Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Office 2000: Interne fout 2343 tijdens de installatie

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL228668
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
BELANGRIJK: dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Zie het Help-onderwerp 'Het register herstellen' in Regedit.exe of 'Een registersleutel herstellen' in Regedt32.exe voor meer informatie.
Symptomen
Bij het installeren van Office kan het volgende foutbericht worden weergegeven:

Interne fout 2343: neem contact op met productondersteuning voor hulp.
gevolgd door:
Installatie is voortijdig beëindigd vanwege een fout.
Oorzaak
Dit probleem kan de volgende oorzaken hebben:
 • U hebt Lotus Notes verwijderd. -of-

 • -of- Lotus Notes is geïnstalleerd maar het Windows-register of het bestand Win.ini bevat onjuiste vermeldingen voor Lotus Notes.
Wanneer u Lotus Notes verwijdert, worden bepaalde vermeldingen in het Windows-register en het bestand Win.ini niet door het Uninstall-programma verwijderd.

Dit probleem treedt uitsluitend op als u Lotus Notes hebt verwijderd of als Lotus Notes niet juist is geïnstalleerd. Office wordt met succes geïnstalleerd als op het systeem een intacte en juist geïnstalleerde versie van Lotus Notes aanwezig is.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen met de volledige versie van Microsoft Office 2000 Service Release 1/1a (SR-1/SR-1a).

U kunt een set cd's met de volledige versie van Microsoft Office 2000 SR-1/SR-1a bestellen tegen een minimale vergoeding plus verzendkosten. U kunt deze cd-set bestellen via de Microsoft Order Desk op (800) 360-7561. U moet daarbij een aankoopbewijs van een detailhandelsversie van Microsoft Office 2000 kunnen overleggen.

U kunt ook een van de volgende methoden gebruiken:

Methode 1: Wijzig de naam van het bestand Notes.ini

U kunt het verschijnen van dit foutbericht voorkomen door de naam van het bestand Notes.ini tijdelijk te wijzigen.
 • In Microsoft Windows 95 en Windows 98 bevindt dit bestand zich in de volgende map:
  %systeemhoofdmap%\system
  waarbij %systeemhoofdmap% het station en pad voor de installatie van uw systeem is.
 • In Microsoft Windows NT 4.0 bevindt dit bestand zich in de volgende map:
  %systeemhoofdmap%\system32
  waarbij %systeemhoofdmap% het station en pad voor de installatie van uw systeem is.
Als methode 1 niet werkt, kunt u een van de volgende methoden proberen.

OPMERKING: als de naam van het bestand Notes.ini wordt gewijzigd, werkt Lotus Notes niet meer. Na de installatie van Office 2000 moet u de oorspronkelijke naam van het bestand Notes.ini herstellen.

Methode 2: Download en gebruik het hulpprogramma voor het herstellen van interne fout 2343

Microsoft heeft een hulpprogramma waarmee u dit probleem tijdelijk kunt omzeilen. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over dit hulpprogramma:
234435 OFF2000: Utility to Repair Internal Error 2343
Als u dit hulpprogramma niet wilt gebruiken, kunt u ook een van de volgende methoden gebruiken om het probleem tijdelijk te omzeilen.

Methode 3: Als Lotus Notes niet is geïnstalleerd

U moet eerst de resterende Lotus Notes-vermeldingen uit het bestand Win.ini verwijderen. Voordat u de onderstaande stappen uitvoert, moet u een reservekopie maken van het bestand Win.ini in de map Windows.

Ga als volgt te werk om het bestand Win.ini te wijzigen:
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ het volgende in het vak Openen: Win.ini .
 2. Klik op OK.
 3. Ga naar de sectie [Extensions] in het bestand Win.ini. Verwijder de volgende vermeldingen uit de sectie [Extensions]:
  nsf=c:\notes\Notes.exe ^.nsf
  ns3=c:\notes\Notes.exe ^.ns3
  nsg=c:\notes\Notes.exe ^.nsg
  nsh=c:\notes\Notes.exe ^.nsh
  ns2=c:\notes\Notes.exe ^.ns2
  ntf=c:\notes\Notes.exe ^.ntf
  OPMERKING: als Lotus Notes is geïnstalleerd in een andere map dan de standaardmap (c:\notes), geven deze vermeldingen het pad aan waar Lotus Notes is geïnstalleerd.

