Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Het register van Windows 98/ME handmatig terugzetten

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u een reservekopie van het register van Windows 98 of Windows Millennium Edition (ME) terugzet.
Meer informatie
Onder normale omstandigheden kan Windows automatisch registerfouten detecteren en herstellen. Als Windows dit niet kan, kunt u handmatig een eerdere kopie van het register terugzetten. Elke dag wanneer u de computer opstart, maakt Windows een reservekopie van het register en slaat deze op. Er worden standaard vijf eerdere kopieën van het register opgeslagen. Ga als volgt te werk om een van deze eerdere kopieën terug te zetten:
  1. Start de computer op, houd CTRL ingedrukt en kies Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus in het Windows 98-opstartmenu. Als u met Windows ME werkt, start u de computer op met de opstartschijf.
  2. Typ cd\windows\command bij de opdrachtprompt en druk op ENTER. Hierbij is windows de naam van de map waarin Windows is geïnstalleerd.

  3. Bij de opdrachtprompt C: typt u scanreg /restore en drukt u op ENTER.
  4. Selecteer het eerdere register dat u wilt terugzetten en druk op ENTER. Opmerking Bij een goed functionerend register wordt het woord 'Started' weergegeven naast de datum.

  5. Wanneer het bericht wordt weergegeven dat u een goed functionerend register hebt teruggezet, drukt u op ENTER om de computer opnieuw op te starten.
Referenties
Voor meer informatie over het hulpprogramma Windows Registercontrole raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

183887 Beschrijving van het hulpprogramma Windows Registercontrole (Scanreg.exe)
98
Eigenschappen

Artikel-id: 221512 - Laatst bijgewerkt: 12/15/2004 23:07:16 - Revisie: 1.2

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbenv kbhowto KB221512
Feedback