Procedure: DFS-configuratiegegevens verwijderen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL224384
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.

IN DEZE TAAK


BELANGRIJK: dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Zie het Help-onderwerp 'Het register herstellen' in Regedit.exe of 'Een registersleutel herstellen' in Regedt32.exe voor meer informatie.
Samenvatting
DFS-configuratiegegevens worden op Windows 2000-servers en -domeincontrollers opgeslagen in het register en in Active Directory. Soms kan het nuttig zijn om deze gegevens van de computer te halen. In dit artikel wordt beschreven hoe u de DFS-configuratiegegevens in het register en in Active Directory kunt verwijderen. WAARSCHUWING: een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.


Terug naar begin

DFS-toegangspunten met fouttolerantie

 1. Typnet stop dfsbij een MS-DOS-prompt om de DFS-service te stoppen.
 2. Start Register-editor en verwijder de volgende registersleutels:
  1. Verwijder de map Volumes en alle submappen onder de map HKLM\SOFTWARE\Microsoft\DfsHost.
  2. Verwijder alle submappen onder de map HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DfsDriver\LocalVolumes. Laat de map LocalVolumes intact.
 3. Klik in de module Active Directory: gebruikers en computers op Geavanceerd in het menu Beeld. Open de map met de DFS-configuratie in de systeemmap. Verwijder het DFS-toegangspunt in het rechterdeelvenster.

  DFS-configuratiegegevens kunnen ook uit Active Directory worden verwijderd met behulp van LDAP of Adsiedit.msc. Voor een computer in het domein A.COM met fouttolerant DFS-toegangspunt met de naam DFSFT, typt u het volgende LDAP-pad: CN=DFS-Configuration,CN=System,DC=A,DC=COM.
 4. Start opnieuw de DFS-service die u in stap 1 hebt beëindigd.

Terug naar begin

Zelfstandige DFS-toegangspunten en Windows 2000 Cluster Server-computers


 1. Typnet stop dfsbij een MS-DOS-prompt om de DFS-service te stoppen.
 2. Start Register-editor en verwijder de volgende registersleutels:
  1. Verwijder de map Volumes en alle submappen onder de map HKLM\SOFTWARE\Microsoft\DfsHost.
  2. Verwijder alle submappen onder de map HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DfsDriver\LocalVolumes. Laat de map LocalVolumes intact.
 3. Start opnieuw de DFS-service die u in stap 1 hebt beëindigd.

Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 224384 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 13:44:21 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbenv KB224384
Feedback