 4. : als Lotus Notes is geïnstalleerd in een andere map dan de standaardmap (c:\notes), geven deze vermeldingen het pad aan waar Lotus Notes is geïnstalleerd. Ga naar de sectie [LotusMail] in het bestand Win.ini. Verwijder de volgende vermeldingen uit de sectie [LotusMail]:
  Application=Notes
  Program=c:\notes\Notes.exe NoDialogs
  OPMERKING: als Lotus Notes is geïnstalleerd in een andere map dan de standaardmap (c:\notes), geven deze vermeldingen het pad aan waar Lotus Notes is geïnstalleerd.

 5. : als Lotus Notes is geïnstalleerd in een andere map dan de standaardmap (c:\notes), geven deze vermeldingen het pad aan waar Lotus Notes is geïnstalleerd. Klik op Opslaan in het menu Bestand.
 6. : als Lotus Notes is geïnstalleerd in een andere map dan de standaardmap (c:\notes), geven deze vermeldingen het pad aan waar Lotus Notes is geïnstalleerd. Klik op Afsluiten in het menu Bestand.
WAARSCHUWING: een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.


U moet tevens de Lotus Notes-sleutels uit het register verwijderen. Ga als volgt te werk om deze sleutels te verwijderen:
 1. Sluit alle programma's op uw computer af.
 2. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ het volgende in het vak Openen: regedit .
 3. Klik op OK.
 4. Selecteer in de Register-editor de volgende registersleutel:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsf
  Verwijder de sleutel .nsf en alle bijbehorende subsleutels.

 5. Verwijder de sleutel .nsf en alle bijbehorende subsleutels. Herhaal stap 4 voor de volgende sleutels:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsh
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ntf
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsg
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns3
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns2
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ndl
  Als een van deze sleutels niet aanwezig is, slaat u die sleutel over.

 6. Verwijder de sleutel .nsf en alle bijbehorende subsleutels. Ga naar de volgende sleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes
  Controleer of er .nsf-sleutels aanwezig zijn. Als deze aanwezig zijn, verwijdert u de sleutels en alle bijbehorende subsleutels.
 7. Verwijder de sleutel .nsf en alle bijbehorende subsleutels. Herhaal stap 6 voor elk van de volgende sleutels:
  .nsh
  .ntf
  .nsg
  .ns3
  .ns2
  .ndl
  Als een van deze sleutels niet aanwezig is, slaat u die sleutel over.

 8. Verwijder de sleutel .nsf en alle bijbehorende subsleutels. Klik op Afsluiten in het menu Register.

Methode 4: Als Lotus Notes is geïnstalleerd

U moet eerst de Lotus Notes-vermeldingen in het bestand Win.ini controleren. Voordat u de onderstaande stappen uitvoert, maakt u een reservekopie van het bestand Win.ini dat zich in de map Windows bevindt.

Ga als volgt te werk om de vermeldingen in het bestand Win.ini te controleren:
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ het volgende in het vak Openen: Win.ini .
 2. Klik op OK.
 3. Ga naar de sectie [Extensions] in het bestand Win.ini. Controleer het pad in de volgende vermeldingen in de sectie [Extensions]:
  nsf=c:\notes\Notes.exe ^.nsf
  ns3=c:\notes\Notes.exe ^.ns3
  nsg=c:\notes\Notes.exe ^.nsg
  nsh=c:\notes\Notes.exe ^.nsh
  ns2=c:\notes\Notes.exe ^.ns2
  ntf=c:\notes\Notes.exe ^.ntf
  OPMERKING: als Lotus Notes is geïnstalleerd in een andere map dan de standaardmap (c:\notes), gebruikt u het pad waar Lotus Notes is geïnstalleerd.

