 5 verwijdert, kan het zijn dat er Internet-pictogrammen achterblijven in programma's als Microsoft Word en Microsoft Excel. Als u op deze pictogrammen klikt, gebeurt er niets omdat er geen browser is geïnstalleerd.

 • Als u Internet Explorer 5 verwijdert, wordt de inhoud van de map met tijdelijke Internet-bestanden gewist.
 • U kunt Internet Explorer 5 niet verwijderen nadat u Microsoft Windows 98 Setup hebt uitgevoerd.

  Als u wilt weten hoe u Internet Explorer kunt verwijderen na de installatie van Windows 98, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  222564Unable to Uninstall Internet Explorer After Windows 98 Setup
  Als u wilt weten hoe u Internet Explorer voor Windows 95 handmatig kunt verwijderen, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  243678How to Manually Uninstall Internet Explorer 5 for Windows 95

Algemene tips voor het oplossen van problemen

Als de onderhoudsmodus van Setup niet werkt of als u Setup niet kunt uitvoeren, volgt u een van de onderstaande methoden:
 • Start de computer in Windows 95 of Windows 98 opnieuw op in de Veilige modus, en verwijder Internet Explorer 5 met behulp van het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Ga als volgt te werk om de computer opnieuw op te starten in de Veilige modus:
 1. Klik achtereenvolgens op Start, Afsluiten, De computer opnieuw opstarten en OK.
 2. Druk op F8 zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' wordt weergegeven. Als u werkt met Windows 98, houdt u CTRL ingedrukt terwijl de computer opnieuw wordt opgestart.
 3. Kies Veilige modus in het opstartmenu en druk op ENTER.
 4. Installeer Internet Explorer 5 opnieuw en verwijder het programma vervolgens van de computer.


Installeer het besturingssysteem en de vorige browser in een nieuwe map. U kunt ook een reservekopie van het volledige systeem op de computer terugzetten, mits u deze kopie hebt gemaakt vóór de installatie van Internet Explorer 5.

Aanvullende informatie

Alle informatie voor het ongedaan maken van de installatie, waaronder de map Uninstall, wordt standaard verborgen. Als u bestanden met informatie voor het ongedaan maken van de installatie wilt bekijken, moet u eerst het kenmerk Verborgen verwijderen met de opdracht ATTRIB.

Hier volgt een lijst van alle mogelijke Internet Explorer-bestanden met informatie voor het ongedaan maken van de installatie. U vindt in deze lijst ook de locatie en een algemene beschrijving van het doel van deze bestanden:

Bestanden in de map Program Files\Internet Explorer:

  Bestandsnaam Beschrijving  ---------------------------------------------------------------------------  Ie5bak.dat  Reservekopieën van basisbestanden die door Internet Explorer 5 	      zijn vervangen  Ie5bak.ini  Lijst met items in het bestand Ie5bak.dat  Ie4regun   Reservekopieën van basisvermeldingen in het register die         door Internet Explorer 5 zijn gewijzigd

Bestanden in de map Program Files\Internet Explorer\Uninstall Information:

  Bestandsnaam Beschrijving  -----------------------------------------------------------------------  Ainf0000   Reservekopieën van registervermeldingen met betrekking tot 	 	      gewijzigde invoegtoepassingen  Ainf0001   Reservekopieën van registervermeldingen met betrekking tot 	  	      gewijzigde invoegtoepassingen  Ainf0002   Reservekopieën van registervermeldingen met betrekking tot 	 	      gewijzigde invoegtoepassingen  Ainf0003   Reservekopieën van registervermeldingen met betrekking tot 	 	      gewijzigde invoegtoepassingen
OPMERKING: een Windows NT 4.0-installatie bevat geen Ainfnnnn-bestanden. In Windows NT 4.0 wordt deze informatie in het register opgeslagen.
  Bestandsnaam      Beschrijving  ---------------------------------------------------------------------------  Ie5bakex.dat      Reservekopieën van VB- en OnLine Service Provider-	 	           bestanden  Ie5bakex.ini      Lijst met bestanden die in het bestand Ie5bakex.dat 		        zijn opgenomen  Ie5extra.dat      Reservekopieën van FTP-mappen en TrueType-						  lettertypebestanden  Ie5extra.ini      Lijst met bestanden die in het bestand Ie5extra.dat 				  zijn opgenomen  mobile Option Pack.dat Reservekopie van abonnementenbeheer en kanalen  mobile Option Pack.ini Lijst met bestanden die in het bestand Mobile Option 				  Pack.dat zijn opgenomen  Mstask.dat       Reservekopieën van Taakbeheer-bestanden  Mstask.ini       Lijst met bestanden die in het bestand Mstask.dat 					  zijn opgenomen
OPMERKING: de volgende bestanden zijn alleen aanwezig als u eerst het onderdeel Windows Desktop Update voor Internet Explorer 4 hebt geïnstalleerd, en daarna Internet Explorer 5 Beta.
  Bestandsnaam  Beschrijving  -----------------------------------------------------------------  Integr~1.dat  Integrated Browser-reservekopie van eerdere shellbestanden  Integr~1.ini  Lijst met bestanden die in het bestand Integrated Browser.dat 			zijn opgenomen
ie5faq remove 5.0
Savybės

Straipsnio ID: 217344 – Paskutinė peržiūra: 03/29/2004 15:33:43 – Peržiūra: 4.0

Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.0

 • kbenv kbfaq kbhowto kbsetup msient msiew95 msiew98 KB217344
Atsiliepimai