Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Beschrijving van het hulpprogramma Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL224420
Samenvatting
In dit artikel wordt het hulpprogramma Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows (versie 4.0) beschreven, dat op de website van Windows Update beschikbaar is voor computers met Windows 98 en Windows 98 Tweede editie.

Voor Windows 2000-computers waren er eerdere versies van het hulpprogramma Meldingsbericht bij belangrijke updates beschikbaar. De functie Automatische updates is nu beschikbaar voor computers met Windows 2000, Windows ME en Windows XP. Voor meer informatie over de functie Automatische updates in Microsoft Windows Millennium Edition klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
268331 Beschrijving van de functie Automatische updates in Windows Millennium Edition (ME)
Voor meer informatie over de functie Automatische updates in Microsoft Windows 2000 en Microsoft Windows XP klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
294871 Beschrijving van de functie Automatische updates in Windows
Meer informatie
Nadat u het hulpprogramma Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows hebt geïnstalleerd op een computer met Windows 98 of Windows 98 Tweede editie, controleert dit hulpprogramma standaard elke 5 minuten of er een internetverbinding actief is. Op dat moment wordt er echter geen verbinding met de Windows Update-website gemaakt. Het programma Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows controleert of er een verbinding met internet actief is. Als dit het geval is, maakt het programma Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows een verbinding met de Windows Update-website en wordt het volgende bericht weergegeven als er updates worden gevonden:
Meldingsbericht bij belangrijke updates van Microsoft

Er zijn nieuwe belangrijke updates beschikbaar voor uw computer. U wordt aangeraden deze updates nu te installeren.

Als u meer informatie wilt of als u deze updates wilt installeren, klikt u op Belangrijke updates weergeven. Op de Windows Update-site wordt u geholpen bij het installatieproces.

Als u de installatie 24 uur wilt uitstellen, klikt u op Later waarschuwen. Als u morgen verbinding maakt met het Internet, wordt het bericht weergegeven. Het wordt echter afgeraden het installeren van belangrijke updates uit te stellen.
Als er na een uur controleren geen verbinding met internet wordt gedetecteerd, controleert Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows nog maar één keer per uur.

Als de controle op belangrijke updates slaagt, controleert Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows de eerstvolgende 24 uur niet meer of er een internetverbinding actief is. Als Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows bijvoorbeeld op belangrijke updates controleert en die blijken niet beschikbaar te zijn (een controle "op de achtergrond") of als er een controle wordt uitgevoerd en u geeft belangrijke updates weer, controleert Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows de eerstkomende 24 uur niet meer of er een internetverbinding actief is. Als tijdens het controleren op beschikbare updates een fout optreedt, controleert Meldingsbericht bij belangrijke updates opnieuw gedurende een uur om de 5 minuten of er een internetverbinding actief is en wordt de gebruikelijke procedure voortgezet tot deze slaagt.

Opmerking Problemen die zich in de hier beschreven situatie voordoen, zijn niet altijd evident. Er kan bij deze procedure bijvoorbeeld tijdens het verbinden storing op de lijn optreden en er kunnen andere dingen gebeuren waar u geen controle over hebt. Als u de optie Later waarschuwen kiest of op de X klikt om het dialoogvenster te sluiten, controleert Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows 24 uur lang niet of er een internetverbinding actief is.

Als het dialoogvenster Meldingsbericht bij belangrijke updates van Microsoft open wordt gelaten en u geen actie onderneemt, wordt er geen verbinding met de Windows Update-website gemaakt en wordt er niet meer gecontroleerd of er een internetverbinding actief is zolang u niet een van de volgende acties in het dialoogvenster kiest:
 • U kiest ervoor om te controleren of er belangrijke updates beschikbaar zijn.
 • U kiest ervoor om later gewaarschuwd te worden.
 • U kiest ervoor om het dialoogvenster te sluiten.

Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows installeren of verwijderen

U kunt Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows installeren via de website van Windows Update:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op Zoeken naar updates.
 3. Onder Te installeren updates selecteren klikt u op Windows 98 en Windows 98 Tweede editie.
 4. Klik op Toevoegen om de aanbevolen update van Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows te selecteren en klik op Updates weergeven en installeren.
 5. Klik op Nu installeren.

  Opmerking U kunt Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows verwijderen met behulp van het onderdeel Software, zoals hieronder beschreven.
U kunt Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows verwijderen via het onderdeel Software:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Software.
 3. Klik op Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Microsoft Windows.
 4. Klik op Toevoegen/Verwijderen.

Veelgestelde vragen over Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows

Vraag: Wordt Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows opnieuw ingesteld als ik de computer opnieuw opstart?
Antwoord: Nee, als Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows op een pauze van 24 uur is ingesteld, wordt het hulpprogramma niet opnieuw ingesteld wanneer u de computer afsluit of opnieuw opstart. Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows houdt namelijk een tijdsregistratie in het register bij die u niet kunt wijzigen zonder de BIOS-systeemklok aan te passen. Tenzij u de tijd in het BIOS wijzigt, blijft de tijdstempel van 24 uur van kracht tot deze verlopen is.

Vraag: Kan ik het geplande gedrag van Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows wijzigen?
Antwoord: Nee, als de geplande taak wordt gewijzigd, stelt het hulpprogramma de eerstvolgende keer dat Meldingsbericht bij belangrijke updates voor Windows wordt uitgevoerd de standaardinstellingen weer in. Er is met opzet voor deze werking gekozen, om ervoor te zorgen dat u stipt over updates op de hoogte wordt gebracht.
cun notify system tray task scheduler manager wucrtupd.exe
Savybės

Straipsnio ID: 224420 – Paskutinė peržiūra: 05/16/2011 14:08:00 – Peržiūra: 7.0

Microsoft Windows Update

 • kbproductlink kbpubtypekc kbmsccsearch kbenv kbinfo KB224420
Atsiliepimai