 4. : als Lotus Notes is geïnstalleerd in een andere map dan de standaardmap (c:\notes), gebruikt u het pad waar Lotus Notes is geïnstalleerd. Ga naar de sectie [LotusMail] in het bestand Win.ini. Controleer het pad in de volgende vermeldingen in de sectie [LotusMail]:
  Application=Notes
  Program=c:\notes\Notes.exe NoDialogs
  OPMERKING: als Lotus Notes is geïnstalleerd in een andere map dan de standaardmap (c:\notes), gebruikt u het pad waar Lotus Notes is geïnstalleerd.

 5. : als Lotus Notes is geïnstalleerd in een andere map dan de standaardmap (c:\notes), gebruikt u het pad waar Lotus Notes is geïnstalleerd. Klik op Opslaan in het menu Bestand.
 6. : als Lotus Notes is geïnstalleerd in een andere map dan de standaardmap (c:\notes), gebruikt u het pad waar Lotus Notes is geïnstalleerd. Klik op Afsluiten in het menu Bestand.
WAARSCHUWING: een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.


U moet tevens de Lotus Notes-sleutels in het register controleren.
 1. Sluit alle programma's op uw computer af.
 2. Klik op Start en op Uitvoeren. Typ het volgende in het vak Openen: regedit .
 3. Klik op OK.
 4. Selecteer in de Register-editor de volgende registersleutel:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsf\Shell\Open\Command
 5. Dubbelklik op (Standaard) in de kolom Naam.
 6. Controleer het pad naar Notes.exe in het vak Waardegegevens. Wijzig zo nodig het pad en klik op OK.
 7. Herhaal stap 4 tot en met 6 voor de volgende sleutels:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsh\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ntf\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsg\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns3\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns2\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ndl\Shell\Open\Command
  Als een van deze sleutels niet aanwezig is, slaat u die sleutel over.

 8. Als een van deze sleutels niet aanwezig is, slaat u die sleutel over. Ga naar de volgende sleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.nsf\Shell\Open\Command
 9. Als een van deze sleutels niet aanwezig is, slaat u die sleutel over. Dubbelklik op (Standaard) in de kolom Naam.
 10. Als een van deze sleutels niet aanwezig is, slaat u die sleutel over. Controleer het pad naar Notes.exe in het vak Waardegegevens. Wijzig zo nodig het pad en klik op OK.
 11. Als een van deze sleutels niet aanwezig is, slaat u die sleutel over. Herhaal stap 8 tot en met 10 voor elk van de volgende sleutels:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.nsh\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ntf\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.nsg\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ns3\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ns2\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ndl\Shell\Open\Command
  Als een van deze sleutels niet aanwezig is, slaat u die sleutel over.

 12. Als een van deze sleutels niet aanwezig is, slaat u die sleutel over. Klik in het menu Register op Afsluiten.
OPMERKING: dit probleem kan ook worden opgelost door de naam van het bestand Notes.ini tijdelijk te wijzigen. In Windows 95 en Windows 98 bevindt dit bestand zich in de map \windows\system: In Windows NT bevindt dit bestand zich in de map \winnt\system32. Houd er wel rekening mee dat door de naam van het bestand Notes.ini te wijzigen, Lotus Notes niet meer werkt. Na de installatie van Office 2000 moet u de oorspronkelijke naam van het bestand Notes.ini herstellen.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel werden vermeld. Dit probleem is gecorrigeerd in Microsoft Office 2000 SR-1/SR-1a.
Meer informatie
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Referenties
Als u meer artikelen wilt lezen over specifieke fouten in Office Setup, klikt u op de volgende koppeling: Als u meer artikelen wilt lezen met algemene informatie over Office-fouten, klikt u op de volgende koppeling:
OFF2000 2343
Eigenschappen

Artikel-id: 228668 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 14:09:09 - Revisie: 4.1

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kberrmsg kbpending xlwinsetup KB228668
Feedback