Logboekregistratie voor Windows Installer inschakelen

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Windows XP-versie van dit artikel: 314852.
Samenvatting
Windows bevat een logboekregistratieservice die via het register kan worden geactiveerd, voor het uitvoeren van diagnoses voor problemen met Windows Installer. In dit artikel wordt beschreven hoe u deze logboekregistratieservice kunt inschakelen.

Opmerking De registervermelding in dit artikel is geldig voor alle Windows-besturingssystemen.
Meer informatie
Voor Windows Installer kunt u logboekregistratie inschakelen met als doel probleemoplossing voor het installeren van softwarepakketten. U kunt de logboekregistratie inschakelen door sleutels en waarden toe te voegen aan het register. Nadat u de vermeldingen hebt toegevoegd en ingeschakeld, kunt u de installatie die problemen heeft opgeleverd opnieuw uitvoeren, waarbij Windows Installer de voortgang bijhoudt en deze post in de map Temp. De bestandsnaam van het nieuwe logboek is een willekeurige naam, maar begint met de letters 'Msi' en eindigt op de extensie .LOG. Typ de volgende regel bij een opdrachtprompt om de locatie van de map Temp te vinden:

cd %temp%
Als u de logboekregistratie van Windows Installer door ons wilt laten in- of uitschakelen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft om dit zelf te doen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
De logboekregistratie van Windows Installer inschakelenDe logboekregistratie van Windows Installer uitschakelen


Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem zich voordoet.

Dit probleem zelf oplossen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows

Logboekregistratie van Windows Installer inschakelen

Als u zelf de logboekregistratie van Windows Installer wilt inschakelen, opent u het register met Regedit.exe en maakt u het volgende pad en de volgende sleutels:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Reg_SZ: Logging
Waarde: voicewarmupx
De letters in het waardeveld kunnen een willekeurige volgorde hebben. Met elke letter wordt een andere modus voor logboekregistratie ingeschakeld. De daadwerkelijke functie voor elke letter is als volgt voor MSI versie 1.1:
v - Uitgebreide uitvoer
o - Berichten met betrekking tot onvoldoende schijfruimte
i - Statusberichten
c - Initiële UI-parameters
e - Alle foutberichten
w - Niet-fatale waarschuwingen
a - Opstarten van acties
r - Records voor specifieke acties
m - Informatie over onvoldoende geheugen of kritieke fouten
u - Aanvragen door gebruikers
p - Terminaleigenschappen
+ - Toevoegen aan bestaand bestand
! - Elke regel naar het logboekbestand doorsturen
x - Extra foutopsporingsgegevens. De markering 'x' is alleen beschikbaar op Windows Server 2003 en latere besturingssystemen, en op het MSI-distributiepakket versie 3.0 en latere versies van het MSI-distributiepakket.

'*' - Jokerteken; alle informatie in het logboek registreren, met uitzondering van de opties v en x. Geef '/l*vx' op om de opties v en x op te nemen.
Opmerking Gebruik de logboekregistratie alleen voor probleemoplossing en schakel deze vervolgens uit, omdat het gebruik een negatieve invloed kan hebben op systeemprestaties en schijfruimte. Elke keer dat u het onderdeel Software gebruikt in het Configuratiescherm, wordt een nieuw Msi*.log-bestand gemaakt.

Logboekregistratie voor Windows Installer inschakelen met groepsbeleid

U kunt logboekregistratie met groepsbeleid inschakelen door het gewenste beleid voor de organisatie-eenheid of de mapgroep te bewerken. Vouw Computerconfiguratie uit onder Groepsbeleid, vouw Beheersjablonen uit, vouw Windows-onderdelen uit en selecteer Windows Installer.

Dubbelklik op Logboekregistratie en klik op Ingeschakeld. Voer in het vak Logboekregistratie de opties in waarvoor u registratie wilt inschakelen. Het logboekbestand, Msi.log, wordt opgeslagen in de map Temp van het systeemvolume.

Raadpleeg de Help bij Windows voor meer informatie over logboekregistratie voor MSI. Zoek naar 'msi-logboekregistratie' en selecteer 'Beheeropties voor computers via groepsbeleid'.

Opmerking De markering 'x' is alleen beschikbaar op Windows Server 2003 en latere besturingssystemen, en op het MSI-distributiepakket versie 3.0 en latere versies van het MSI-distributiepakket.
voicewarmup repareren corrigeren
Eigenschappen

Artikel-id: 223300 - Laatst bijgewerkt: 11/10/2010 12:39:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V

  • kbenv kbhowto kbfixme kbmsifixme KB223300
Feedback