Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Groepsbeleid opnieuw toepassen met Secedit.exe

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL227448
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Als een beheerder een groepsbeleidobject wijzigt, wordt de wijziging aangebracht op een domeincontroller (meestal de Windows-domeincontroller met de rol FSMO (Flexible Single Master Operation) voor de primaire domeincontroller). De wijziging wordt via Active Directory- en SYSVOL-replicatie naar andere domeincontrollers gerepliceerd. Met bepaalde intervallen wordt door de domeincontrollers en clients gecontroleerd of er wijzigingen voor de groepsbeleidobjecten bestaan. Als er wijzigingen worden gevonden, worden deze toegepast.

Als het groepsbeleid onmiddellijk opnieuw moet worden geëvalueerd en moet worden toegepast, kunt u dit proces met een opdracht activeren.Als u meer informatie zoekt over de standaardintervallen waarmee groepsbeleid op de achtergrond wordt vernieuwd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
203607Procedure: de standaardvernieuwingsinterval van het groepsbeleid aanpassen
Meer informatie
Als u de toepassing Groepsbeleid op de lokale computer wilt activeren, typt u het volgende bij een opdrachtprompt:
secedit /refreshpolicy machine_policy
Als u de toepassing Groepsbeleid wilt activeren voor de gebruiker die zich momenteel heeft aangemeld, typt u het volgende bij een opdrachtprompt:
secedit /refreshpolicy user_policy
Als de groepsbeleidobjecten waardoor de omgeving voor de gebruiker wordt gedefinieerd niet zijn gewijzigd sinds het groepsbeleid het laatst is toegepast, worden de groepsbeleidobjecten gewoonlijk overgeslagen en niet nogmaals toegepast. Als u echter /enforce opgeeft op de opdrachtregel, wordt het beleid opnieuw toegepast, ook als de groepsbeleidobjecten die op de computer of gebruiker van toepassing zijn, niet zijn gewijzigd. Een voorbeeld van de opdrachtregel in deze context ziet er als volgt uit:
secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce
Nadat Windows 2000 de aanvraag heeft geaccepteerd, wordt de volgende tekst voor de gebruiker weergegeven:
Groepsbeleiddoorgifte van het domein is voor deze computer geïnitieerd. Het kan een paar minuten duren voordat het doorgeven is voltooid. Controleer het toepassingslogboek op fouten, als die zijn opgetreden.


Als u meer informatie zoekt over het nieuwe opdrachtregelhulpprogramma Gpupdate.exe, dat in Microsoft Windows XP en Microsoft Windows Server 2003 de schakeloptie /refreshpolicy in Secedit.exe in Windows 2000 vervangt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
298444Een beschrijving van het hulpprogramma voor updates van het groepsbeleid
Eigenschappen

Artikel-id: 227448 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 14:02:37 - Revisie: 4.0

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv KB227448
Feedback