Configuratiescherm wordt niet geopend

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u het Configuratiescherm probeert te openen, reageert de computer niet meer of wordt het scherm vernieuwd, waarna het Configuratiescherm niet wordt geopend. U kunt het Configuratiescherm ook niet openen als u de computer opstart in de Veilige modus.
Oorzaak
Dit probleem wordt veroorzaakt door een beschadigd CPL-bestand. Deze bestanden bevatten de hulpprogramma's van het Configuratiescherm.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door de stappen uit te voeren die worden beschreven in de sectie voor het besturingssysteem dat u gebruikt.

Windows 2000

De CPL-bestanden voor Windows 2000 bevinden zich in de map %SystemRoot%\System32. Deze map bevindt zich standaard in de map C:\Winnt\System32.
 1. Maak op het bureaublad een nieuwe map met de naam 'temp' (zonder de aanhalingstekens). Klik hiervoor met de rechtermuisknop op een leeg gebied van het bureaublad, wijs Nieuw aan, klik op Map en typ temp.
 2. Verplaats alle CPL-bestanden uit de map System32 naar de zojuist gemaakte map Temp.
 3. Controleer of het Configuratiescherm wordt geopend. U ziet dat het Configuratiescherm geen pictogrammen meer bevat nadat u alle CPL-bestanden uit de map System32 hebt gehaald.
 4. Plaats de CPL-bestanden één voor één terug in de map System32 en controleer telkens wanneer u een bestand hebt verplaatst of het Configuratiescherm wordt geopend.
 5. Als het Configuratiescherm niet wordt geopend nadat u een CPL-bestand naar de map System32 hebt verplaatst, verwijdert u dit bestand of vervangt u dit bestand door een bekend, goed werkend CPL-bestand.

Aanvullende informatie

U vindt de CPL-bestanden voor Windows 2000 op de cd-rom van Windows 2000. De bestanden bevinden zich in de map i386 en zijn te herkennen aan '.CP_' (zonder de aanhalingstekens).

Ga als volgt te werk om deze bestanden uit te pakken:
 1. Plaats de cd-rom van Windows 2000 in het cd-rom-station.
 2. Klik op Start, kies Uitvoeren, typ cmd in het venster Openen en klik op OK.
 3. Typ de volgende opdracht bij de prompt:
  expand cd-rom-station:\i386\bestandsnaam.cp_ stationsaanduiding:\temp\bestandsnaam.cpl
  Waarbij cd-rom-station de aanduiding van het cd-rom-station is, bestandsnaam de naam van het CPL-bestand is en stationsaanduiding de aanduiding is van het station waar de map Temp zich bevindt (typ bijvoorbeeld expand e:\i386\ncpa.cp_ c:\temp\ncpa.cpl).
Opmerking U kunt ook op elk CPL-bestand dubbelklikken om te controleren of het wordt uitgevoerd. Wanneer u dubbelklikt op een CPL-bestand, wordt het bijbehorende hulpprogramma van het Configuratiescherm uitgevoerd.

Windows NT

De standaardlocatie voor de CPL-bestanden in Windows NT is de map %SystemRoot%\System32.
 1. Maak op het bureaublad een nieuwe map met de naam 'temp' (zonder de aanhalingstekens). Klik hiervoor met de rechtermuisknop op een leeg gebied van het bureaublad, wijs Nieuw aan, klik op Map en typ temp.
 2. Verplaats alle CPL-bestanden uit de map System32 naar de zojuist gemaakte map Temp.
 3. Controleer of het Configuratiescherm wordt geopend. U ziet dat het Configuratiescherm geen pictogrammen meer bevat nadat u alle CPL-bestanden uit de map System32 hebt gehaald.
 4. Plaats de CPL-bestanden één voor één terug in de map System32 en controleer telkens wanneer u een bestand hebt verplaatst of het Configuratiescherm wordt geopend.
 5. Als het Configuratiescherm niet wordt geopend nadat u een CPL-bestand naar de map System32 hebt verplaatst, verwijdert u dit bestand of vervangt u dit bestand door een bekend, goed werkend CPL-bestand.

Aanvullende informatie

U vindt de CPL-bestanden voor Windows NT op de cd-rom van Windows NT. De bestanden bevinden zich in de map i386 en zijn te herkennen aan '.CP_' (zonder de aanhalingstekens).

Ga als volgt te werk om deze bestanden uit te pakken:
 1. Plaats de cd-rom van Windows NT in het cd-rom-station.
 2. Klik op Start, kies Uitvoeren, typ cmd in het venster Openen en klik op OK.
 3. Typ de volgende opdracht bij de prompt:
  expand cd-rom-station:\i386\bestandsnaam.cp_ stationsaanduiding:\temp\bestandsnaam.cpl
  Waarbij cd-rom-station de aanduiding van het cd-rom-station is, bestandsnaam de naam van het CPL-bestand is en stationsaanduiding de aanduiding is van het station waar de map Temp zich bevindt (typ bijvoorbeeld expand e:\i386\ncpa.cp_ c:\temp\ncpa.cpl).
Opmerking U kunt ook op elk CPL-bestand dubbelklikken om te controleren of het wordt uitgevoerd. Wanneer u dubbelklikt op een CPL-bestand, wordt het bijbehorende hulpprogramma van het Configuratiescherm uitgevoerd.

Windows 95 en Windows 98

De CPL-bestanden voor Windows 95 en Windows 98 bevinden zich in de map %SystemRoot\System.
 1. Maak op het bureaublad een nieuwe map met de naam 'temp' (zonder de aanhalingstekens). Klik hiervoor met de rechtermuisknop op een leeg gebied van het bureaublad, wijs Nieuw aan, klik op Map en typ temp.
 2. Verplaats alle CPL-bestanden uit de map System32 naar de zojuist gemaakte map Temp.
 3. Controleer of het Configuratiescherm wordt geopend. U ziet dat het Configuratiescherm geen pictogrammen meer bevat nadat u alle CPL-bestanden uit de map System32 hebt gehaald.
 4. Plaats de CPL-bestanden één voor één terug in de map System32 en controleer telkens wanneer u een bestand hebt verplaatst of het Configuratiescherm wordt geopend.
 5. Als het Configuratiescherm niet wordt geopend nadat u een CPL-bestand naar de map System32 hebt verplaatst, verwijdert u dit bestand of vervangt u dit bestand door een bekend, goed werkend CPL-bestand.

Aanvullende informatie

Alle CPL-bestanden voor Windows 98 bevinden zich in het gecomprimeerde bestand Win98_28.cab, dat op de cd-rom van Windows 98 staat.

Alle CPL-bestanden voor Windows 95 bevinden zich in het gecomprimeerde bestand Win95_11.cab, dat op de cd-rom van Windows 95 staat. Het bestand Inetcpl.cpl bevindt zich echter in het gecomprimeerde bestand Win95_09.cab en het bestand Jetadmin.cpl bevindt zich in het gecomprimeerde bestand Win95_16.cab.

Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor informatie over het uitpakken van bestanden voor Windows 95 of Windows 98:
129605 De oorspronkelijke gecomprimeerde Windows-bestanden uitpakken
Opmerking U kunt ook op elk CPL-bestand dubbelklikken om te controleren of het wordt uitgevoerd. Wanneer u dubbelklikt op een CPL-bestand, wordt het bijbehorende hulpprogramma van het Configuratiescherm uitgevoerd.
hang freeze refresh
Eigenschappen

Artikel-id: 221153 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 13:12:54 - Revisie: 2.1

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB221153
Feedback