Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Windows maakt mogelijk gebruik van de syntaxis 'signature()' in het bestand Boot.ini

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL227704
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Nadat u Windows hebt geïnstalleerd, is het mogelijk dat de ARC-padvermelding (Advanced RISC Computing) in het bestand Boot.ini begint met de syntaxis 'signature()'. Bijvoorbeeld:
signature(8b467c12)disk(1)rdisk(0)partition(2)\winnt="description"
De syntaxis 'signature()' wordt alleen gebruikt in de volgende situaties:
  • Het systeem-BIOS of de controller die als host fungeert voor de opstartpartitie waarop Windows is geïnstalleerd, biedt geen ondersteuning voor INT-13 Extensions of heeft de optie INT-13 Extensions uitgeschakeld. De partitie waarop Windows is geïnstalleerd is bovendien groter dan ~7,8 gigabytes (GB) of het cilindernummer waarmee de partitie wordt beëindigd is hoger dan 1024.
  • Het station waarop u Windows hebt geïnstalleerd, is verbonden met een SCSI-controller waarvoor het BIOS is uitgeschakeld. Daardoor kunnen er geen INT13 BIOS-aanroepen worden gebruikt tijdens de opstartprocedure.
Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
242518 Lange pauze tijdens het opstarten van Windows 2000
Meer informatie
De syntaxis 'signature()' is gelijk aan de syntaxis 'scsi()', maar wordt in plaats van de syntaxis 'scsi()' gebruikt om de Plug en Play-architectuur in Windows te ondersteunen. Omdat Windows een Plug en Play-besturingssysteem is, kan het SCSI-controllernummer elke keer anders zijn wanneer Windows wordt gestart. Dat is met name het geval als u nieuwe SCSI-controllerhardware toevoegt nadat Setup is voltooid.

Met de syntaxis Signature() wordt Ntldr geïnstrueerd om het station te zoeken waarvan de schijfhandtekening overeenkomt met de waarde tussen haakjes, ongeacht het SCSI-controllernummer waaraan het station is gekoppeld.

De waarde voor 'signature()' wordt opgehaald uit de MBR (Master Boot Record) van de fysieke schijf. Deze unieke hexadecimale waarde wordt naar de MBR geschreven tijdens het Setup-gedeelte dat in tekstmodus wordt uitgevoerd, of is geschreven door een installatie van Microsoft Windows NT versie 4.0 of lager.

Opmerking Als de schijfhandtekening in de MBR wordt overschreven (bijvoorbeeld door een virus) of gewijzigd (beschadigd) en niet meer overeenkomt met de waarde voor 'signature()' in het bestand Boot.ini file, worden de volgende foutberichten weergegeven wanneer u de computer opstart:
Windows 2000 kan niet worden gestart door een hardwareconfiguratieprobleem met de vaste schijf van de computer. De geselecteerde opstartdiskette kan niet worden gelezen. Controleer het opstartpad en de schijfhardware. Raadpleeg de documentatie van Windows voor meer informatie over de hardwareconfiguratie van de schijf. U vindt ook meer informatie in de documentatie bij de hardware.
-of-
Windows kan niet worden gestart vanwege een probleem met betrekking tot de opstartconfiguratie van ARC-firmware: de ARC-naam voor HAL en systeempaden is niet correct gegenereerd. Raadpleeg de documentatie bij Windows voor meer informatie over de ARC-configuratie. U vindt ook meer informatie in de documentatie bij de hardware.
Als een van deze foutberichten wordt weergegeven, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor een mogelijke oplossing van het probleem:
119467 Een opstartdiskette maken voor een NTFS- of FAT-partitie
Omdat de syntaxis Signature() de syntaxis Scsi() vervangt, geldt ook hiervoor dat een bestand met de naam Ntbootdd.sys in de basismap van de systeempartitie aanwezig moet zijn om de SCSI-controller bij het opstarten aan te roepen. Dit bestand is het specifieke apparaatstuurprogramma van de SCSI-minipoort voor de SCSI-adapter waarmee u opstart. De naam is gewijzigd in Ntbootdd.sys en het bestand is in de hoofdmap van het systeemstation geplaatst.

Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over ARC-namen in het bestand Boot.ini:
102873 Boot.ini en ARC-naamgevingsconventies voor paden en het gebruik hiervan
Eigenschappen

Artikel-id: 227704 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 14:03:55 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB227704
Feedback